Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 – dokument možete pogledati ili sačuvati na računar

Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 –  LINK