Projekti

Od 2012. godine Obrtnička komora Kantona Sarajevo kontinuirano radi na projektima koji uključuju edukaciju, stručne radionice i promociju obrtništva, te tradicionalnih i starih zanata.

Radionice su realizirane i realizirat će se u narednom periodu sa ciljem prezentiranja zanata i tradicionalnih starih zanata, a u sklopu profesionalne orjentacije pri odabiru budućeg poziva kako bi učenici završnih razreda osnovnih škola imali što više informacija za odabir budućeg poziva. Za učenike završnih razreda srednjih škola držimo radionice ”Kako i zašto otvoriti obrt” gdje ih upoznajemo šta moraju imati da bi isti otvorili.

Također, u proteklih osam godina Komora je organizirala i sprovela značajan broj okruglih stolova, učestvovala na sajmovima i kontinuirano radi sa svim nivoima vlasti, te svim relevantnim subjektima kako bi olakšala i pomogla u razvoju obrtništva na području Kantona Sarajevo.