Novosti

Odgovor na zahtjev za ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu

 

Danas smo dobili odgovor Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj općine Centar Sarajevo, na naš zahtjev za ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu za 2021. godinu, a koji smo, kako smo vas i ranije informisali, uputili prema svim općinskim viječima na području Kantona Sarajevo dana 22.12.2020. godine. U dopisu su naveli da Općina Centar priprema nacrt Odluke o umanjenu komunalne takse, te da bi ista trebala biti razmatrana na nekoj od narednih sjednica Općinskog vijeća.

Također, naveli su da Općina Centar donosi odluku o visini komunalne takse, a izmjene i dopune zakona o komunalnim taksama donosi skupština Kantona Sarajevo.