Novosti

Odgovor Općine Trnovo na zahtjev za ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu

Danas smo dobili odgovor općine Trnovo, na naš zahtjev za ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu za 2021. godinu, a koji smo, kako smo vas i ranije informisali, uputili prema svim općinskim vijećima na podrućju Kantona Sarajevo dana 22.12.2020. godine.

U dopisu su naveli, da općina Trnovo u 2021. godini još uvjek nema odluku donešenu od strane Općinskog Vijeća Trnovo kojom bi se privrednici oslobodili ove vrste troškova.

Također su naveli, da je općina Trnovo u 2020. godini poduzela niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom, koje su između ostalog uključivale:
✔️ oslobađanje troškova zakupa za dva mjeseca, 
✔️ oslobađanje plaćanja javnih površina za dva mjeseca licima koji su podnijeli zahtjev za pomenuta smanjenja, 
✔️ finansirali su troškove minimalne  plate  privrednicima u skladu sa raspisanim javnim pozivom, 
✔️ podsticali poljoprivrednu proizvodnju,
✔️ socijalne programe za ugrožene kategorije stanovništva.

Dalje, su naveli da općina Trnovo, zbog malog broja stanovnika, te zbog velike treritorijalne razuđenosti ima dugogodišnji problem sa finansiranjem općeg dijela budžetza, te da nisu u prilici da se ''odreknu'' prihoda od komunalne takse na duži vremenski period.