NovostiObavještenja

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedca na privredu Kantona Sarajevo izazavnih koronavirusom (COVID-19)

 

Članom 2. Stav (5) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomslih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 18/20, 46/20 i 12/21) (u daljem tekstu Zakon) propisano je da Vlada Kantona Sarajevo, u skladu sa obezbjeđenim sredstvima, osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Dalje, članom 2. Stav (7) Zakona propisano je – da na prijedlog Ministartvsa privrede Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo može odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane.

Poseban akt iz člana 2. Stav (6) Zakona o postupku finansiranja iz člana 2. Stav (5) Zakona, na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo, a rok za donošenje ovog posebnog akta o postupku finansiranja je najkasnije u roku od 10 (deset)dana od dana stupanja na snagu Zakona.