Tehnička Podrška

Edukacija i tehnička podrška

Obrtnička Komora Kantona Sarajevo u segmentu edukacije I tehničke podrške pruža slijedeće usluge:

  • Obavlja poslove iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva;
  • Izdaje potvrde o porijeklu proizvoda ako za te proizvode nije nadležna neka druga institucija;
  • Komora daje upute, stručna mišljenja, savjete i ostalo potrebno za otvaranje obrta;
  • Komora vodi evidenciju obrtnika, unapređuje organizovanje strukovnog obrazovanja putem seminara za svoje članove;
  • Inicira razvojne projekte u svrhu otvaranja novih obrtničkih radionica pri Komori;
  • Inicira izučavanje i očuvanje tradicionalnih zanatskih obrta i srodnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima;