Izjave

 

 

Izjava o ispunjavanju minim. teh. i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti (Sl. novine F BiH, broj 47/09)

http://okks.ba/documents/Izjava_o_ispunjavanju_%20minimalnih_%20uvjeta_%20ba.pdf