Uredbe

 

Uredba o načinu davanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (Sl. novine F BiH, broj 47/09)

http://okks.ba/documents/UREDBA_O_NACINU_IZDAVANJA_SAGLASNOSTI.pdf

 

Uredba o vezanim i posebnim obrtima (Sl. novine F BiH, broj 66/09)

http://okks.ba/documents/UREDBA_O_VEZANIM_I_POSEBNIM_OBRTIMA.pdf

 

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (Sl. novine F BiH, broj 66/09)

http://okks.ba/documents/UREDBA_O_ZASTITI_TRADICIONALNIH_I_STARIH_OBRTA.pdf

 

Uredba o izmjenama Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (Sl. novine F BiH, broj 38/10)

http://okks.ba/documents/UREDBA_O_IZMJENAMA_UREDBE_O_ZASTITI_TRADICIONALNIH_I_STARIH_OBRTA.pdf

 

Uredba o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima (Sl. novine F BiH, broj 62/10)

http://okks.ba/documents/UREDBA_O_IZMJENAMA_UREDBE_O_VEZANIM_I_POSEBNIM_OBRTIMA.pdf