Komorska služba Obrtničke komore Kantona Sarajevo

Komorska služba Obrtničke komore Kantona Sarajevo obavlja stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove, te pruža podršku radu tijela Obrtničke komore Kantona Sarajevo.

Sjedište Komorske službe Obrtničke komore Kantona Sarajevo je u Sarajevu, Čobanija 18.-20.

Komorsku službu čine:

• Kemal Isanović, sekretar
• Kenan Čomor, finansijsko-administrativni poslovi

Radno vrijeme Komorske službe je ponedjeljak – petak, od 8:00 do 16:00 sati

Kontakti:
• Tel: +387 33/212-645
• Tel./fax: +387 33/200-771
• Elektronska pošta: info@okks.ba; okks@bih.net.ba