Izjave

Izjava o ispunjavanju minim. teh. i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti (Sl. novine F BiH, broj 47/09) – LINK