Interni propisi

 

Interni propisi OKKS- dokumente možete pogledati ili ih sačuvati na računar

 

Poslovnik o radu nadzornog odbora -LINK

Poslovnik o radu upravnog odbora - LINK

STATUT OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO - LINK

UPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI KANTONA SARAJEVO - LINK