Statut

Obrtnička Komora Kantona Sarajevo je samostalna, nevladina, javno-pravna, stručno poslovna organizacija obrtnika koji u skladu sa Zakonom o obrtu ( u daljem tekstu: Zakon) obavljaju obrt i srodne djelatnosti.

Komora u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona zastupa i štiti interese obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, predstavlja ih pred kantonalnim i općinskim tijelima vlasti, kantonalnim i općinskim tijelima uprave, kao i drugim tijelima u zemlji i u inostranstvu.

Detaljnije se vrstama poslova, zadataka i obavezama Komore, te načinu djelovanja možete pročitati na linku :

Link na statut