NovostiObavještenja

OPĆINA ILIJAŠ-ODLUKA O ODOBRENJU I ISPLATI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE ZA MJESEC APRIL I MAJ 2020. GODINE

 

 

Poštovani,

U nastavku vam prenosimo informaciju objavljenu na web stranici Općine Ilijaš, dana 22.09.2020.g., a odnosi se na ODLUKU O ODOBRENJU I ISPLATI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE ZA MJESEC  APRIL I MAJ 2020. GODINE

Detaljnije na linku ispod:

https://www.ilijas.ba/PDF/2020/Odlukaoodobrenjuiisplatisredstavazafinansiranjedijelaminimalnemjesecnenetoplacezamjesecaprilimaj%202020.godine.pdf