Razvoj obrtništva

Obrtnička Komora Kantona Sarajevo u segmentu razvoja obrtništva pruža slijedeće usluge:

  • Unapređuje obrt i srodne djelatnosti;
  • Zastupa i štiti interese obrtnika, svojih članova pred tijelima kantonalne vlasti i tijelima kantonalne i opštinske uprave;
  • Daje primjedbe i prijedloge tijelima kantonalne vlasti i tijelima kantonalne uprave kod donošenja propisa od interesa za obrtnike i obrtništvo;
  • Sudjeluje u radu radnih grupa kod izrade zakonskih i podzakonskih prijedloga;
  • Daje mišljenje i upućuje inicijative u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata;
  • Daje saglasnost na Statut udruženja obrtnika u skladu sa članom 67. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima;
  • Pokreće postupak gašenja udruženja u skladu sa članom 79. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima;
  • Inicira očuvanje kulturne baštine BiH i obrtništva;
  • Izrađuje etički kodeks ponašanja obrtnika u Kantonu Sarajevu;
  • Komora pronalazi najpovoljniji način povezivanja svojih članova sa finansijskim institucijama radi korištenje kreditnih sredstava, radi podsticanja proizvodnje i usluga, zapošljavanja novih radnika kod obrtnika, te izučavanja obrtničke djelatnosti kod obrtnika;