NovostiObavještenja

POZIV NA ONLINE INTERAKTIVNI SEMINAR

Poštovana/i,

Vaš Economic Advisor poziva Vas na online interaktivni seminar na temu: "Primjena Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet ("Sl. novine FBiH", br. 7/04, 45/04, 2/13 i 96/17)"koji se planira održati 22. 05. 2021.

Online savjetovanje se organizuje u cilju osiguravanja da se na područje Federacije BiH uvoze, odnosno prometuju i posluje sa zdravstveno ispravnim dijetetskim namirnicama sigurnim po zdravlje stanovništva. 

Kotizacija se uplaćuje odmah po prijavi u iznosu od 50 KM (napomena Economic Advisor nije pdv obaveznik).
Uplatu je potrebno izvršiti na Račun  14010511200053114 Sberbank BH d.d.).

Za prijavu je potrebno poslati Ime i prezime, E mail i broj telefona na E mail [email protected] 

Neposredno prije početka seminara učesnici, će dobiti pristupni link.