NovostiNajave i poziviObavještenja

MINISTARSTVO PRIVREDE KS - JAVNI POZIV OPĆINA CENTAR

Poštovani,


U nastavku vas informišemo da je dana 18.8.2020. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo  JAVNI POZIV za dodjelu sredstava poslovnim subjektima (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Centar za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec maj 2020. godine.


Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva.


Prijave se podnose Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u zatvorenoj koverti, direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo.


Kompletan tekst Javnog poziva, Obrazac 1A, Obrazac 1B, Obrazac 1C možete preuzeti na linku ispod:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-poslovnim-subjektima-fizicka-lica-koja-1