Zakoni

 

 

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine F BiH, broj 35/09)

http://okks.ba/documents/Zakon_o_obrtu_i_srodnim_djelatnostima.pdf

 

Zakon o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 19/06)

http://okks.ba/documents/Zakon_o_poticanju_razvoja_male_privrede.pdf

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 25/09)

http://okks.ba/documents/Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_poticanju_male_privrede.pdf