Saradnja

Pored brojnih aktivnosti koje se odnose na savjetovanje pri otvaranju obrta, svakodnevne komunikacije sa obrtnicima, te komunikacije sa svim nivoima vlasti u cilju donošenja zakona, pravilnika I odluka koji se odnose na obrtništvo, Komora aktivno sarađuje sa mnogim regionalnim i lokalnim subjektima.

Realiziran je niz susreta, okruglih stolova i povelja prijateljstva kao i različitih oblika saradnje.

– 12.04.2010. godine smo potpisali Povelju prijateljstva sa Obrtničkom komorom Zagreb u dobroj namjeri i želji za daljnjim razvojem prijateljskih i privrednih odnosa.


– 12.04.2010. godine smo učestvovali na Festivalu starih zanata ”Markov sajam” – Trg Bana Jelačiča Zagereb, gdje smo prezentovali naše tradicionalne zanate.


– Učestvovali smo 2010. i 2011. godine na sajmu tradicionalnih i starih zanata ”Zlatna igla” koji je održan  u Zagrebu,


– Učestvovali smo na međunarodnom sajmu u Mostaru 2012., 2013. i 2014. sa ciljem da naši obrtnici prezentuju svoje proizvode.


– Organizovali smo 2012. godine Okrugli sto na temu: ”Uloga EU fondova u razvoju pogranične saradnje između obrtništva FBiH i RH”, u Sarajevu, gdje su bili gosti iz Obrtničke komore Zagreb.


– Učestvovali smo na sajmu u Gračanici 2012., 2013. i 2014. godine gdje smo našim zainteresiranim obrtnicima omogućili prezentiranje njihovih proizvoda.


– Uzeli smo učešće i u Goraždu 2012. godine na Sajamu starih zanata.


– U Turskoj 2012. godine smo po pozivu učestvovali na Međunarodnom sajmu zanatstva.

 
– 2012. godine učestvovali na međunarodnom sajmu zanatstva – starih zanata, opreme i repromaterijala, sa ciljem uvezivanja sa Zanatsko-poduzetničkom  komorom Republike Srpske.

– 2012. godina, počeli sa održavanjem radionica na temu ”Prezentacija tradicionalnih i starih zanata” završnim razredima osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.


– 2013. godine izdali Publikaciju ”Tradicionalni i stari zanati na području Baščaršije”, koja pored historijskog dijela nudi i pregled svih obrtnika na području Kantona Sarajevo.


– 2014. godine, uradili Pravilnik o polaganju majstorskog ispita za optičare, prvi i jedini na području Federacije BiH,.


– Krajem februara 2014.godine je potpisan Ugovor sa Bosna-Sunce Osiguranje d.o.o. sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje rentabilnijeg procesa rada u okviru registrovanih djelatnosti, pružanju usluga, zajedničke realizacije pojedinih projekata.


– Učestovali na manifestaciji ”Dani Istre u Sarajevu” (21.-24.02.2014.godine), da bi došlo do potpisivanja Sporazuma o saradnji između Obrtničke komore Istarske Županije  i OKKS radi ostvarivanja interesa svojih članove radi razmjene informacija i iskustava (08.10.2015.godine u Puli).


– 21.02.2014.godine potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između OKKS i BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje rentabilnijeg procesa rada u okviru registrovanih djelatnosti, pružanja  usluga i zajedničke realizacije pojedinih projekata.


– U okviru Nastavnog plana i programa na Odsjeku za pedagogiju smo zavšnim studentima obezbijedili  da obiđu radionice naših obrtnika i to starih zanata na području Baščaršije, dana 18.10.2014. godine.


– 6.2.2015. godine, učestvovali na Okruglom stolu ”Sprečavanje rada na crno u obrtništvu FBiH”, koju je organizovala FOK-a sa svim kantonalnim komorama.

 
– 08.04.2015. godine potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između OKKS i Komore sanitarnih inžinjera FBiH,  sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje rentabilnijeg procesa rada u okviru registrovanih djelatnosti, pružanju usluga i zajedničke realizacije pojedinih projekata.


– Omogućili zainteresovanim frizerima da uzmu učešća na Reviji frizera organizovano od Općeg udruženja obrtnika Sanski Most, septembar 2015. godine.


– 2015. godine Obrtnička komora FBiH je za sve kantonalne komore održala dvodnevnu radionicu na kojoj se raspravljalo o donošenju novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH.


– U maju 2016.godine u trajanju od tri dana održana manifestacija ”Dani otvorenih vrata Obrtničke komore Kantona Sarajevo” održana ispred Katedrale.


– Uzeli učešća u radionici ”Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (u trajanju od dvije godine,  počevši od 2017. godine.

– Uzelo se učešća u javnim raspravama vezano za donošenje novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH koje je trajalo od 2015.  pa do 2019.godine gdje nije prošao u Domu naroda i ponovo ide u novu proceduru.


– Organizovali smo 2018. okrugli stol ‘’Problem, razvoj i zaštita tradicionalnih i starih zanata na području Kantona Sarajevo’’.


– U 2019. godini smo potpisali sa Gradom Sarajevom Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti na području Kantona Sarajevo, projekat OŽIVLJAVANJE OBRTA ”Marketinška prva faza”.


– U 2019.godini smo održali radionice na temu ”Kako i zašto  otvoriti obrt” učenicima završnih razreda srednjih škola gdje smo održali 10 radionica.


– U 2020. godini smo održavali radionice učenicima završnih razreda osnovne škole na temu ”Profesionalna orjentacija i informisanje kroz promociju zanata” gdje smo od 2012.godine pa do kraja šk. godine održali ukupno 164 radionice.


– Redovno učešće u projektu ”Pomoć za samopomoć” sa Udruženjem ”Progres” u saradnji sa partnerskom fondacijom ”Wing of Hope” iz Minhena se omogućuje zapošljavanje mladih do 35 godina, slabog socijalnog statusa gdje se obezbijedi  finansiranje za šest mjeseci po 200 eura, tako da je od 2014.godine pa sa 2020.godinom je primljeno 24 mladih na podučju Kantona Sarajevo.

  
– U 2020. godini smo potpisali sa Gradom Sarajevom Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti na području Kantona Sarajevo, projekat OŽIVLJAVANJE OBRTA ”Marketinška druga faza”.