Pogodnosti za obrtnike

Obrtnička komora Kantona Sarajevo kontinuirano radi na unaprijeđenju poslovnog ambijeta i razvoju obrtništva na području Kantona Sarajevo. Pored učešće u sjamovima, organiziranja edukacija, svakodnevnog rada sa obrtnicima obavljamo i niz drugih aktivnosti, te ostvarujemo saradnju sa svim relevantnim subjektima u našoj zemlji i regionu.

Ukoliko ste obrtnik/ica pozivamo Vas da nas kontaktirate ili da iskoristite pogodnosti koje je Obrtnička komora Kantona Sarajevo dogovorila sa slijedećim partnerima:

FOK je potpisala ugovore o saradnji i OKKS članovi mogu ostvariti slijedeće beneficije:

YELLOW kartica Energo Petrol- Komora je osigurala posebne kartice koje omogućavaju popust 9 pf po litru goriva, a u narednom peruodu očekujemo i povećanje na 10 pf po litru.

BBI banka nudi članovima OKKS posebne pakete u sklopu kratkoročnog, dugoročnog I revolving finansiranja.