Rješenja

 

 

Rješenje o cijeni polaganja majstorskih ispita (Sl. novine F BiH, broj 61/09)

http://okks.ba/documents/Rjesenje_o_cijeni_polaganja_majstorskog_ispita.pdf