NovostiObavještenja

OPĆINA STARI GRAD – RADNI SASTANAK

 

U prostorijama Općine Stari Grad Sarajevo, danas je održan sastanak sa predstavnicima Općine, na temu: Posljedice korona virusa koje imaju obrtnici na području općine Stari Grad. Na sastanku su prisustvovali: pomoćnik načelnika za privredu Aldiana Kavazović, sekretar organa uprave Alma Destanović, predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naser Idrizagić i sekretar  Obrtničke komore Kantona Sarajevo Kemal Isanović

Na satanku je konstatovano sljedeće:
• Situacija je veoma teška, u kojoj imamo veliki broj zatvorenih obrta,
• Općina Stari Grad čini velike napore, a u skladu sa svojim mogućnostima, da pomogne obrtnike,
• Obzirom da vrijeme trajanja pandemije se predviđa i u idućoj godini, u planu općine  je pomoć tradicionalnim i starim zanatima.