Projekti

Od 2012. godine Obrtnička komora Kantona Sarajevo kontinuirano radi na projektima koji uključuju edukaciju, stručne radionice i promociju obrtništva, te tradicionalnih i starih zanata.

Radionice su realizirane i realizirat će se u narednom periodu sa ciljem prezentiranja zanata i tradiocinonalnih starih zanata, a u sklopu profesionalne orjentacije pri odabiru budućeg poziva kako bi učenici završni razreda osnovnih škola imali što više informacija za odabir budućeg poziva.

Također, u proteklih osam godina Komora je organizirala i sprovela značajan broj okruglih stolova, učestvovala na sajmovima i kontinuirano radi sa svim nivoima vlasti, te svim relevantnim subjektima kako bi olakšala i pomogla u razvoju obrtništva na području Kantona Sarajevo.

  

  •