Novosti

Poziv poslodavcima da učestvuju u istraživanju tržišta rada 2020/2021

Obavještavamo vas da će Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u periodu od 11.01. do 29.01.2021. godine organizirati anketiranje poslodavaca u sklopu istraživanja tržišta rada u Federaciji BiH 2020/2021, a radi sagledavanja trendova i procjene kretanja na tržištu rada.


Planirano je da se u okviru istraživanja kroz anonimnu anketu telefonskim putem obuhvati reprezentativni uzorak od najmanje 1.200 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.


Cijeli proces odvija se uz podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira EU, a anketiranje će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje koji su stručno obučeni, u sklopu navedenog projekta, za provođenje anketiranja uz primjenu utvrđene metodologije istraživanja.
Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, najtraženijim zanimanjima i viškovima radne snage, suočavanje s posljedicama pandemije COVID-19, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organizuju praktičnu obuke za đake, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama službi za zapošljavanje i dr.
Dobiveni rezultati će poslužiti za unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i saradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova.


U skladu s naprijed navedenim, Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje vas pozivaju,  da se odazovete anketarima iz službi za zapošljavanje i da učestvujete u ovom istraživanju.


Prikupljeni rezultati i preporuke će biti prezentirani javnosti u prvom kvartalu 2021. godine kroz izvještaje prilagođene poslovnom i obrazovnom sektoru u Federaciji BiH.