Interni propisi OKKS- dokumente možete pogledati ili ih sačuvati na računar

Poslovnik o radu nadzornog odbora –LINK

Poslovnik o radu upravnog odbora – LINK

STATUT OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO – LINK

UPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI KANTONA SARAJEVO – LINK

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OKKS – LINK