NovostiObavještenja

Odluka o dodjeli poticajnih grant sredstava na osnovu Javnog poziva za podnošenje prijava za Progam mladima za pokretanje start up subjekata

Poštovani,

U nastavku vam prenosimo informaciju objavljenu na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, objavljenu 22.10.2020.g. a odnosi se na Odluku o dodjeli poticajnih grant sredstava na osnovu Javnog poziva za podnošenje prijava za Progam mladima za pokretanje start up subjekata
Utvrđena je lista korisnika sredstava sa nazivom biznis planova, kao i iznosom poticajnih grant sredstava koja su im odobrena. Radi se o 25 mladih osoba kojima će biti dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 448.694 KM.

Listu korisnika kojima su odobrena sredstva, kao i dokumenata koje trebaju dostaviti Ministarstvu prije potpisivanja ugovora o dodjeli grant sredstava, te lista aplikanata koji nisu ispunili kompletne kriterije, sadržana je pomenutoj odluci, koju možete preuzeti na linku ispod: 

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/odluka-o-dodjeli-poticajnih-grant-sredstava-na-osnovu-javnog-poziva-za

mpks.png