ProjektiObavještenja

OKRUGLI STO NA TEMU ''PROBLEMI, RAZVOJ I ZAŠTITA TRADICONALNIH I STARIH ZANATA NA PODRUČJU KS''

Obrtnička komora Kantona Sarajevo je održala Okrugli sto na temu: ''Problemi, razvoj i zaštita tradicionalnih i starih zanata na području Kantona Sarajevo dana 29.01.2019.godine u restoranu ''Nova Bentbaša''. 
Razna ograničenja administrativnog karaktera, nezainteresovanost mladih za zanate, a posebno za tradicionalne i stare zanate kao i nekordiniranost politika pri stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja predstavljaju velike probleme za tradicionalne i stare zanate na području Kantona Sarajevo. 
Neki od ciljeva  okruglog stola su:
• Ekonomski – podsticanje  razvoja i opstanka tradicionalnih i starih zanata i novo zapošljavanje u sklopu obrtništva
• Kulturni – očuvanje kulturno povijesne baštine zanatstva i tradicije Baščaršije - Sarajeva
• Turistički – promocija turističkih vrijednosti, potencijala i unapređenje turističke ponude, promocija suvenira
• Edukacijski – revatilizacija tradicionalnih i starih zanata kroz programe obrazovanja, te buđenje interesovanja mladih za tradiciju i stare obrte 
Okruglom stolu su bili prisutni predstavnici: Federalne obrtničke komore, kantonalnih obrtničkih komora,  ministarstva privrede KS, ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS, srednjih stručnih škola, općinskih službi za privredu, vijećnik Gradske uprave, kao i  mnogobrojne medijske kuće.
 
Nakon izlaganja uvodničara Okruglog stola i panel diskusije, došlo se do sljedećih Zaključaka:
 
1. Obavezati sve nivoe vlasti počevši od općinskog pa do kantonalnog nivoa na zajedničku kordinaciju sa OKKS i na kreiranje  povoljnijih uslova za poslovanje  i aktivnosti sa ciljem poboljšanja rada u svim segmentima djelovanja tradicionalnih i starih zanata na području Kantona Sarajevo.
2. Povećanje broja proizvoda tradicionalnih i starih zanata u turističkoj ponudi.
3. Zaštiti tradicionalne i stare zanate od nelojalne konkurencije.
4. Omogućiti obrtnicima, koji sami obavljaju djelatnost, korištenja bolovanja preko 42 dana. U Kantonu Sarajevo zahtjevaju od obrtnika da privremeno odjave obrt ili da zaposle radnika.
5. Insistirati na zakonskim rješenjima kojima će se obrtnicima omogućiti uvoz repromaterijala i izvoz gotovih proizvoda. Trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava obrtnicima  da uvoze repromaterijal ili ako naprave proizvod da ga izvezu vani.
6. U skladu sa Zakonom o obrtu u što kraćem vremenu utvrditi  planove i programe za polaganje majstorskih ispita. 
7. Insistirati na primjeni  Obrtnog registra tj. uvezivanje svih sarajevskih općina sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta. 
8. Nastojati da se izvrše promjene zakonskih rješenja kojima bi se riješio  problem da obrtnik i dalje neodgovara cjelokupnom imovinom.
9. Tradicionalnim starim zanatima omogućiti veću medijsku ekspanziju kroz institucionalna tijela i sve vrste elektronskih i pisanih medija.
10. U sklopu profesionalne orjentacije i odabira budućeg poziva učenicima završnih razreda osnovnih škola i dalje prezentirati zanate putem radionica, nakon kojih se na osnovu  naših korisnih informacija razumno i samostalno, a u skladu sa svojim željama lakše  opredjeljuju za buduće školovanje i zanimanje.