NovostiProjektiObavještenja

IZVJEŠTAJ SA SASTANKA U OPĆINI VOGOŠĆA

Dana  29.02.2016.godine načelnik općine Vogošća Edin Smajić i pomoćnik općinskog načelnika Dženana Bešlija služba za privredu i  finansije su primili delagaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića i  sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila:
• Informacije o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje su upoznati ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
• Održavanje radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih zanata'' učenicima završnih razrada osnovnih škola. Od pet osnovnih škola OKKS je 2012.godine održala radionicu  u OŠ ''Izet Šabić'' gdje je načelnik dao svoju podršku za održavanje i u drugim školama u kojima nismo bili. 
•Načelnik Edin Smajić je ukazao činjenicu da obrtnici sa područja Vogošće u odnosu na druge obrtnike u kantonu, jako loše posluju  zbog male kupovne moći stanovništva, navodeći primjer cijene kafe u kafićima koja je u Vogošći 1 KM a u Sarajevu od 2 KM pa naviše. Daje podršku Komori da pokuša izdejstvovati  smanjenje cijene komunalnih usluga, vode, struje, taksi na istaknutu firmu kod svih nadležnih službi, za obrtnike. Općina Vogošća ima najbržu administraciju što se tiće izdavanja svih neophodnih rješenja koji su potrebni za otvaranje obrta. Ukazuje na rad inspekcija koje su nemilosrdne prema obrtnicima (da prvi dolazak inspekcije bude u vidu opomene  i uklanjanja nedostataka, a ne kako se dešava da obrtnici   plačaju jako visoke kazne) i zašto iste nisu ravnomjereno raspoređene u kontroli na području čitave Federacije. Saglasan je da se uvedu strožije kazne za rad na crno.