Pravilnici

 

Pravilnici - dokumente možete pogledati ili ih sačuvati na računar

 

Pravilnik o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva (Sl. novine F BiH, broj 18/09)

http://okks.ba/documents/Pravilnik_o_postupcima_u_provedbi_programa_razvoja_malog_gospodarstva.pdf

Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (Sl. novine F BiH, broj 41/09)

http://okks.ba/documents/PRAVILNIK_o_obliku_i_sadrzaju_diplome_o_majstorskom_zvanju.pdf

Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti (Sl. novine F BiH, broj 41/09)

http://okks.ba/documents/PRAVILNIK_o_obliku_i_sadrzaju_obrtnice.pdf

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra saglasnosti za obavljanje posebnih obrta (Sl. novine F BiH, broj 41/09)

http://okks.ba/documents/PRAVILNIK_o_obliku_i_nacinu_vodjenja_Registra_suglasnosti.pdf

Pravilnik o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori Federacije BiH (Sl. novine F BiH, broj 35/09 i 42/11)

http://okks.ba/documents/PRAVILNIK_O_IZBORNOJ_PROCEDURI_U_OBRTNICKIM_KOMORAMA.pdf

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima koje moraju ispunjavati poslovni prostori (Sl. novine F BiH, broj 47/09)

http://okks.ba/documents/PRAVILNIK_o_minimalnim_tehnickim_%20uslovima.pdf

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (Sl. novine F BiH, broj 54/09)

http://okks.ba/documents/PRAVILNIK_o_polaganju_majstorskog_ispita.pdf

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost (Sl. novine F BiH, broj 61/09)

http://okks.ba/documents/Pravilnik_o_domacoj_radinosti.pdf

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski (Sl. novine F BiH, broj 61/09)

http://okks.ba/documents/Pravilnik_o_sezonskim_djelatnostima.pdf

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (Sl. novine F BiH, broj 61/09)

http://okks.ba/documents/Pravilnik_o_djelatnostima_u_stambenim_%20prostorijama_ba_1.pdf

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (Sl. novine F BiH, broj 61/09)

http://okks.ba/documents/Pravilnik_o_djelatnostima_van_poslovnih_prostora.pdf

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (Sl. novine F BiH, broj 73/09)

http://okks.ba/documents/Pravilnik_o_obliku_i_nacinu_vodjenja_Obrtnog_registra.pdf

Pravilnik o visini članarine, njenoj raspodjeli između različitih oblika udruživanja obrtnika i načinu uplate (Sl. novine F BiH, broj 52/10)

http://okks.ba/documents/PRAVILNIK_o_visini_raspodjeli_i_nacinu_obracuna_clanarine.pdf