Spisak članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, Komorske službe


I Skupština Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

 • Naser Idrizagić frizer-brico, Stari Grad
 • Mensur Bektić proizv. nakita i filigrana, Stari Grad
 • Adnan Jusić limar, Stari Grad
 • Nermina Alijagić proizv. od stakla, Centar
 • Senad Smajović proizv. od gume, Centar
 • Slobodan Bjelović pranje i hem.čišćenje, Centar
 • Darko Lazarević agencija za nekretnine, Centar
 • Dženita Kapetanović frizer, Novo Sarajevo
 • Jakup Jakupović krojač, Novo Sarajevo
 • Zvonko Tomičić automehaničar, Novo Sarajevo
 • Šerif Hodović monter cent. grijanja, Novi Grad
 • Damir Tinjak monter centr. grijanja, Novi Grad
 • Almir Muminović monter centr. grijanja, Novi Grad
 • Melisa Tolja-Mešić, kompjutersko programiranje, Ilidža
 • Mario Jozeljić proizv. od metala, Ilidža
 • Faruk Arnautović zlatar, Vogošća
 • Asmir Hadžić elektroinstalacijski radovi, Vogošća
 • Hamed Čomor proizv. od kože, Hadžići
 • Fikret Selimović frizer-brico, Hadžići
 • Admir Avdić autmehaničar, Ilijaš
 • Nijaz Terzo taksista, Trnovo

II Predsjednik i dopredsjednici Skupštine OKKS:

 • Slobodan Bjelović – predsjednik
 • Mario Jozeljić – dopredsjednik
 • Darko Lazarević– dopredsjednik

 • III Predsjednik i dopredsjednici OKKS:

  • Naser Idrizagić – predsjednik
  • Šerif Hodović – dopredsjednik
  • Faruk Arnautović - dopredsjednik

  • IV Upravni odbor:

   • Adnan Jusić – predsjednik
   • Dženita Kapetanović – dopredsjednik
   • Nermina Alijagić – član
   • Čomor Hamed – član
   • Jakupović Jakup – član

   • V Nadzorni odbor:

    • Senad Smajović – predsjednik
    • Adnan Talić – član
    • Melisa Tolja-Mešić – član

    • VI Komorska služba:

     • Isanović Kemal - sekretar
     • Kenan Čomor – finansijsko-administrativni poslovi