Zakoni

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine F BiH, broj 75/21) – LINK

Zakon o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 19/06) – LINK

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 25/09) – LINK

Zakon o inspekcijama FBiH (Sl.novine F BiH, broj. 73/2014 i 19/2017 – odluka US) – LINK