Saradnja

Pored brojnih aktivnosti koje se odnose na savjetovanje pri otvaranju obrta, svakodnevne komunikacije sa obrtnicima, te komunikacije sa svim nivoima vlasti u scilju donošenja zakona, pravilnika I odluka koji se odnose na obrtništvo Komora aktivno sarađuje sa mnogim regionalnim I lokalnim subjektima.

Realiziran je niz susreta, okruglih stolova i povelja prijateljstva kao i različitih oblika saradnje.

  • godine smo potpisali Povelju prijateljstva sa Obrtničkom komorom Zagreb u dobroj namjeri I želji za daljnjim razvojem prijateljskih i privrednih odnosa.
  • Učestvovali smo 2010. I 2011. godine na Sajmu Zlatna igla koji je sajam radicionalnih i starih zanata u Zagrebu,
  • Učestvovali smo 2012. godine na okruglom stolu Uloga EU fondova u razvoju pogranične saradnje između obrtništva FBiH i RH u Sarajevu,
  • Učestvovali smo na sajmu u Gračanici 2012., 2013. I 2014. godine gdje smo našim zainteresiranim obrtnicima omogućili prezentiranje njihovih proizvoda,
  • Uzeli smo učešće i u Goraždu 2012. godine na Sajamu starih zanata,
  • U sklopu projekta ‘’Zaštite tradicionalnih zanatskih proizvoda sa područja Baščaršije’’ koji je organizirala Gradska uprava smo proglašeni za Voditelja aktivnosti zaštite zanatskih proizvoda,
  • U Turskoj 2012. godine smo po pozivu učestvovali na Međunarodnom sajmu zanatstva,
  • Organizovalii smo 2018. na okruglom stolu ‘’Problem, razvoj i zaštita tradicionalnih i starih zanata na području Kantona Sarajevo’’.
  • U 2019. godini smo potpisali sa Gradom Sarajevom potpisali Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti na području Kantona Srajevo,
  • godine.