NovostiNajave i poziviObavještenja

JAVNI POZIV MINISTARSTVO PRIVREDE KS - PODRŠKA MLADIMA ZA POKRETANJE START UP SUBJEKATA

Poštovani,

U nastavku vas informišemo da je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dana 20.08.2020. godine objavilo JAVNI POZIV za podnošenje prijava za program „Podrška mladima za pokretanje start up subjekata“
Program: „Podrška mladima za pokretanje start up subjekata“ (u daljnjem tekstu: Program) realizuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih naoroda (UNDP) u BiH koji provodi Program „Boljom
upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG) (u daljnjem tekstu: UNDP BiH). 

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana  njegove objave Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Prijave na ovaj javni poziv sa pratećom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za Program: “Podrška mladima za pokretanje start up subjekata”.

Kompletan tekst Javnog poziva kao i ostalu prateću dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-program-podrska-mladima-za-pokretanje-start