Novosti

Odgovor Općinskog vijeća Ilijaš na zahtjev za ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu

Danas smo dobili odgovor Općinskog vijeća Ilijaš, na naš zahtjev za ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu za 2021. godinu, a koji smo, kako smo vas i ranije informisali, uputili prema svim općinskim vijećima na podrućju Kantona Sarajevo dana 22.12.2020. godine.

U dopisu su naveli da je Kolegij Općinskog vijeća na svojoj prvoj sjednici održanoj 13.01.2021.g a po zahtjevu Obrtničke komore Kantona Sarajevo za ukidanje takse na istaknutu firmu, donio zaključak kojim od nadležne službe traži očitovanje po istom, te shodno tome dostavili sljedeću obavijet:
Zakonom o komunalnim taksama (Službene novine KS br. 14/06-prečišćen tekst, 34/07, 2/08-ispravka, 29/11, 31/12, 36/12-ispravka i 28/18) određene su tarife komunalnih taksi za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama objektima i mjestima (član 21.), kao i propisana obaveza Općina da svojim Odlukama utvrde visine takse za isticanje firme i druge kriterije u skladu sa odredbama Zakona (član 3.), kao i da visine propisanih taksi utvrđenih u ''Tarifi komunalnih taksi'' ne mogu biti veće od utvrđenih u ''Tarifi''

U skladu sa navedenim Općinsko vijeće Ilijaš svojom odlukom o visini komunalnih taksi (Službene novine KS br. 6/18 i 50/18) utvrdilo je visinu komunalnih taksi po predmetima i uslugama u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima KS. Navedenim Odlukama Općinsko vijeće Ilijaš utvrdilo je ''Tarifnik'' za sve pobrojane djelatnosti iz Zakona, pri tome vodeći računa, a u cilju stimulativne podsticajne mjere za razvoj poduzetništva i obrta, da se za djelatnosti kao što su: obrtničke, poljoprivreda, trgovina ..., donijelo i propisalo umanjenu tarifu za 50 % u odnosu na propisanu ''Tarifu'' iz Zakona, kao i da se obveznici takse koji obavljaju djelatnost tradicionalnih i starih obrta (Sl. novine FBiH br. 66809, 38/10 i 16/12), dodatno razrezuju sa 50 % manje od utvrđene ''Tarife''.

Također, naveli su da, što se tiće oslobađanja od plačanja taksi Zakon o komunalnim taksama KS svojim članom 9. je propisao, taksativno nabrojao, ko sve može biti oslobođen od plaćanja takse, tako da Općina odnosno Općinsko vijeće ne može donijeti Odluku kojom bi pojedine obveznike oslobodila od plačanja takse, dok se ne izvrše izmjene Zakona.