Korisne publikacije


Izlaskom novog Zakona o inspekcijama FBiH iz 2014.godine koji je donio nove propise javila se potreba i za objavljivanjem Priručnika o praktičnom provođenju inspekcijskog nadzora u FBiH, autor Nedim Muhić. U datom uvodu kojeg je dao autor javila se potreba za pojašnjenjem novih zakonskih rješenja kako za inspektore tako i za vlasnike subjekta nadzora. Cilj je da sa jedne strane da olakša praktičnu primjenu i provođenje zakonskih odredbi o inspekcijskom nadzoru, a da sa druge strane da pomogne subjektima nadzora u boljem razumijevanju njihovih prava i zakonom utvrđenih obaveza.
Obzirom da dati Priručnik ima 180 strana, a kako vlasnici obrta nemaju dovoljno vremena da ga kompletnog pročitaju, uradili smo jednu ”skraćenu verziju” na 19 stranica koja daje osnovne podatke, a za detaljnije informacije upućujemo vas da pogledate:
• Priručnik o praktičnom provođenju inspekcijskog nadzora u FBiH autor Nedim Muhić
• Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine (”Sl. novine Federacije BiH” , br. 73/2014 i 19/2017.godine

Pomoć obrtnicima u boljem razumijevanju njihovih prava i zakonom utvrđenih obaveza prilikom kontrole Federalne inspekcije – LINK

Zašto i kako otvoriti obrt (OKKS) – KAKO OTVORITI OBRT

Kako osnovati obrt – KAKO OSNOVATI OBRT

Biznis plan  – BIZNIS PLAN

Podrška poduzetnicima – PODRŠKA PODUZETNICIMA

Obiteljsko poduzetništvo  – OBITELJSKO PODUZETNIŠTVO

Kako otvoriti obrtničku radnju  – KAKO OTVORITI OBRTNIČKU RADNJU

Informacijski sustav obrtnog registra – INFORMACIJSKI SUSTAV OBRTNOG REGISTRA