Kontakt

Adresa:
Čobanija 18-20, 71000 Sarajevo

Tel:
+387 33 212 645
Tel/Fax:
+387 33 200 771
Mob:
+387 61 336 742

E-mail:
info@okks.ba,
okks@bih.net.ba