Novosti

OBAVIJEST ZA OBRTNIKE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO


Od trenutka nastanka krize Obrtnička komora KS radi u kontinuitetu kako bi svojim članovima i  obrtnicima obezbijedila mjere pomoći, koje bi im pomogle  da prebrode ovaj krizni period. 
OKKS radi u  interesu svojih članova i svih obrtnika u kantonu, i predstavlja zakonom definisanog predstavnika obrtnika u komunikaciji prema Vladama i ostalim institucijama. 
Dinamika rada Obrtničke komore Kantona Sarajevo koja je u saradnji sa svim kantonalnim komorama zajednički radila i dostavljala prijedloge mjera za obrtnike i privredu vezano za koronavirus preko Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine je:
16.03.2020.godine  Preventivno djelovanje zbog koronevirusa (COVID-19) upućeno svim kantonalnim komorama
16.03.2020.godine  Zaključak Obrtničke komore Federacije o setu obrtničkih i privrednih mjera zbog pandemije koronavirusa, upućeno Vladi FBiH, Federelnom minstarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, i svim medijima
18.03.2020.godine formirano Koordinaciono tijelo Obrtničke komore Kantona Sarajevo
18.03.2020.godine Problemi u poslovanju obrtnika izazvani koronavirusom na području Kantona Sarajevo, upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministarsvu privrede KS
20.03.2020.godine predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH Željko Babić dio tima Kriznog štaba privrednika koji je formiran od strane Privredne komore FBiH i Udruženja poslodavaca
23.03.2020.godine Krizni štab privrednika u FBiH razmatrao mogućnost e-mail potpisivanja peticije za poduzimanje mjera u privredi i obrtništvu koje bi ponovo uputio Vladi FBiH
25.03.2020.godine Vlada donijela Odluku za formiranje Koordinaciono tijelo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede, poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođeni krizom izazvanom pandemijom koronavirus
25.03.2020.godine Drugi set mjera za ublažavanje krize u obrtništvu i privredi izazvanih pojavom koronavirusom, upućenih Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
25.03.2020.godine Ministarstvo privrede (zbog hitnosti) se uvezalo sa Privrednom komorom KS koja je ponudila uputnik za poslodavce (pravna lica i obrtnici) kako bi bilo olakšano dostavljanje podataka koji će biti grupisani po sektorima i dostavljeni Koordinacionom odboru na razmatranje. Obrtnička komora Kantona Sarajevo dobijene podatke u vidu analize će  dostavit Koordinacionom odboru.
27.03.2020.godine Drugi set mjera za ublažavanje krize u obrtništvu izazvane koronavirusom na području Kantona Sarajevo, upućeno Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo.
31.03.2020.godine Kako rješavanje predloženih mjera ne ide dinamikom kakvom bi trebalo ići ponovo je upuće apel obrtnika za hitnim rješavanje prioritetnih mjera upućen od Obrtničke komore FBiH prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i medijima.

Pozivamo obrtnike, koji se susreću sa problemima u poslovanju, plaćanju kredita ili režija da nam se jave. OKKS će nastaviti komunikaciju s Vladom KS kako bi doprinjela rješavanju ovih problema. 
Kontakti:
Tel: +387 33/212-645
Tel./fax: +387 33/200-771
E-mail: okks@bih.net.ba, info@okks.ba .INFORMACIJA - POREZNA UPRAVA FBIH

Poštovani,
Prenosimo vam informaciju Porezne uprave FBiH, objavljena 24.03.2020.g.

''Poštovani porezni obveznici,
U ovoj situaciji pokušavamo da organizujemo obavljanje poslova u mjeri i na način kako je to moguće kako bi zaštitili vaše zdravlje i zdravlje svih građana. Porezna uprava je u skladu sa donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa stranaka, te zabranila ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH. To smo učinili i zbog toga što je zbog boravka lica zaraženog CORONA virusom jedna naša cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici rješenjem poslani u izolaciju.
Obavještavamo vas da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom.
Porezni obveznici i stranke ne treba da dolaze u Poreznu upravu, već sve svoje porezne prijave i podneske mogu podnijeti putem pošte, elektronski e-mailom, faksom, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona.
Adrese kontakata se nalaze u ovom obavještenju na linku (klikni ovdje), a također u svim uredima Porezne uprave su istaknuta obavještenja sa kontaktima.
U cilju olakšanja vašeg poslovanja, također vas obavještavamo da smo rokove za podnošenje poreznih prijava produžili kako sljedi:
- Prijava poreza na dobit za pravna lica - Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
- Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD-818), Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820), u odnosu na propisani rok, rok se produžava za 30 dana;
- Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
- Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
- Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30.04.2020. godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
- Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine.
Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu Obrazac JS 3100 i JS 3120 možete poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.
S obzirom na novonastalu situaciju porezne prijave i obrasce dostavljat ćete putem pošte na adrese nadležnih ispostava Porezne uprave Federacije BiH. Također, prijave i obrasci mogu se skenirati i dostaviti na e-mail adrese nadležnih ispostava ili putem fax-a na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava.
U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se zaprimljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu.
U slučaju dostavljanja obrazaca putem emaila (skeniranih) ili fax-a, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalane primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).
Obavijest za poslovne banke
Shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plaće, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja iste će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja.

Vaša Porezna uprava FBiH''DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK


U “Službenim novinama FBiH” broj 21/20 od 20.03.2020. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na umanjenje paušalne naknade poreznim obveznicima kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu. Umanjenje iznosi 50% paušala. Ovakva odredba se primjenjuje do 31.12.2020. godine.


Nakon navedene izmjene, porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, porez na dohodak će plaćati u slijedećim mjesečnim iznosima:
1. obveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez upošljavanja drugih lica 35,00 KM
2. obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 15,00 KM
3. obveznici koji obavljaju prevoz putnika samo sa jednim sredstvom prevoza 25,00 KM
4. obveznici koji obavljaju prevoz tereta jednim prevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 40,00 KM
5. obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo osobnim radom izvan prodavaonice 35,00 KM


Dopune Pravilnika donosimo u cjelosti:


Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi


PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK


Član 1.


U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) u članu 50. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:


“(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2020. godine.”


Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.INFORMACIJA O KORONA VIRUSU


Kontakti u BiH u slučaju sumnji na zarazu korona virusom (COVID-19)


 
Sarajevski kanton
HES (Higijensko-epidemiološka služba JU DZKS) – 033 623 416/lok 220
OJ Dom zdravlja Stari Grad – 060 32 80 454; 033 278 624
OJ Dom zdravlja Centar – 033 292 524
OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo – 061 165 219
OJ Dom zdravlja Novi Grad – 033 704 937
OJ Dom zdravlja Ilidža – 033 625 859; 033 623 416/lok 227
OJ Dom zdravlja Hadžići – 033 580 360; 033 421 247
OJ Dom zdravlja Vogošća – 033 432 518
OJ Dom zdravlja Ilijaš – 033 584 352; 033 584 350
OJ Dom zdravlja Trnovo – 033 439 047
 
Zapadnohercegovački kanton
Dom zdravlja Grude: 039-662-162 (124)
Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225 (124), 039-852-226
Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514 (124)
Dom zdravlja Posušje: 039-681-124 (124), 039-681-689
Uprava civilne zaštite ZHK: 039-661-377 (121)
Zavod za javno zdravstvo ZHK (ZZJZ): 039-661-702
 
Hercegovačko-neretvanski kanton
Osobe koje nemaju prebivalište, a nalaze se u HNK te su se vratile iz epidemijom pogođenih zemalja, bez obzira na to imaju li simptome bolesti ili ne, trebaju se telefonski javiti Zavodu za javno zdravstvo HNK radi savjetovanja o daljnjem postupanju te ostati u kućnoj samoizolaciji. Od ponedjeljka do petka, tokom radnog vremena, mogu se javiti na: 036/551-478. Van radnog vremena i vikendom mogu pozvati ili poslati SMS na brojeve mobitela: 061/713-741 i 061/327-281.
 
Zeničko-dobojski kanton
Zenički Dom zdravlja savjetuje građanima da, ako imaju simptome gripe ili su bili u kontaktu s osobama koje su boravile u rizičnim područjima, prije nego što se odluče posjetiti ljekara, kontaktiraju dežurnu ambulantu porodične medicine Centar na broj telefona 032/246-910 u periodu od 7 do 20 sati, a nakon 20 sati da pozovu Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica.
 
Tuzlanski kanton
Dom zdravlja Tuzla – 035-368-411
Krizni štab 062-828-398
 
Unsko-sanski kanton
Dom zdravlja Bosanska Krupa 037-471-048
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Cazin 037-515-400
Dom zdravlja Velika Kladuša 037-770-010
Dom zdravlja Bužim 037-410-078
Dom zdravlja Sanski Most 037-686-202
Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” 037-318-800
 
Bosanskopodrinjski kanton
JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde 038-220-060
JZU Kantonalna bolnica Goražde 038-227-333
JU Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija“ Goražde 038-221-072
JU Dom zdravlja Ustikolina 038-518-140
JU Dom zdravlja Prača 038-799-020
 
Srednjobosanski kanton
J.U. Dom zdravlja Travnik 030-518-128
Livanjski kanton
Dom zdravlja Drvar 034-818-044
 
Republika Srpska
Građani sve potrebne informacije mogu dobiti na broj 0800 50 555.
 
Putnici koji nemaju svog porodičnog doktora u Republici Srpskoj potrebno da se telefonom jave Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske na tel. 051 491 649.
 
Brčko distrikt BiH
Građani sve potrebne informacije mogu dobiti na broj 080050606.PROBLEMI U POSLOVANJU OBRTNIKA IZAZVANI KORONAVIRUSOM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


Zbog širenja koronavirusom u BiH i susjednim zemljama te utjecajima novonastale situacije na obrtništvo i privredu Obrtnička komora Kantona Sarajevo apeluje na Vladu Kantona Sarajevo da donese set hitnih mjera za ublažavanje krize u obrtništvu i privredi. Koordinaciono tijelo Obrtničke komore Kantona Sarajevo je donijelo sljedeće Zaključke:

• Formiranje posebnog fonda koji bi se finansirao institucionalnim sredstvima i sredstvima međunarodnih institucija i organizacija, a u svrhu sufinasiranja troškova radnika na bolovanjima i samoizolacije.
• Donošenje Odluke o odgodi plaćanja direktnih i indirektnih poreza obrtnicima i privrednicima direktno pogođeni krizom do okončanja iste.
• Donošenje Odluke o odgodi, reprogramu na plaćanje kredita obrtničkim i privrednim subjektima i njihovim radnicima iz područja pogođenih pandemijom, kao i planiranje subvencije kamata nastalih za vrijeme pandemije, te osigurati buduće nove linije kreditnih aranžmana pod povoljnim uvjetima.
• Donošenje Odluke o oslobađanju obrtnika i privrednika plaćanja doprinosa za vrijeme trajanja pandemije.
• Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnina na poslovne prostore i javne površine u vlasništvu javnih preduzeća, lokalnih, kantonalnih i federalnih organa, a koje koriste obrtnici na osnovu ugovorenog odnosa do prestanka pandemije.
• Omogućiti obrtnicima rad u skladu s novonastalom situacijom.
• Obzirom da je u procesu formiranje Kriznog štaba za ekonomska i privredna pitanja na području KS, zahtjevamo da i OKKS uključite kao jedine predstavnike obrtnika po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima.


USVOJENE MJERE KOJIMA SE PRECIZNO DEFINIŠE I NALAŽE POSTUPANJE UPOSLENIKA INSTITUCIJA KS

Vlada Kantona Sarajevo je dana 18.03.2020.godine koja je na stalnom zasijedanju donijela je:

USVOJENE MJERE KOJIMA SE PRECIZNO DEFINIŠE I NALAŽE POSTUPANJE UPOSLENIKA INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO

- Zadužuju se svi rukovodioci i uposlenici institucija Kantona Sarajevo da se strogo pridržavaju naredbi federalnih i kantonalnih kriznih štabova;
- Preporučuje se da se svi javni skupovi u kojima su institucije Kantona Sarajevo organizator ili suorganizator, a koje se mogu odgoditi i nisu hitnog karaktera odgađaju do daljnjeg u sklopu mjera prevencije širenja koronavirusa (COVID-19);
- Zadužuju se institucije Kantona Sarajevo da posjete trećih lica institucijama svedu na minimum;
- Zadužuju se rukovodioci institucija Kantona Sarajevo da organizuju poslove uz prisustvo što manjeg broja uposlenika na radnom mjestu u isto vrijeme, i da u skladu sa naredbama federalnih i kantonalnih kriznih štabova skrate radno vrijeme u periodu od 09:00 sati do 13:00 sati, a tamo gdje priroda posla i proces rada zahtjeva, organizuju dežurstva u skladu sa stvarnim potrebama;
- Prioritete u radu imaju poslovi i predmeti vezani za prevenciju i zaštitu od koronavirusa (COVID-19);
- Rukovodioci institucija Kantona Sarajevo dužni su organizovati normalno funkcionisanje institucija u istim, kroz preraspodjelu poslova i radnih zadataka;
- Zadužuju se rukovodioci institucija Kantona Sarajevo da prate i koordiniraju rad uposlenika koji po odobrenju svog rukovodioca svoje poslove obavljaju od kuće (online);
- Svi rukovodioci i uposlenici institucija Kantona Sarajevo su obavezni biti dostupni 24/7 (na telefon), bez obzira na skraćeno radno vrijeme;
- Pisarnice u sjedištu institucija Kantona Sarajevo vrše prijem pošte od 09:00 sati do 13:00 sati, uz kontrolu ulaska (jedno po jedno), sa odgovarajućom sanitarno-epidemiološkom zaštitom uposlenika;
- Sve institucije Kantona Sarajevo će nastaviti nabavku sredstava za dezinfekciju koja će se koristiti za čišćenje službenih prostorija, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, rukavice i maske za potrebe higijeničarki i uposlenika svih pisarnica u sklopu institucija Kantona Sarajevo;

- Sve institucije Kantona Sarajevo će vršiti dezinfekciju kompletnog prostora u kojima su smještene institucije Kantona Sarajevo svakih 15 dana do okončanja nastale epidemiološke situacije, a svakodnevno vršiti čišćenje cjelokupnog prostora i dezinfekciju radnih površina, a u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
- Otkazuju se svi sastanci u prostorijama institucija Kantona Sarajevo, osim onih koji imaju karakter hitnosti, uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca;
- Preporučuje se upotreba telefona, video-konferencije i interneta kao zamjena za sastanke;
- S ciljem smanjenja gužvi u pisarnicama institucija Kantona Sarajevo, raspisivanje svih javnih poziva će se realizirati uz obaveznu naznaku da se aplikacije isključivo primaju putem pošte ili putem e-maila tamo gdje je to moguće;
- Nalaže se sektorima za informatiku pri institucijama Kantona Sarajevo da uposlenicima koji poslove obavljaju od kuće postave autorizaciju e-maila pristiglih poruka na službeni e-mail i preusmjeravanje e-mailova;
- Zadužuju se svi rukovodioci institucija Kantona Sarajevo da zabrane ulaz u institucije uposlenicima i strankama koji imaju vidljive simptome koronavirusa (povišena temperatura, kašalj i dr.).

Navedene mjere važe do okončanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom (COVID-19).

VLADA KANTONA SARAJEVO JE ISKAZALA SPREMNOST DA PREUZME ODGOVORNOST I PODUZME MJERE ZA POMOĆ PRIVREDI U SITUACIJI IZAZVANOJ KORONAVIRUSOM


Predsjednik Udruženja poslodavaca KS Safudin Čengić, nakon današnjeg sastanka sa članovima Vlade, istakao je kako je prevashodni cilj zaštita radnika, odnosno zadržavanje radnih mjesta.
"Naša poruka javnosti je da smo spremni svi zajedno snositi teret ove krize, tako što će Vlada snositi određene troškove, odnosno subvencije za uposlenike iz fondova ili drugih prihoda, kao i poslodavci. Također, na način da daju radnicima određeni iznos plate u periodu dok ne rade. Očekivanja poslodavaca su da se, pri tome, neće praviti razlika između javnog i privatnog sektora", istakao je Čengić, uz poruku da moramo biti solidarni, a uposlenici u državnom sektoru biti spremni podijeliti teret krize sa onima koji rade u privatnom sektoru.
Premijer KS Mario Nenadić kazao je da je Udruženje poslodavaca promptno djelovalo i ukazalo na probleme u privredi.
"Vlada djeluje u dva pravca. Jedan je zaštita zdravlja i života ljudi kroz preventivno djelovanje i rad medicinskih i drugih štabova, a druga naša zadaća je kako nastaviti život u Kantonu. Obje zadaće podjednako su važne, ne smijemo rasipati raspoložive resurse i zato su nam razgovori sa poslodavcima važni. Osim postojećeg Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS koji je postao sastavni dio Štaba civilne zaštite KS, moramo hitno formirati Krizni štab za ekonomska i privredna pitanja u KS-u. Sa predstavnicima poslodavaca usaglasili smo niz neophodnih mjera i one su nam pravac za dalje zajedničko djelovanje. Ono što ćemo tražiti od svih poslodavaca je da moramo skupa djelovati na očuvanju radnih mjesta, a o mjerama kojima ćemo to postići i kako ćemo teret podijeliti, ostaje nam da kroz ovaj Krizni štab razgovaramo u narednim danima. Štednja, racionalno raspolaganje resursima i njihovo usmjeravanje u očuvanje radnih mjesta su ključni", izjavio je premijer Nenadić.

Najavio je da će usaglašene mjere sa poslodavcima biti na dnevnom redu sutrašnje sjednice Vlade.
Ministar privrede KS Draško Jeličić zahvalio je poslodavcima na inicijativi radi donošenja mjera, te je naglasio da nakon okončanja krize, slijedi dugotrajna borba za revitalizaciju privrede, posebno oblasti koje će pretrpjeti najveću štetu zbog posljedica globalne pandemije koronavirusa.


PRVE MJERE ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NA PRIVREDU

Federalno ministarstvo financija/finansija već priprema dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak sukladno u ponedjeljak usvojenim preporukama Vlade Federacije BiH, a koje za cilj imaju ublažavanje posljedica nastalih usljed pojave koronavirusa na privedu.

Zamjenica premijera Federacije BiH i ministrica financija/finansija Jelka Milićević kaže da se radi na pripremi materijala koji bi što skorije trebao biti i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.

-Radi se samo o dijelu iz prvog seta mjera za ublažavanje posljedica na gospodarstvo. Drugi dio se odnosi na reporgramiranje kreditnih obveza pravnih i fizičkih osoba i formiranje povoljnih kreditnih linija za tekuće poslovanje.

Ovaj pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak je u ovom trenutku u nadležnosti Ministarstva financija i već pripremamo aktivnosti, odnosno poticajne mjere, za određene kategorije ljudi. Prije svega to su obrtnici koji dohodak plaćaju u paušalnom iznosu – pojašnjava ministrica.

Dopuna će podrazumijevati dodavanje novog stava u član 50. pomenutog pravilnika, a što je konkretno smanjenje iznosa dohotka koji ovi obveznici plaćaju u paušalnom obliku za 50 posto.

To bi trebalo da će obveznici koji obavljaju obrtničke i njima srodne djelatnosti sami bez upošljavanja drugih osoba, umjesto sadašnjih 70 KM poreza na dohodak u paušalu plaćati 35 KM, obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate umjesto 30 KM plaćat će ovu obavezu 15 KM, obveznici koji obavljaju prevoz putnika samo s jednim prevoznim sredstvom umjesto 50 KM plaćat će 25 KM, a obveznici koji obavljaju prevoz tereta jednim prevoznim sredstvom nosivosti do osam tona umjesto 80 KM plaćat će 40 KM poreza na dohodak putem paušala, dok će obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo osobnim radom izvan prodavnice umjesto 70 KM plaćati 35 KM.

Predviđeno je da ovo umanjenje bude temporalnog karaktera i važit će od dana stupanja na snagu dopuna Pravilnika do kraja ove godine.

Pored ove mjere pozivaju se svi porezni obveznici da se obrate Poreznoj upravi FBiH sa zahtjevom za umanjenje akontacija poreza na dobit shodno članu 52. stav 4. Zakona o porezu na dobit.

-Ovim mjerama želimo da očuvamo one koji su najviše izloženi poremećajima na tržištu i da na određeni način podijelimo s njima brigu i obveze – kaže ministrica Miličević.PREPORUKE FEDERALNE VLADE POSLODAVCIMA


Federalna vlada je na jučerašnjoj tematskoj sjednici u proširenom sastavu donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom.
 
Preporuke su:
 
- Provesti posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava
 
- Poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika trebali bi izvršiti reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, a rad koji se odvija u jednoj smjeni trebali bi rasporediti u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu
 
- Dati radnicima upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava
 
- Omogućiti korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu

- Omogućiti radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade
 
- Otkazati sva službena putovanja, u državi i u inostranstvu, a posebno otkazati službena putovanja na koja bi se upućivali radnici sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju, te obezbijediti radnicima odgovarajuća zaštitna sredstva (maske, sredstva za dezinfekciju i sl.)
 
- Poslodavci su obavezni u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje
 
- Otkazati sastanke koji podrazumijevaju veći broj učesnika. A sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizovani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (metar do dva)
 
- Poslodaci i radnici se upućuju da u vezi sa regulisanjem privremene spriječenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu sa uputama Federalnog ministarstva zdravstva
 
- Poslodavci i radnici se upućuju da u svemu postupaju u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su date poslodavcima i radnicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Preventivno djelovanje zbog korone virusa (COVID-19)


Zbog širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama  u nastavku možete pročitati načine i prevenciju djelovanja na koronavirus. Također preporučamo svim djelatnicima komorskog sustava da se pridržavaju mjera koji izdaju Krizni štabovi i Civilna zaštita o ponašanjima i preventivnim mjeram  koji su na snazi. 
Preporuke i načine ponašanja izdao je  Zavod za javno zdravstvo FBiH  i možete pogledati na linku ispod;

                                                            https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/ 


                                                            S poštovanjem,
     
                                                                                  Predsjednik OK FBiH
                                               Željko BabićZaključak Obrtničke komore Federacije o setu obrtničkih i privrednih mjera zbog pandemije koronavirusa i utjecaja na obrtništvo i privredu. 


Zbog širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama te utjecajima novonastale situacije na obrtništvo i privredu Obrtnička komora Federacije zajedno s kantonalnim obrtničkim komorama predlaže i apelira na nositelje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da donesu set hitnih mjera za ublažavanje krize u obrtništvu i privredi.  Obrtnička komora Federacije donijela je Zaključe te apleira na nositelje vlasti na svim razinama da se ozbiljno pristupi pored zdravstvenih i sigurnosnih mjera i djelu koji bi obuhvatio privredne mjere.

1.  Donošenje Odluke o proglašenju vanrednih okolnosti na nivou države BiH.
2. Formiranje posebnog fonda koji bi se financiranog institucionalnim sredstvima i sredstvima međunarodnih institucija i organizacija, a u svrhu sufinanciranja troškova radnika na bolovanjima i samoizolacije. 
3. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja direktnih i indirektnih poreza obrtnicima i privrdnicima direktno pogođenim krizom do okončanja iste.
4. Donošenje Odluke o odgodi, reprogramu na plaćanje kredita obrtničkim i  privrednim subjektima i njihovim radnicima iz područja pogođenih pandemijom, kao i planiranje subvencije kamata nastalih za vrijeme pandemije, te osigurati buduće nove linije kreditnih aranžmana pod povoljnim uvjetima.
5. Donošenje Odluke o oslobađanju obrtnika i privrednika plaćanja doprinosa za vrijme trajanja pandemije. 

6. Donošenje Odluke o oslobađamju plaćanja zakupnima na poslovne prostore i javne površine u vlasništvu javnih poduzeća, lokalnih, kantonalnih i federalnih organa, a koje koriste obrtnici temeljem ugovorenog odnosa do prestanka pandemije. 
 7. Omogućiti obrtnicima rad u skladu s novonastalim situacijama. 


S poštovanjem,

                                                              Predsjednik OK FBiH
           Željko Babić


UPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI KANTONA SARAJEVO

UPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI KANTONA SARAJEVO


PRAVNI OSNOV:
1.    Član 62 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine broj: 35/09, 42/11 )
2.    Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i osoba koje obavljalju srodne djelatnosti (Sl. novine FbiH, broj: 52/10 i 73/11)
3.    Dopune pravilnika
                                                    4.    Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruženja, te udruženja lica koja obavljalju djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore FBiH, te način uplate komorske članarine

OSNOVICE, ROKOVI I STOPE ZA OBRAČUN ČLANARINE ZA 2019. GODINU

Osnovice (Osnovice za obračun doprinosa za 2019. godinu, Sl. novine FBiH, broj: 100/18)

Slobodna zanimanja ......................................................................1.491,00
Djelatnosti obrta i srodne djelatnosti ................................................ 881,00 ili 745,00
Djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu ........................................ ..... 393,00 ili 339,00
Djelatnost trgovca pojedinca ...........................................................  339,00
Stari tradicionalni zanati ................................................................... 339,00
Taxi prijevoz ..................................................................................... 339,00

UPLATA ČLANARINE

Uplata se vrši jednim platnim nalogom i to :

Primatelj: Obrtnička komora Kantona Sarajevo
Žiro račun: 1941013100000107 ProCredit banka Sarajevo
Svrha doznake: Članski doprinos za 2019. godinu
JMB: Identifikacioni broj 
Porezni period: 01.01.2019 – 31.12.2019
Vrsta prihoda: 722567
Šifra općine – sjedište obrta

Članarina se odnosi samo na vlasnike obrtničkih radnji, bez obzira na broj uposlenih radnika.

Napomena: Obaveza plaćanja članarine postoji i za obrte i za djelatnosti koje su srodne obrtu, a registrovane su kao dopunska ili dodatna djelatnost.
1. MART - DAN NEZAVISNOSTI BiH


Svim građankama i građanima naše drage Bosne i Hercegovine  s ponosom čestitamo 1. Mart – Dan nezavisnosti !
    
Obrtnička komora Kantona Sarajevo
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA


Svim obrtnicama i obrtnicima, poslovnim partnerima, saradnicima,  želimo sretnu i uspješnu novu 2020. godinu !

                         Obrtnička komora Kantona SarajevoBOŽIĆNA ČESTITKA


Povodom nadolazećeg praznika Božića, svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke.

Obrtnička komora Kantona SarajevoSAJAM PRIVREDE 2019 - CENTAR SKENDERIJA


Obrtnička komora Kantona Sarajevo je u sklopu Sajma privrede koji je održan u periodu 10. – 12.12.2019. godine u Centru ''Skenderija'' uzela učešće i na taj način omogućila da se promovišu obrtnici - članovi komore, kao i sama komora. 

Obrtnička komora Kantona Sarajevo  je zakupila 84 m2 izložbeno - prodajnog prostora i  omogućila obrtnicima - zanatlijama sa područja Kantona Sarajevo da  svoje proizvode prezentiraju i prodaju.

Pokrovitelji ove manifestacije je bilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Svečanom otvaranju sajma prisustvovao je predsjednik OK FBiH Željko Babić, predsjednik OK HNK Aner Kruškonja, zajedno sa delegacijom OKKS koju su činili:  Naser Idrizagić predsjednik OKKS, Senad Smajović predsjednik NO OKKS, Dženita Kapetanović član UO OKKS, Adnan Jusić član UO OKKS i Kemal Isanović sekretar OKKS.25. NOVEMBAR - DAN DRŽAVNOSTI BiH


Povodom 25. novembra – Dana državnosti BiH, svim obrtnicama i obrtnicima, građankama i građanima  jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, s ponosom upućujemo iskrene čestite.

Obrtnička komora Kantona Sarajevo
 


Spisak prijedloga članova Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo za period 2019. – 2023.godina

Izborna jedinica br. 1 opština Stari Grad:
Predstavnici:
1. Naser Idrizagić
2. Adnan Jusić
3. Mensur Bektić

Zamjenski predstavnici:
1. Adnan Pintol
2. Adnan Talić
3. Eldin Sprečo

Izborna jedinica br. 2 opština Centar:
Predstavnici:
1. Nermina Alijagić
2. Senad Smajović
3. Slobodan Bjelović
4. Jasmina Ahatović

Zamjenski predstavnici:
1. Džuzida Šehić
2. Elvira Spahić
3. Dženad Sadiković
4. Jasmin JusufovićIzborna jedinica br. 3 opština Novo Sarajevo:
Predstavnici:
1. Dženita Kapetanović
2. Jakup Jakupović
3. Midhat Grebić

Zamjenski predstavnici:
1. Alma Bajrović
2. Mirela Sakić
3. Edina Hurić-Šatrović 

Izborna jedinica br. 4 opština Novi Grad:
Predstavnici:
1. Melisa Tolja-Mešić
2. Sanela Bećirović
3. Fahrudin Sućeska

Zamjenski predstavnici:
1. Šerif Hodović
2. Damir Tinjak
3. Almir Muminović

Izborna jedinica br. 5 opština Ilidža:
Predstavnici:
1. Enisa Kečo
2. Mario Jozeljić

Zamjenski predstavnici:
1. Enver Šurković
2. Elmir Omerović

Izborna jedinica br. 6 opština Vogošća:
Predstavnici:
1. Faruk Arnautović 
2. Asmir Hadžić

Zamjenski predstavnici:
1. Amela Spahić
2. Smail ČatalovićIzborna jedinica br. 7 opština Hadžići:
Predstavnici:
1. Hamed Čomor
2. Fikret Selimović 

Zamjenski predstavnici:
1. Armin Bećirović 
2. Samir Hadžajlić

Izborna jedinica br. 8 opština Ilijaš:
Predstavnici:
1. Admir Avdić 

Zamjenski predstavnici:
1. Nijaz Dizdarević

Izborna jedinica br. 9 opština Trnovo:
Predstavnici:
1. Ajdin Terzo

Zamjenski predstavnici:
1. Amela Lučkin                                                                      Koordinator izbora:
                                            
                                                                      Admir MehmedovićMINISTAR PRIVREDE HARIS BAŠIĆ POSJETIO ZANATLIJE NA BAŠČARŠIJI


Dana 6.11.2019. godine, Ministar privrede KS-o, Haris Bašić obišao je nekoliko starih zanatskih radnji na Baščaršiji, gdje se u razgovoru sa zanatlijama koji su ujedno i članovi Obrtničke komore KS-o uvjerio u značaj podsticaja koje je Ministarstvo ove godine izdvojilo.

U 2019. godini, Ministarstvo privrede izdvojilo je 100.000 KM poticajnih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu poticajnih sredstava za očuvanje i razavoj tradicionalnih zanata – obrta, koja su dodijeljena u pojedinačnom iznosu od 393,70 KM. Od 273 zaprimljene prijave, što je za 10%  više u odnosu na 2018. godinu, ukupno 254 obrtnika - zanatlija ispunilo je uslove po osnovu Javnog poziva.

Osim toga, Ministarstvo je ove godine subvencioniralo troškove zapošljavanja mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja, kao i subvencionranje troškova nabavke osnovnog materijala i alata. Također, obrtnici su se mogli da prijave i na ostale programe Ministartsva, kao što su  poticaji za žensko poduzetništvo, novoosnovane ''START UP'' firme i druge.JAVNI POZIV


Upravni odbor Obrtničke komore Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 02.09.2019. godine, je donio Odluku o sazivanju izborne skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo, te na osnovu toga se objavljuje Javni poziv u kojem se pozivaju obrtici – fizička lica sa područja Kantona Sarajevo da dostave prijave za izbor u Skupštinu Obrtničke komore Kantona Sarajevo.


BAJRAMSKA ČESTITKA


Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujemo iskrene čestitke, sa željom da ovaj praznik provedete sa svojim najbližima u dobrom zdravlju i sreći.

Bajram Šerif Mubarek Olsun  

Obrtnička komora Kantona SarajevoMINISTARSTVO PRIVRED KS - JAVNI POZIV


Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je dana 17.05.2019. godine je u dnevnim listovima "Oslobođenje" i ''AVAZ'' objavilo Obavještenje o Javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta na području Kantona Sarajevo. Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ je objavljen potpuni tekst Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta i obrazac zahtjeva – prijave.  Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva. Zahtjevi-prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom (za Javni poziv – podsticajna sredstva za tradicionalne i stare zanate-obrte).POZIV NA MEĐUNARODNI SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, PREHRANE I TURIZMA ''DANI TREŠNJE 2019.''


Obrtnička komora Hercegovačko-neretvansnskog kantona  u saradnji  sa Obrtničkom komorom FBiH osigurala je besplatan izložbeni prostor na 17. Međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma „ Dani Trešnje 2019.“ koji će se održati 19-21.06.2019. godine u Mostaru.

Zadovoljstvo i čast nam je pozvati sve zainteresovane obrtnike -  zanatlije  da budete učesnici 17. Međunarodnog sajma privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma „ Dani Trešnje 2019.“  i svojim učešćem i proizvodima uveličate Sajam.

                                                           Za dodatne informacije u vezi sajma možete kontaktirati Obrtničku komoru Kantona Sarajevo 
                                                           na broj telefona 033/212-645 i e-mail: info@okks.ba
   


SRETAN USKRS


Vjernicima katoličke vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo nadolazeći praznik Uskrs.

                                     Obrtnička komora Kantona SarajevoIZVJEŠTAJ SA SJEDNICE SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO


Dana 13.04.2019. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama restorana ''NOVA BENTBAŠA'', Bentbaša bb u Sarajevu, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo.  Na sjednici je prisustvovalo 19 delegata  sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i predsjednik Federalne obrtničke komore  Željko Babić.

Skupština je usvojila sljedeće:

                                                         - Godišnji izvještaj po završnom računu za 2018. godinu,
                                                         - Izvještaj o radnu Upravnog odbora za 2018. godinu,
                                                         - Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu,
                                                         - Plan rada i finansijski plan za 2019. godinu.POTPISIVANJE UGOVORA O PRAKTIČNOJ OBUCI


Dana 28.03.2019. godine, u prostorijama Obrtničke komore Kantona Sarajevo, potpisani su Ugovori o praktičnoj obuci između Fondacije Wings of Hope Deutschland koju zastupa Udruženje za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost ''Progres'' i sljedećih obrtničkih radnji:

OR SALON LJEPOTE "DODIR", vl. FAZLIBEGOVIĆ MEDINA
OR - PEKARA "NAFAKA", vl. TRTIĆ ELVIS
OD "T P I", vl. MUMINOVIĆ ALMIR
                                                          •     OD – RAČUNOVODSTVENA  AGENCIJA "FORTUNA", vl. KEČO ENISA

Do potpisivanja je došlo u sklopu realizacije potpisanog Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta ''Pro-Poso'' u 2019. godini, zaključenog između Obrtničke komore Kantona Sarajevo i Fondacije Wings of Hope Deutschland koju zastupa Udruženje za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost ''Progres'', u cilju pružanja direktne podrške mladim nezaposlenim osobama na području Kantona Sarajevo, njihovog stručnog obrazovanja uz kvalitetnu praktičnu obuku kako bi došli do lakšeg zapošljavanja. Dopunska praktična obuka koju treba da obezbijede poslodavci-obrtnici trajat će šest mjeseci i oni će u tom periodu dobivati i podsticaje.POZIV NA MEĐUNARODNI SAJAM PODUZETNIŠTVA I OBRTA ''GRAPOS-EXPO''

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i Obrtnička komora Tuzlanskog kantona u okviru svojih aktivnosti osigurale su u sklopu Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta ''GRAPOS-EXPO'' koji će se održati u Gračanici, 16.04 - 19.04.2019. godine, besplatan prostor  za nastup obrtnika i predstavljanje obrtnika. 

Zadovoljstvo i čast nam je pozvati sve zaintersovane obrtnike -  zanatlije  da budete učesnici  Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta ''GRAPOS-EXPO'' u Gračanici i svojim učešćem i proizvodima uveličate Sajam.

Rok za porijave na sajam je 21.03.2019. godine.

Za dodatne informacije u vezi sajma možete kontaktirati Obrtničku komoru Kantona Sarajevo na broj telefona 033/212-645 i e-mail: info@okks.baPOZIV NA MEĐUNARODNI SAJAM PRIVREDE - MOSTAR


Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru svojih aktivnosti osigurala je u sklopu 22. Međunarodnog sajma privrede koji će se održati u Mostaru, 09.04 - 13.04.2019. godine, besplatan prostor  za nastup obrtnika i predstavljanje obrtnika. 

Zadovoljstvo i čast nam je pozvati sve zaintersovane obrtnike -  zanatlije  da budete učesnici  22. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru i svojim učešćem i proizvodima uveličate Sajam.


                                                      Rok za porijave na sajam je 18.03.2019. godine.


Za dodatne informacije u vezi sajma možete kontaktirati Obrtničku komoru Kantona Sarajevo na broj telefona 033/212-645 i e-mail: info@okks.ba

SRETAN 8. MART


Svim pripadnicama ljepšeg spola čestitamo 8. Mart - Međunarodni dan žena, uz želje da im ovaj dan protekne u lijepom raspoloženju, uz pažnju, ljubav i poštovanje koje one zaslužuju.

Obrtnička komora Kantona Sarajevo1. MART - DAN NEZAVISNOSTI BIH


Svim građanima Bosne i Hercegovine i svim ljudima dobre volje koji nose BiH u svojim srcima, upućujemo iskrene čestitke povodom 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, sa željom da još odlučnije koračamo naprijed i zajedničkim radom doprinesemo ekonomskom napretku naše domovine.

Obrtnička komora Kantona SarajevoSPORAZUM O SARADNJI NA OSNAŽIVANJU OBRTNIČKE DJELATNOSTI GRADA SARAJEVA I OBRTNIČKE KOMORE KS


Dana 25.02.2019. g. gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka ugostio je delegaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo i sa predsjednikom Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naserom Idrizagićem potpisao sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti na području Kantona Srajevo.

Grad Sarajevo je u budžetu za 2019. godinu planirao sredstva za ovakve projekte, kojima je cilj očuvanje obrta, posebno starih i trdaicionalnih zanata.UPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI KANTONA SARAJEVO


PRAVNI OSNOV:
1.    Član 62 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine broj: 35/09, 42/11 )
2.    Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i osoba koje obavljalju srodne djelatnosti (Sl. novine FbiH, broj: 52/10 i 73/11)
3.    Dopune pravilnika
4.    Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruženja, te udruženja lica koja obavljalju djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničkie komore FBiH, te način uplate komorske članarine

OSNOVICE, ROKOVI I STOPE ZA OBRAČUN ČLANARINE ZA 2018. GODINU

Osnovice (Osnovice za obračun doprinosa za 2018. godinu, Sl. novine FBiH, broj: 7/18)

Slobodna zanimanja ......................................................................1.445,00
Djelatnosti obrta i srodne djelatnosti ................................................ 854,00 ili 723,00
Djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu ........................................ ..... 381,00 ili 329,00
Djelatnost trgovca pojedinca ...........................................................  381,00
Stari tradicionalni zanati ................................................................... 329,00
Taxi prijevoz ..................................................................................... 329,00

UPLATA ČLANARINE
Uplata se vrši jednim platnim nalogom i to :

Primatelj: Obrtnička komora Kantona Sarajevo
Žiro račun: 1941013100000107 ProCredit banka Sarajevo
Svrha doznake: Članski doprinos za 2018. godinu
JMB: Identifikacioni broj 
Porezni period: 01.01.2018 - 31.12.2018
Vrsta prihoda: 722567
Šifra općine – sjedište obrta

Rok za predaju ČOK obrazca je 28. februar tekuće godine.

Članarina se odnosi samo na vlasnike obrtničkih radnji, bez obzira na broj uposlenih radnika.

NAPOMENA: Obaveza plaćanja članarine postoji i za obrte i za djelatnosti koje su srodne obrtu, a registrovane su kao dopunska ili dodatna djelatnost.
OKRUGLI STO NA TEMU ''PROBLEMI, RAZVOJ I ZAŠTITA TRADICONALNIH I STARIH ZANATA NA PODRUČJU KS''

Obrtnička komora Kantona Sarajevo je održala Okrugli sto na temu: ''Problemi, razvoj i zaštita tradicionalnih i starih zanata na području Kantona Sarajevo dana 29.01.2019.godine u restoranu ''Nova Bentbaša''. 
Razna ograničenja administrativnog karaktera, nezainteresovanost mladih za zanate, a posebno za tradicionalne i stare zanate kao i nekordiniranost politika pri stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja predstavljaju velike probleme za tradicionalne i stare zanate na području Kantona Sarajevo. 
Neki od ciljeva  okruglog stola su:
Ekonomski – podsticanje  razvoja i opstanka tradicionalnih i starih zanata i novo zapošljavanje u sklopu obrtništva
Kulturni – očuvanje kulturno povijesne baštine zanatstva i tradicije Baščaršije - Sarajeva
Turistički – promocija turističkih vrijednosti, potencijala i unapređenje turističke ponude, promocija suvenira
Edukacijski – revatilizacija tradicionalnih i starih zanata kroz programe obrazovanja, te buđenje interesovanja mladih za tradiciju i stare obrte 
Okruglom stolu su bili prisutni predstavnici: Federalne obrtničke komore, kantonalnih obrtničkih komora,  ministarstva privrede KS, ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS, srednjih stručnih škola, općinskih službi za privredu, vijećnik Gradske uprave, kao i  mnogobrojne medijske kuće.

Nakon izlaganja uvodničara Okruglog stola i panel diskusije, došlo se do sljedećih Zaključaka:

1. Obavezati sve nivoe vlasti počevši od općinskog pa do kantonalnog nivoa na zajedničku kordinaciju sa OKKS i na kreiranje  povoljnijih uslova za poslovanje  i aktivnosti sa ciljem poboljšanja rada u svim segmentima djelovanja tradicionalnih i starih zanata na području Kantona Sarajevo.
2. Povećanje broja proizvoda tradicionalnih i starih zanata u turističkoj ponudi.
3. Zaštiti tradicionalne i stare zanate od nelojalne konkurencije.
4. Omogućiti obrtnicima, koji sami obavljaju djelatnost, korištenja bolovanja preko 42 dana. U Kantonu Sarajevo zahtjevaju od obrtnika da privremeno odjave obrt ili da zaposle radnika.
5. Insistirati na zakonskim rješenjima kojima će se obrtnicima omogućiti uvoz repromaterijala i izvoz gotovih proizvoda. Trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava obrtnicima  da uvoze repromaterijal ili ako naprave proizvod da ga izvezu vani.
6. U skladu sa Zakonom o obrtu u što kraćem vremenu utvrditi  planove i programe za polaganje majstorskih ispita. 
7. Insistirati na primjeni  Obrtnog registra tj. uvezivanje svih sarajevskih općina sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta. 
8. Nastojati da se izvrše promjene zakonskih rješenja kojima bi se riješio  problem da obrtnik i dalje neodgovara cjelokupnom imovinom.
9. Tradicionalnim starim zanatima omogućiti veću medijsku ekspanziju kroz institucionalna tijela i sve vrste elektronskih i pisanih medija.
10. U sklopu profesionalne orjentacije i odabira budućeg poziva učenicima završnih razreda osnovnih škola i dalje prezentirati zanate putem radionica, nakon kojih se na osnovu  naših korisnih informacija razumno i samostalno, a u skladu sa svojim željama lakše  opredjeljuju za buduće školovanje i zanimanje.
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA


Svim obrtnicama i obrtnicima, poslovnim partnerima, saradnicima,  želimo sretnu i uspješnu novu 2019. godinu !
                 
                                                      Obrtnička komora Kantona SarajevoBOŽIĆNA ČESTITKA


Povodom nadolazećeg praznika Božića, svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke.

Obrtnička komora Kantona SarajevoPoštovani,

Elektroprivreda BiH najavila  je poskupljivanje cijene električne energije za sve privredne  obrte i male privrednike. Poskupljivanje cijene električne energije dovest će do povećanja cijena proizvoda što će sigurno privredu u FBiH učiniti manje konkurentnom i umjesto da  krene u pravcu rasta i razvoja domaći obrt i  privreda će doživjeti stagnaciju i pad. To je oštar udarac i naše obrtništvo će ga teško izdržati. Trenutna cijena električne energije u obrtništvu i sada je teško izdržljiva, te dovodi obrtništvo na granice egzistencijske isplativosti proizvoda posebno za ona zanimanja gdje je udio električne energije veći. Obrtnička komora Federacije BiH i obrtničke komore kantona/županija s područja FBiH  oštro se protive najavama Elektro privrede, te će svim demokratskim i zakonskim sredstvima zaštititi obrt i obrtništvo. 
11.12.  održan je hitni Upravni odbor OK FBiH gdje su sve kantonalne komore i OK FBiH zauzele stav da je poskupljivanje električne energije za obrtništvo nedopustiv akat na i ovako loš položaj obrtnika i malih privrednika. U obrtništvu je prema posljednjim pokazateljima zaposleno 56 940 radnika, što čini cca. 12 % zaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovakvim jednostranim i potpuno neopravdanim poskupljivanjem struje od strane Elektroprivrede BH dovodi se u pitanje egzistencija zaposlenih u obrtu, kao i opstanak samih obrta. U koliko Elektroprivreda BH i  dalje bude stava da će poskupiti električnu energiju iskoristit ćemo sva raspoloživa zakonska sredstva kako do poskupljenja ne bi došlo.

S poštovanjem,
Predsjednik OK FBiH
Željko BabićPOZIV NA SAJAM PRIVREDE – CENTAR SKENDERIJA SARAJEVO

Obrtnička komora Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, u okviru svojih aktivnosti osigurala je u sklopu Sajma privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje, koji će se održati u Centru ''SKENDERIJA'' od 05. do 07.12.2018. godine, besplatan prostor u iznosu od 50 metara kvadratnih  za nastup obrtnika i predstavljanje obrtnika. 

Zadovoljstvo i čast nam je pozvati sve zainteresovane obrtnike-zanatlije  da budete učesnici Sajma privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje  u Centru ''SKENDERIJA'' i svojim učešćem i proizvodima uveličate Sajam.

Rok za prijave na sajam je 30.11.2018. godine.

Za dodatne informacije u vezi sajma, možete nas kontaktirati na broj telefona 033/212-645 i e-mail: info@okks.baPOZIV NA SAJMOVE ''BOSP EXPO'' I ''ZEPS''

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru svojih aktivnosti osigurala je, u sklopu Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta ''BOSP EXPO'' koji će se održati u Brčkom, na lokaciji Luka Brčko 27.09 - 29.09.2018. Godine i 25. Generalnog bh. sajama ZEPS 2018. i  15. Međunarodnog sajama metala ZEPS intermetal 2018 koji će se održati  2.10. - 6.10.2018. godine u Zenici, besplatan prostor  za nastup obrtnika i predstavljanje obrtnika. 

Zadovoljstvo i čast nam je pozvati sve zaintersovane zanatlije  da budete učesnici  Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta „BOSP EXPO“ u Brčkom  i 25. Generalnog bh. sajama ZEPS 2018. i  15. Međunarodnog sajama metala ZEPS intermetal 2018 u Zenici, i svojim učešćem i proizvodima uveličate Sajam.

Za dodatne informacije u vezi sajmova možete kontaktirati Obrtničku komoru Kantona Sarajevo na broj telefona 033/212-645 i e-mail: info@okks.baPOZIV NA SAJAM ''DANI JABUKE''

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru svojih aktivnosti osigurala je, u sklopu Sajma „Dani jabuke“  u Goraždu besplatan prostor u iznosu od 50 metara kvadratnih za nastup obrtnika i predstavljanje obrtnika. Sajam se održava od 11.10  do 13.10. 2018 u Goraždu, a svečano otvaranje je 11.10 u 11 sati. 

Zadovoljstvo i čast nam je pozvati sve zaintersovane zanatlije  da budete učesnici   Sajma „Dani jabuke“ Goraždu  i svojim učešćem i proizvodima uveličate Sajam.

Rok za prijavu na sajam je 30.09.2018. godine.

Za dodatne informacije u vezi sajma možete  kontaktirati  Obrtničku komoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja je nositelj ovih aktivnosti kao bi se na vrijeme osigurao prostor. Kontakt telefon za daljnje aktivnosti, dogovore i rezervacije prostora je 038/221-494, kao i Obrtničku komoru Kantona Sarajevo na broj telefona 033/212-645 i e-mail: info@okks.baMINISTARTSVO PRIVREDE KS - JAVNI POZIV


Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva obrtnika po osnovu Programa ''Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja''. Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ objavljeni su: potpuni tekst Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva obrtnika po osnovu Programa ''Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja'' i Prijavni obrazac.

Prijave se podnose najkasnije do 14.09.2018. godine (petak), direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu:

                                                     Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
                                                     Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
                                                     71000 Sarajevo

BAJRAMSKA ČESTITIKA


Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama,  vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke, sa željom da ovaj praznik dočekaju i provedu u dobrom raspoloženju, zdravlju, miru i porodičnoj sreći.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Obrtnička komora Kantona Sarajevo
MEĐUNARODNI SAJAM OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA CELJE 2018


Turistička agencija ''ELKETOURS LUKAVAC'' organizuje posjetu sajmu ''MOS 2018'' u Celju.


Međunarodni sajam u Celju je respektabilna sajamska izložba sa oko 1.500 izlagača iz 33 države svijeta, s velikom posjećenošću (oko 120.000 posjetitelja u 2017. godini iz 40 država svijeta) te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu s potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih proizvoda i usluga, s ciljem izvoza te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove.  Izložbeni program sajma u Celju obuhvaća: poslovne susrete, međunarodna predstavljanja, strojeve i opremu za drvo i metal, opremu od inoxa, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, strojogradnju, prehranu i ugostiteljstvo, izradu alata za obradu drva, plastike i metala, namještaja i unutarnje uređenje, završne radove u graditeljstvu, alate za uređenje doma i okolice, energetiku, građevinarstvo i unutarnje opremanje, opremu za prehrambenu industriju i ugostiteljstvo, turizam, mehanizaciju sela, građevinsku mehanizaciju, montažne kuće, proizvode široke potrošnje, telekomunikacije, IT opremu...Svi zainteresovani obrtnici za posjetu navedenom sajmu se mogu prijaviti direktno turističkoj agenciji 

''ELKETOURS LUKAVAC''

Branilaca Bosne bb

75300 Lukavac

Kontakt telefoni: 035/553-885, 062/233-177, 062/466-560

e-mail: infoelketours@gmail.com

MINISTARTSVO PRIVREDE KS - JAVNI POZIV


Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva obrtnika  po osnovu Programa ''Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja''. Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ objavljeni su: potpuni tekst Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva obrtnika  po osnovu Programa ''Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja'' i Prijavni obrazac. 

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u  dnevnom listu i navedenoj web stranici Ministarstva.

                                                          Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: 

                                                          Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, 
                                                          Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
                                                          71000 SarajevoPOZIV NA SAJAM ''STARI ZANATI GORAŽDE 2018''

Opće udruženje „Stari zanati“ obrtnika Grada Goražde organizuje  Sajam “Starih  Zanata” u Goraždu, pod nazivom:  „Sajam Stari Zanati Goražde 2018“. Sajam će se održati u okviru 21. Internacionalnog  ”Festivala prijateljstva”  u periodu od 02. 08. do 04.08. 2018. godine (tri dana). 

Sajam ima tradiciju održavanja već osam godina i do sada je imao pozitivan odjek i dobru posjećenost, kako domaćih tako i zanatlija iz drugih gradova BiH.


Zadovoljstvo i čast nam je pozvati sve zaintersovane zanatlije  da budete učesnici  9. Sajma „Starih zanata“ Goražde 2018. i svojim učešćem i proizvodima uveličate Sajam.
Svim zaintersovanim zanatlijama obezbjeđen je besplatan štand i smještaj od strane organizatora sajma - općeg udruženja ''Stari zanati '' obrtnika grada Goražda.

Rok za prijavu na sajam je 25.07.2018. godine.

Za dodatne informacije u vezi sajma možete nas kontaktirati na broj tefeona 033/212-645 i e-mail: info@okks.ba

Obrtnička komora Kantona SarajevoBAJRAMSKA ČESTITKAPovodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama,  vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN !

Obrtnička komora Kantona Sarajevo POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI NA OSNAŽIVANJU OBRTNIČKE DJELATNOSTI


Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naser Idrizagić su dana 08.06.2018. godine, sa početkom 12:00 sati, u Vijećnici, održali sastanak na kojem je i potpisan Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti. Svečanom potpisivanju Sporazuma, pored predsjednika OKKS-o Nasera Idrizagića, ispred OKKS-o prisustvovali su:  predsjednik UO OKKS-o Adnan Jusić i Stručna služba OKKS-o, Kemal Isanović i Kenan Čomor.


Potpisnici Sporazuma zajednički su utvrdili:

Da obrt predstavlja bitan segment domaće proizvodnje, koji omogućava samozapošljavanje i zapošljavanje znatnom broju osoba, čime se osigurava njihova egzistencija,
Da obrt omogućava zadovoljenje mnogih i različitih potreba stanovništva, te tako popunjava niz tržišnih segmenata koji nisu dovoljno atraktivni za veće privredne subjekte, čime se istovremeno život stanovništva čini lakšim i ugodnijim,
Da specifične vrste obrta, kao što su tradicionalni umjetnički zanati, garantuju opstanak tradicije i očuvanja kulturnog indetiteta, te nadopunjavaju turističku ponudu originalnim proizvodima i uslugama,
Da postoji spremnost djelovanja na osnaživanju obrtništva, kao jednog od nosilaca razvoja ekonomije, u cilju stvaranja što povoljnije lokalne poslovne klime i obogaćivanja cjelokupne obrtničke ponude u Sarajevu.

MINISTARSTVO PRIVRED KS - JAVNI POZIV


Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", i dnevnim listvima "Oslobođenje" i “AVAZ” objavilo je Obavještenje o Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2018. godinu. Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ objavljeni su: potpuni tekst Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2018. godinu i Prijavni obrazac za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom. Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
Prijave se podnose najkasnije do 11.06.2018. godine direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu:                                                                Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.PRVOMAJSKA ČESTITKA


Svim obrtnicama i obrtnicima, građankama i građanima Kantona Sarajevo, kao i Bosne i Herecegovine, povodom nastupajućeg 1. Maja - Međunarodnog praznika rada, upućujemo najikrenije čestitke i želimo mnogo uspjeha u životu i radu.

Obrtnička komora Kantona Sarajevo    
MINISTARSTVO PRIVREDE KS - JAVNI POZIV

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dana 27.04.2018. godine je u dnevnom listu "Oslobođenje" objavilo Obavještenje o Javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta na području Kantona Sarajevo. Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ je objavljen potpuni tekst Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta i obrazac zahtjeva – prijave.  Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva. Prijave se podnose nakasnije do 28.05.2018. godine (ponedeljak) direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

Dana 21.04.2018. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama hotela ''SARAJ'', Nevjestina br. 5 u Sarajevu, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo.  Na sjednici je prisustvovalo 18 delegata  sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš,   predsjednik Federalne obrtničke komore  Željko Babić i predstavnici Udruženja ''Sarajevo-taxi''.

Skupština je usvojila sljedeće:

 -   Za redovne članove Skupštine izabrani su:
                                                                    1. Midhat Grebić
                                                                    2. Fahrudin Sućeska
                                                            -   Godišnji izvještaj po završnom računu za 2017. godinu,
                                                            -   Izvještaj o radnu Upravnog odbora za 2017. godinu,
                                                            -   Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu,
                                                            -   Plan rada i finansijski plan za 2018. godinu.

Skupština je donijela zaključak a odnosi se na davanje podrške Obrtničkoj komori FBiH vezano za trenutni  Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji se uveliko razlikuje od Nacrta Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji je prošao dio parlamentarne procedure usvajanja zakonodavnih propisa, gdje je odlučeno da obrtnici u Federaciji Bosne i Hercegovine kategorički odbacuju, nemogu i neće prihvatiti takav Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.
Prihvaćanje Prijedloga Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima moguće je jedino  ukoliko se prihvate primjedbe koje su u proteklom razdoblju  dostavljane od strane obrtničkog sistema. Obrtnici su spremni na razgovor i traženje zajedničkih povoljnih rješenja u korist obrta i dobrobiti obrtništva, a u slučaju da se naši Prijedlozi ne uvrste u Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima iskoristit ćemo sva zakonom dopuštena sredstva kako bi Zakon o obrtu bio Zakon za obrtnika, a ne protiv obrtnika.  
VASKSRSNA ČESTITKA


Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo nadolazeći praznik Vaskrs.

                            Obrtnička komora Kantona SarajevoKREDITI ZA PODUZETNIKE I POLJOPRIVREDNIKE

Mikrokreditna fondacija Lider omogućuje svim zainteresovanim poduzetnicima i poljoprivredncima u sklopu Akcije ''TOP 5'' koja traje do 31.05.2018. godine povoljne kredite u iznosima od 1000 – 2500 KM sa:

O % kamate
Samo provizija
Bez žiranata i sudužnika
Besplatne dodatne usluge
Za 48 sati


                                                          Za sve dodatne informacije Meldijana 062/682-948,  033/250-580, www.lider.ba. SRETAN USKRS

Vjernicima katoličke vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo nadolazeći praznik Uskrs.

                                 Obrtnička komora Kantona Sarajevo

POTPISIVANJE UGOVORA O PRAKTIČNOJ OBUCI

Dana 27.03.2018. godine, u prostorijama Obrtničke komore Kantona Sarajevo, potpisani su Ugovori o praktičnoj obuci između Fondacije Wings of Hope Deutschland koju zastupa Udruženje za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost ''Progres'' i sljedećih obrtničkih radnji:

OR ''ASKO'' - vl. Hadžić Asmir
AUTO SERVIS ''AVDIĆ'' - vl. Avdić Admir
OR ''KOZMETIČKI SALON CHARME'' - vl. Efendić Ana 
OR FRIZERSKO - KOZMETIČKI SALON ''FRESH''  - vl. Belko Senada

Do potpisivanja je došlo u sklopu realizacije potpisanog Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta ''Pro-Poso'' u 2018. godini, zaključenog između Obrtničke komore Kantona Sarajevo i Fondacije Wings of Hope Deutschland koju zastupa Udruženje za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost ''Progres'', u cilju pružanja direktne podrške mladim nezaposlenim osobama na području Kantona Sarajevo, njihovog stručnog obrazovanja uz kvalitetnu praktičnu obuku kako bi došli do lakšeg zapošljavanja. Dopunska praktična obuka koju treba da obezbijede poslodavci-obrtnici trajat će šest mjeseci i oni će u tom periodu dobivati i podsticaje.
SRETAN 8. MART


Drage dame, želimo Vam Sretan 8. Mart-Međunarodni dan žena i da Vam svaki dan bude kao taj dan, pun ljubavi, pažnje i nježnosti ! 

Obrtnička komora Kantona Sarajevo


1. MART - DAN NEZAVISNOSTI BIH


Svim građankama i građanima naše drage Bosne i Hercegovine s ponosom čestitamo 1. Mart – Dan nezavisnosti !

Obrtnička komora Kantona SarajevoJAVNI POZIV OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

Općina Novi Grad Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresovane osobe nastanjene na području općine Novi Grad Sarajevo da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja. Kroz Inkubator, YEP i Općina Novi Grad Sarajevo, učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registraciji i razvoju biznisa. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim za to identificira potreba. Prijave za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja je moguće predati do 31.01.2018. godine u prostorijama Općine Novi Grad Sarajevo.                                                                                                             Detaljnije informacije o načinu i uslovima prijave na javni poziv su dostupne na linku ispod:
 
                                                   http://www.novigradsarajevo.ba/news/invitation/javni-poziv-za-ucesce-u-yep-inkubatoru-poslovnih-ideja-1515160060BOŽIĆNA ČESTITKA


Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo nadolazeći praznik Božić.

Obrtnička komora Kantona SarajevoNOVOGODIŠNJA ČESTITKA


Svim građanima Bosne i Hercegovine, našim obrtnicama i obrtnicima, poslovnim partnerima i saradnicima, želimo sretnu i uspješnu novu 2018. godinu !

                         Obrtnička komora Kantona SarajevoBOŽIĆNA ČESTITKA


Povodom nadolazećeg praznika Božića, svim pripadnicima katoličke vjeroispovijeti upućujemo iskrene čestitke.

Obrtnička komora Kantona Sarajevo


OTVOREN SAJAM PRIVREDE U SKENDERIJI


Dana 14.12.2017. godine, u Centru ''Skenderija'' je otvoren Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje, na kojem je uzelo učešća 212 izlagača i trajat će do 16.12.2017.godine.
Moto Sajma je ''Domaći proizvod u službi građana''. Obrtnička komora Kantona Sarajevo je zakupila 50 m2 izložbeno-prodajnog prostora, gdje je omogućila da 20 obrtnika svoje proizvode prezentiraju i prodaju, i na ovaj način pružila priliku da se obrtnici bolje upoznaju.
Pokrovitelji ove manifestacije je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad.

Pozivamo sve posjetitelje i izlagače na sajmu da dođu na štand Obrtničke komore Kantona Sarajevo, na kojem možete vidjeti i kupiti zanimljive, unikatne, kvalitetne proizvode naših vrijednih obrtnika-zanatlija.


Srdačan pozdrav !SAJAM PRIVREDE - CENTAR SKENDERIJA SARAJEVO: 14-16.12.2017. GODINE25. NOVEMBAR - DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE


Povodom nastupajućeg praznika, 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, svim građankama i građanima upućujemo iskrene čestitke !


Obrtnička komora Kantona Sarajevo


USVAJANJE NACRTA ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA FBIH U DOMU NARODA FEDERALNOG PARLAMENTA


U dvomjesečnu javnu raspravu upućen je Nacrt novog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji su na vanrednom zasjedanju dana 09.11.2017. godine usvojili poslanici Doma naroda Federalnog parlamenta.
Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je da novo zakonsko rješenje donosi pojednostavljenje postupaka za registraciju i rad obrtnika, gdje je za 50 % skraćeno vrijeme registracije i to sa 15 dana na sedam dana. Uvedene su prekršajne kazne za odgovorne osobe u nadležnom organu u slučajevima kada ne donese rješenje u propisanom roku (7dana) ili donese rješenje koje ne sadrži registracijski list iz obrtnog registra.
Također, bit će kažnjeno ako ne dostavi sva rješenja u vezi sa obavljanjem obrta nadležnim organima u propisanom roku, ili ne obavijesti obrtnika. Nove odredbe propisuju da obrtnici budu oslobođeni obaveza da u izvršnom postupku odgovaraju svojom imovinom. Kroz navedena rješenja Zakon će omogućiti i osigurati moderan i efikasan okvir za poslovanje obrtnika i potaknuti jačanje obavljanja obrtničke djelatnosti, konstatirao je Zukić.
Tome bi trebalo doprinijeti i uvođenje rješenja da se obrazovanje za obavljanje djelatnosti za koje se traži odgovarajuća školska sprema, pored osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih ustanova, može vršiti i u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu s kantonalnim zakonima.
Pored uspostavljanja i obavljanja obrta novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima će regulirati  i odredbe o vrstama i prijenosu obrta, te nadležnostima obrtničke komore.PREZENTACIJA STARIH ZANATA UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U OPĆINI STARI GRAD

Danas je u Općini Stari Grad održan Dan otvorenih vrata u kojem su se prezentirali stari i deficitarni zanati. Na ovaj način se vrši podsticanje učenika završnih razreda osnovnih škola, da u svom budućem odabiru odluče da izučavaju stare zanate. Povod ovoj prezentaciji je Javni poziv za stipendiranje učenika i šegrta starih i deficitarnih zanata koji je objavila Općina, putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport.
Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić se nada da ovom manifestacijom, će se više učenika odlučiti da izučavaju stare zanate, a svima koji to odluče obećao je i podršku.
Predsjedavajući OV Stari Grad Jusuf  Pušina je upoznao prisutne da stipendiranje zanata je došlo na inicijativu Vijeća, a još prošle godine se odlučilo da se stipendiraju oni koji odluče da izučavaju stare zanate, pokušavajući tako da ih oživimo.
Predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naser Idrizagić kazao je da imamo  trend gašenja starih zanata, ali zahvaljujući inicijativi Općine Stari Grad sa idejom stipendiranja se nada da će se što više mladih odlučiti da ih izučavaju. Na ovaj način će doći do očuvanja tradicionalnih starih zanata.
Historijat sarajevskih zanata na Baščaršiji je prezentirao Alija Ibrović.
Prezentaciju starih tradicionalnih zanata su održali:
Nermina Alić kazandžija
Tarik Musakadić zlatar
Hazim Numanagić kaligraf
Vedad Njemčević izrada slastica po tradicionalnoj recepturi
Adnan Jusić limarKONKURS ZA STRUČNU OBUKU ZA VLASULJARA

U dnevnom listu Avaz od 20.10.2017.godine je izašao KONKURS za obavljanje 10-mjesečne stručne obuke za zanimanje VLASULJAR u specijaliziranoj radionici Udruženja ''Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH'' i prakse na projektu Moja kosa tvoja kosa. Po uspješnom završetku obuke, kandidati dobivaju certifikat o stećenim vještinam i mogućnost umrežavanja sa potencijalnim poslodavcima u zemlji i  inostranstvu.
Pravo na apliciranje imaju svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove:
Državljani Bosne i Hercegovine
Minimalno 18 godina
Minimalno srednja stručna sprema
                                                          •   Iskustvo u manipulaciji kose
                                                          •   Iskustvo u pletenju ili heklanju
                                                          •   Visok nivo profesionalnosti
                                                          •   Ozbiljnost
                                                          •   Odgovornost
                                                          •   Spremnost na timski rad
                                                          •   Spretnost i fleksibilnost u radu
                                                          •   Susretljivost, ljubaznost i komunikativnost

                                                          Konkurs ostaje otvoren do 31.10.2017.godine do 16:00 h.
 
                                                          Za sve detaljnije informacije možete saznati na web stranici Udruženja          www.srcezadjecu.ba ODRŽANE RADIONICE UČENICIMA U SKLOPU PROFESIONALNE ORJENTACIJE U IZBORU BUDUĆEG POZIVA

U okviru projekta ''Kreiranje profesionalno-stručnih perspektiva za učenike, putem profesionalne orjentacije i unapređenja saradnje između škola i poslodavaca'' radnog naziva ''PRO-POSO'', kojeg zajednički implementiraju Fondacija Wings of Hope Deutschland iz Minhena i  Udruženje ''Progres'' Sarajevo,  zaključen je  Ugovor o finansiranju relizacije radinionica u okviru  projekta ''PRO-POSO'' 2017., sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo u cilju  da obavi pripremu i realizaciju dvije radionice sa učenicima devetih razreda, a na temu: ''Profesionalna  orjentacija i profesionalno informisanje kroz promociju deficitarnih i tradicionalnih zanata''.
Obrtnička komora Kantona Sarajevo je održala navedene radionice i to:

1. Osnovna škola ''Osman Nuri Hadžić'', dana  10.10.2017. godine  u 11:35 sati
                                                          2.     Osnovna škola ''Malta'', dana 13.10.2017. godine u 10:45 sati

                                                          Svim radionicama su prisustvovali i predstavnici Udruženja ''Progres''JAVNI POZIV

Javni poziv privrednicima sa područja Sarajevskog kantona da apliciraju za subvencioniranu liniju BBI banke i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.
Radi se o Liniji koja će privrednicima sa područja KS omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj nominalnoj stopi od 1,28 posto. Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu od 24 miliona KM, dok će na nivou 2017. godine za subvenciju dijela profitne marže Ministarstvo privrede KS obezbjediti više od jedan milion KM (1.090.000 KM).
Pravo učešća za sredstva po ovoj liniji finansiranja ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja  trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 29/15).
Učešće mogu uzeti svi likvidni subjekti koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo ili poslovnu jedinicu sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo, aktivni su i imaju uposlene radnike, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.
Maksimalni odobreni iznos finansiranja po jednom korisniku je do 1.000.000,00 KM sa rokom otplate od maksimalno 7 godina (84 mjeseca).
Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje  prema uslovima Javnog poziva je 31.12.2017.
Dodatne informacije mogu se dobiti: u poslovnicama BBI banke na području Kantona Sarajevo, putem e-mail adrese linijakantonasarajevo@bbi.ba i/ili na telefone 033/275-264; 033/275-507 i 033/275-234.POZIV OBRTNICIMA ZA DOBIJANJE ENERGOPETROLOVIH KARTICANa osnovu potpisanog sporazuma između Energopetrola i  OK FBiH, obrtnici u Federaciji Bosni i Hercegovini, nakon izdavanja Yellow kartice,  izdate od strane Energopetrola, ostvaruju pravo na popust od 9 feninga po litri goriva na benzinskim stanicama Energopetrola i na benziskim stanicama INE BiH.
Za dodatne informacije, pozivaju se svi zainteresovani članovi Obrtničke komore Kantona Sarajevo da nam se jave: lično,  na telefone 033/212-645, 033/200-771 (u vremenu od 08-16 sati) ili putem e-maila:  info@okks.baPOVOLJNIJE STOPE FINANSIRANJA ZA OBRTNIKE U BBI BANCI

26.9 2017. u 12 sati u zgradi BBI banke u Sarajevu potpisan je Sporazum o saradnji između Obrtničke komore Federacije i Bosna Bank International d.d, koja obrtnicima nudi povoljniji oblik finansiranja. Nakon potpisivanja medijima se obratio Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, Amer Bukvić, direktor BBI banke i Naser Idrizagić, predsjednik OK Kantona Sarajevo.

više na linkovima ispod:

http://www.bbi.ba/bs/novosti/bbi-banka-i-obrtnicka-komora-fbih-potpisale-protokol-povoljnije-stope-finansiranja-za-obrtnike-u-bbi-banci

                                                              https://www.youtube.com/watch?v=sJ5whO79MhA


BAJRAMSKA ČESTITKA


Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama,  vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke, sa željom da ovaj praznik dočekaju i provedu u dobrom raspoloženju, zdravlju, miru i porodičnoj sreći.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Obrtnička komora Kantona Sarajevo ŠTA DONOSI NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA I DUHANSKIH PROIZVODA

Federalno ministarstva zdravstva je uputilo u Javnu raspravu Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih  i ostalih proizvoda za pušenje, gdje na ovaj način upoznajemo sve naše obrtnike sa bitnim članovima iz datog Nacrta:
Članom 1., se definiše cilj a to je zaštita i unapređenje zdravlja stanovništva, uređuju se mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, sprječavanja pristupa maloljetnim osobama tim proizvodima.
Članom 3., uporište za donošenje ovog zakona se ogleda na prirodno pravo svakog građanina u Federaciji na čist zrak, a osobito djeca i mladi.
Članom 5., se zabranjuje upotreba svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prevozu. U stavu 2. imamo zabranu pušenja u privatnim sredstvima prevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe.
Članom 7., iznimka od zabrane pušenja je dozvoljeno za pacijente u službama za zaštitu mentalnog zdravlja u zdrastvenim uslugama, kao i ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, uspostavljanjem posebnih prostorija za pušenje.
Članom 8., da zabrana pušenja važi i za elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje.
Članom 23., se definiše da duhanski proizvodi za pušenje ne smiju biti postavljeni ili biti vidljivi u trgovinskim objektima.
Članom 29., Vlada Federacije rješenjem imenuje Federalno povjerenstvo za kontrolu upotrebe duhana, koje broji 11 članova čiji mandat traje 4 godine.
Član 32., nadzor nad provedbom ovog zakona imaju: kantonalni sanitarni inspektori, federalni i kantonalni zdravstveni inspektori, federalni i kantonalni tržišni inspektori, kantonalni prosvjetni inspektori, nadležna ministarstva unutarnjih poslova.
Član 35., novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM se kažnjava pravna osoba koja ne zabrani upotrebu duhana, od 300 KM – 1.000 KM odgovorno lice, od 1.500 KM – 5.000 KM kaznit će se vlasnik i korisnik prostora.

OPĆINA STARI GRAD - JAVNI POZIV

Dana 06.07.2017. godine, Općina Stari Grad Sarajevo je objavila Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih.
Osnovni cilj Javnog poziva je poticaj preduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja općine Stari Grad Sarajevo kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa. 
Dodatne informacije, kompletan Javni poziv kao i Biznis plan možete preuzeti na linku ispod : 

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=6863FINANSIJSKA LINIJA ZA PODSTICAJ U ZAPOŠLJAVANJU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO


FINANSIRANJA UZ SUBVENCIONIRANJE PROFITNE
MARŽE OPĆINE STARI GRAD ZA PRIVREDNA LICA SE PLASIRAJU POD SLJEDEĆIM USLOVIMA
I  Kratkoročna finansiranja – do 12 mjeseci

Iznos finansiranja  do 300.000,00 KM

Profitna stopa  0,50%  p.a. (visina profitne stope 4,50% p.a., subvencija 4,00% p.a.)

EPM 1,44% 

Poseban uslov: zadržavanje istog broja zaposlenih u  toku trajanja finansiranja 


II Srednjoročna finansiranja – do 36 mjeseci

Iznos finansiranja do 300.000,00 KM

Profitna stopa 1,99% p.a., (visina profitne stope 5,99% p.a., subvencija 4,00% p.a.)

Grace period 6 mjeseci

EPM 2,30%

Poseban uslov: zapošljavanje najmanje jednog radnika na svakih 50.000,00 KM najkasnije u roku od devet mjeseci od dana odobrenja finansiranja


III Dugoročna finansiranja – do 60 mjeseci

Iznos finansiranja do 500.000,00 KM

Profitna stopa 1,99% p.a., (visina profitne stope 5,99% p.a., subvencija 4,00% p.a.)

Grace period do 12 mjeseci

EPM 2,18%

Poseban uslov: zapošljavanje najmanje jednog radnika na svakih 100.000,00 KM u preporučenom roku od 12 mjeseci, sa mogućnošću da se rok zapošljavanja odredi prema poslovnom planu klijenta


Naknada za obradu zahtjeva za sva finansiranja jednokratno unaprijed 0,50%


Za finansiranje iz ove linije mogu se javiti privredni subjekti koji:

Imaju sjedište i posluju na području Općine Stari Grad

Su 100% vlasništvo državljana BiH

Nemaju neizmirenih obaveza prema Općini (dokazati uvjerenjem Službe za privredu i finansije)

Se ne bave igrama na sreću i  trgovinom na malo oružjem i municijom


Finansiranje se obračunava po navedenim stopama uvećanim za 4% p.a., po ispunjenju ugovorenih uslova Općina Stari Grad regresira retroaktivno korisniku iznos subvencije u visini od 4%.


Posjetite najbližu poslovnicu BBI banke ili nazovite: 0800 200 20
BAJRAMSKA ČESTITKA


Povodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama,  vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Obrtnička komora Kantona Sarajevo ODRŽAN OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA FBIH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je prihvatio Nacrt novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine i zadužio Vladu Federacije BiH da organizuje i sprovede javnu raspravu, tako da je Ministarsvo privrede Kantona Sarajevo dana 21.06.2017. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - multimedijalna sala, održalo Okrugli stol  na kojem su bili prisutni  predstavnici svih nadležnih općinskih službi, predstavnici Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednik Federalne obrtničke komore,  svi zainteresovani obrtnici, a u ime predlagača Nacrta Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Cilj donošenja ovog zakona je razvoj i unaprijeđivanje obrta i srodnih djelatnosti, zaštita starih i tradicionalnih zanata i domaće radinosti. U toku učešća dato je dosta primjedbi i prijedloga u nadi da će Radna komisija koja donosi novi  Zakon to  ugraditi  kako bi olakšala rad obrtnika počevši od samog otvaranja  i u toku njegovog poslovanja. 

SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM GRADA SARAJEVA


Dana  16.06.2017. godine gradonačelnik Abdulah Skaka je  primio delegaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo u sastavu predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića i sekretara Komore Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila upoznavanje gradonačelnika sa radom Obrtničke komore Kantona Sarajevo i problemima sa kojima se suočavaju svi obrtnici na području Kantona Sarajevo. Ovih dana Kantonalno ministarstvo privrede održava Okrugli stol o Nacrtu novog  Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim će se uspostaviti nova zakonska regulativa u oblasti obrta u kome će uzeti učešća sve općine, grad, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Obrtnička komora Kantona Sarajevo. 
Višegodišnje iskustvo u primjeni Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima pokazalo je da zakonska rješenja ovim zakonom imaju značajne manjkavosti. Novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH pored uspostavljanja i obavljanja obrta, reguliše i odredbe o vrstama i prijenosu obrta, unapređenju obrtničke djelatnosti, nadležnosti obrtničkih komora, boljoj koordinaciji općinskih, kantonalnih i federalnih vlasti, smanjenju troškova obrtnicima i povećanju zaposlenosti. 
MINISTARTSVO PRIVREDE KS - JAVNI POZIV

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je dana 08.06.2017. godine je u dnevnom listu "Oslobođenje" i na web stranici Ministarstva : http://mp.ks.gov.ba/ objavilo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava ''Poticaj razvoju male privrede'' za 2017. godinu. Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva, tj. do 08.07.2017. godine, direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. Rezultati po Javnom pozivu objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici Ministarstva.MINISTARSTVO PRIVREDE KS - JAVNI POZIV

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je dana 29.05.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" i na web stranici Ministarstva : http://mp.ks.gov.ba/ objavilo Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta na području Kantona Sarajevo. Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva, tj. do 28.06.2017. godine direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.Dana 8.5.2017. godine objavljen je drugi Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017. Dodatne informacije možete pogledati na linku: http://www.fzzz.ba/projekti/start-up-2017

OPĆINA STARI GRAD - JAVNI POZIV


JAVNI POZIV
za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih
zanata/zanimanja u školskoj 2016/17. godini
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju učenici srednjih strukovnih škola (deficitarni zanati) koji nisu
obnavljali godinu i učenici starih tradicionalnih zanata (šegrti koji zvanje stiču kod majstora starih zanata)
uz ispunjavanje sljedećih uslova:
- da su državljani BiH
- da imaju prebivalište na području Općine Stari Grad Sarajevo duže od 3 godine;
- da nisu stariji od 20 godina;
da su u prethodnoj školskoj godini postigli uspjeh u školi i to:
- učenici srednjih strukovnih škola (deficitarni zanati) sa najmanjom prosječnom ocjenom 3,00;
- učenici starih tradicionalnih zanata sa najmanjom prosječnom ocjenom 3,00 u posljednjem
završenom razredu osnovne škole.

NAPOMENA: Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama, tj. do 12.05.2017. godine.


OBRTNICI - PREUZMITE SVOJU KARTICU ''ZAJEDNO NA PUTU''

Obrtnici – preuzmite svoju karticu „Zajedno na putu“ i ostvarite popuste na goriva, ulja i maziva na Gazprom benziskim postajama

Obrtnička komora Federacije BiH i kompanija G Petrol d.o.o. Sarajevo koja upravlja mrežom GAZPROM benzinskih stanica u Bosni i Hercegovini potpisali su protokol o saradnji kojim se vlasnicima kartice „Zajedno na putu“ omogućavaju pogodnosti pri nabavci goriva, ulja i maziva na GAZPROM benzinskim stanicama u BiH.
Prema protokolu, za članove obrtničkih komora koji posjeduju karticu „Zajedno na putu“, obezbjedjeni su popusti od 5 do 10 pfeninga po litri goriva, dok ulja i maziva mogu da nabave sa popustom od 15 odsto.
Kako bi, bez naknade, postali vlasnici kartice „Zajedno na putu“ obrtnici uz pristupnicu treba da na GAZPROM benzinskim stanicama dostave potvrdu o članstvu u Obrtničkoj komori kantona. Zajedno s tom potvrdom i osobnom kartom dođu u bilo koju benzisku stanicu Gazproma i zatraže besplatno izdavanje kartice, nakon čega ostvaruju popuste. Ovo je samo prvi korak u navedenim popustima, u narednom razdoblju očekuju se još veći popusti kako za obrtnike tako i za obrtnike-poljoprivrednike.PRVOMAJSKA ČESTITKA


Svim obrtnicama i obrtnicama, građankama i građanima Kantona Sarajevo, kao i Bosne i Herecegovine, povodom nastupajućeg 1. Maja - Međunarodnog praznika rada, upućujemo najikrenije čestitke i želimo mnogo uspjeha u životu i radu.

Obrtnička komora Kantona SarajevoDA LI ZNATE ODABRATI NAJEKONOMIČNIJE GRIJANJE

Poznato je da oko 80% kućnog budžeta u domaćinstvima se troši za potrebe zagrijavanja i dobijanja tople vode, i iz tih razloga je neophodno obezbijediti smanjenje navedene energije. Da bismo to uspjeli predlažemo sljedeće savjete koje smo dobili od našeg obrtnika Šerifa Hodovića vlasnika obrtničke djelatnosti ''HODOVIĆ-GPV'':
Prilikom kupovine kuće-stana budući vlasnici obzirom da su dali velika finansijska sredstva za nabavku istih, i u adaptaciji postojećeg stanja koji se odnosi na grijanje gledaju da što jeftinije prođu. Tada im se ugrađuje po gruboj procjeni ''samo da se uradi'', umjesto da slušaju savjete majstora za centralno grijanje, koji će im smanjiti troškove mjesečnog grijanja.
Bilo koju vrstu goriva da koriste neophodno je uraditi analizu objekta i na osnovu toga odabrati pravilnu postavku tog grijanja. Stan u kome ja živim od 60 m2 koji ima 5 radijatora i dva kruga podnog grijanja (hodnik + kupatilo + kuhinja), koji ima kombi bojler na plin i kamin sa etažnim grijanjem na pelet, i u toj kombinaciji dobiveni su odlični rezultati. Došlo je do smanjenja plaćanja na mjesečnom nivou u odnosu na ranije račune (i skoro  50% rate kredita kojom ste nabavili datu opremu za grijanje). 
Neophodno je voditi računa o odabiru pravilne nabavke agregata (kotla, kamina, bojlera na plin), da li imaju servisnu mrežu u Bosni i Hercegovini,  kakva je brzina odziva, cijene usluga, trajanja garancije. Nažalost danas ljudi samostalno kupuju agregate koji su prisutni na tržištu par godina i onda nestanu, i oni nemaju servisne podrške niti nabavke dijelova. Predemenzionirani kotlovi troše više energije, stvaraju veće troškove, više zagađuju okolinu i pružaju lošiji toplotni osjećaj u prostoru. Ugradnjom termostatskih ventila na radijatorima možete uštjediti i do 20% energije za grijanje i stati na kraj neracionalnom rasipanju toplote.  Kondenzacijski bojler troši 10-15% manje goriva od standarnog novog kotla, te do 25% manje od kotla starijeg od 20 godina. Izolirajte kotao, rezervoare i cijevi tople vode koje prolaze kroz negrijane prostore. Izolacijom možete smanjiti toplotne gubitke i do 70%.
Provjerite da li prozori i vrata dobro zaptivaju. Izolacione trake su jedno od rješenja za očuvavanje toplote, koje je jeftino u odnosu na dobitak a kompletna izolacija kuće ili stana je najbolje rješenje.
Moderni sistemi grijanja mogu biti upravljani iz boravišnog prostora putem sobnog termostata kojim se namješta dnevna temperatura prostorije, tako da regulacija pokušava izjednačiti sobnu temperaturu sa željenom temperaturom. Kod takvih sistema radijatorski ventili ne smiju biti neispravni ili zatvoreni, jer u tom slučaju neće dobiti dovoljnu količinu ogrijevne  energije. Budući da regulacija u  tom slučaju pokušava postići željenu temperaturu nepotrebno se troši energija na zagrijavanje vode i pokretanje cirkulacione pumpe.IZVJEŠTAJ SA SASTANKA U OPĆINI ILIJAŠ

Dana  25.04.2017. godine Pomoćnica načelnika za privredu, finansije i investicije općine Ilijaš Merima Osmanović i stručni saradnik za obrt Općine Ilijaš Fadil Beganović su primili delagaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednika  Nasera Idrizagića i predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića zajedno sa  predstavnikom udruženja ''KONCEPT'' Edinom Čengićem. Na sastanku se razgovaralo o problemimam sa kojima se susreću obrtnici sa područja općine Ilijaš, te načinu pronalaženja rješenja za iste, zatima mogućnostima zapošljavanja u sektoru obrta. Predsjednik Idrizagić se zahvalio domaćinima sastanka na prijemu i istakao važnost partnerske saradnje Obrtničke komore Kantona Sarajevo sa općinom Ilijaš. Predstavnik udruženja ''Koncept'' Edin Čengić je iznio neke od narednih koraka  kao i aktivnosti koje će biti realizovane i podržane od općine Ilijaš. Dogovorena je dalja saradnja općine Ilijaš, Obrtničke komore Kantona Sarajevo i udruženja ''KONCEPT''.IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO


Dana 22.04.2017. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama hotela ''SARAJ'', Nevjestina br. 5 u Sarajevu, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo.  Na sjednici je prisustvovalo 20 delegata  sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, ilidža, Hadžići, Vogošća, ilijaš, kao i novoizabrani predsjednik Federalne obrtničke komore  Željko Babić.

Skupština je usvojila sljedeće:

                                                       - Godišnji izvještaj po završnom računu za 2016. godinu,
                                                       - Izvještaj o radnu Upravnog odbora za 2016. godinu,
                                                       - Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu,
                                                       - Plan rada i finansijski plan za 2017. godinu.OTVOREN 8. SAJAM ''GRAPOS EXPO''

Dana 18. aprila 2017. godine je otvoren osmi međunarodni sajam poduzetništva i obrta ''Grapos Expo'' u organizaciji firme ''Boms Expo'' i suorganizaciji Općine Gračanica. Pokrovitelji sajma su Vijeće ministara BiH, te vlade FBiH i Tuzlanskog kantona. Iz sedam zemalja je došlo 324 izlagača, i to firme iz drvnog i metalskog sektora, građevinarstva, inovatorstva, obrta, uslužnih djelatnosti i turizma, stari i umjetnički zanati te proizvodi za obnovljive izvore energije. U ulozi domaćina su bile  Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i Federalna obrtnička komora, a samom činu svečanog  otvaranja su bile prisutne i Kantonalne obrtničke komore. Na ovaj način je data podrška u očuvanju tradicionalnih zanata i druženje svih obrtnika kroz zajednički ručak i večeru, kako bi se razmjenila dosadašnja iskustva i informacije.SRETAN USKRS


Vjernicima katoličke vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo nadolazeći praznik Uskrs.

                                 Obrtnička komora Kantona SarajevoSTIPENDIRANJE UČENIKA KOJI IZUČAVAJU STARE ZANATE

Općinsko vijeće Stari Grad je na februarskoj sjednici usvojilo Pravilnik o stipendiranju učenika/šegrta srednjih škola koji izučavaju tradicionalne i stare zanate kao što su: kazandžija, kujundžija, zlatar, filigranista, časovničar, limar, obućar, krojač narodnih nošnji, krojač krzna i kože, remenar, sedlar, rukavičar, šeširdžija, papučar, obrađivač optičkog stakla, kovač, brijač, dimnjačar, užar, kaligraf, grnčar i drugi  u cilju očuvanja tradicije Bajščaršije. Planirano je i stipendiranje deficitarnih zanimanja: vodoinstalater, keramičar, bravar, slikanje na tekstilu i keramici. Poznata je činjenca da određena zvanja nije moguće steći kroz redovno srednjoškolsko obrazovanje, pa je ovim Pravilnikom predviđena motivacija i za šegrte koji odluće da svoje znanje steknu kod majstora starih tradicioanlnih zanata. Da bi šegrt koristio ovu stipendiju, morat će dokazati da stiče znanje kod majstora starih zanata i da nema više od 20 godina prilikom podnošenja prijave. Da bi se prijavili za stipendiju učenici i šegrti moraju dokazati da imaju prebivalište                                                                 na području Općine Stari Grad duže od tri godine. 
Općinsko vijeće Stari Grad je zadužilo Obrtničku komoru Kantona Sarajevo da obiđe sve srednje škole kako bi upoznala direktore sa mogućnostima stipendiranja učenika, za sljedeću šk. godinu 2017./18.
Delegacija OKKS je obišla sljedeće srednje škole:

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo
Srednja metalska škola Sarajevo
Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo
Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo

Zajednička konstatacija svih direktora je da su pozdravili i zahvalili se Općini Stari Grad na ovoj inicijativi  stipendiranja zanata i da će sve učenike koji ispunjavaju tražene uslove blagovremeno upoznati sa ovimPOZIV - BESPLATNO UČEŠĆE NA SAJMU

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da predstavite svoju firmu na Sajmu domaćih proizvođača, koji organizuju Privredna komora kantona Sarajevo i Konzum. Sajam će se održati 25.03. i 26.03.2017. godine (subota i nedjelja), u Super Konzumu Ložionička u Sarajevu. 
Ukoliko ste zainteresirani da na ovaj način promovišete svoju firmu i proizvode/usluge koje ona nudi, ljubazno Vas molim da detaljnije informacije potražite u pozivnici u prilogu i da nas što je ranije moguće kontaktirate, a najkasnije do 20.03.2017. godine.
Nadamo se da ćete prepoznati potencijal ovog sajma, čiji je cilj da skrene pažnju porodica, koje su u vikend porodičnoj kupovini, na vrijednost i potencijal domaćih proizvoda i da njihovim proizvođačima omogući direktan kontakt s potencijalnim kupcima.

Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate na broj tel: 033/250-190 ili na mail: info@pksa.com.ba

                                                      Privredna komora Kantona Sarajevo


JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2017. GODINU

Na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/17) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2017. GODINU

Više informacija o Javnon konkursu možete pročitati na linku ispod:

                                                       http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-sredstva-2017/


NOVO ZAPOŠLJAVANJE I PODRŠKA ZAPOSLENIM OSOBAMA SA INVALIDITETOM

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je raspisao:

1. Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017.godini. Pravo sudjelovanja imaju:
pravna i druga lica koja zapošljavaju osobu sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tijelosnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom
osobe sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tijelosnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom koje pokrenu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost (obrt) kao jedino i glavno zanimanje u cilju samozapošljavanja pod uslovom da dokažu da su izvršili registraciju odgovarajućeg oblika djelatnosti u periodu nakon zaključenja posljednjeg okončanja poziva Fonda, odnosno nakon 29.10.2016.godine

2. Osobe sa invaliditetom kao samostalni obrtnici imaju konstantu podršku Fonda kroz:
povrat poreza i doprinosa, što znači da obrtnici ukoliko redovno i u skladu sa Zakonom podnose validan zahtjev Fondu za povrt poreza i doprinosa, nemaju troškova vezane za poreze i doprinose što olakšava njihovo poslovanje
jednom godišnje samostalni obrtnici imaju pravo aplicirati i na sredstva LOT-a IV. Sredstva u vrijedonosti do 5.000,00 KM mogu dobiti za nabavku ili reparaciju potrebnih sredstava rada, specijalnih pomogala i opreme, repro-materijala ili za adaptaciju prostora. Ova sredstva pomožu u održivosti zaposlenosti osobe sa invaliditetom koja se samozapošljava.

Sve detaljnije informacije vezano za ovaj Javni poziv možete pročitati na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: www.fprzoi.ba; www.fond.ba. Javni poziv ostaje otvoren do 07.04.2017.godineSRETAN 8. MART


Svima damama najsrdačnije čestitamo  8. Mart – Međunarodni dan žena !

Obrtnička komora Kantona Sarajevo1. MART - DAN NEZAVISNOSTI BIH


Svim građankama i građanima naše drage Bosne i Hercegovine  s ponosom čestitamo 1. Mart – Dan nezavisnosti !

Obrtnička komora Kantona SarajevoSASTANAK SA NAČELNIKOM OPĆINE HADŽIĆI


Dana 31. januara 2017. godine, delegacija koju su predvodili  predsjedavajući Općinskog Vijeća Stari Grad Jusuf Pušina, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog Vijeća Stari Grad  Sanel Dragolovčanin, predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naser Idrizagić, predsjednik UO OKKS Adnan Jusić i član UO OKKS i obrtnik iz Hadžića Hamed Čomor su održali sastanak sa načelnikom Općine Hadžići Hamdom Ejubovićem.  
Na sastanku se razgovaralao o stanju u obrtništvu u Kantonu Sarajevo i problemima sa kojima se susreću obrtnici uz mogućnosti rješavanja istih na obostrano zadovoljstvo, te davanju podrške Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo od strane Općine Hadžići u prezentaciji tradicionalnih i starih zanata održavanjem radionica učenicima završnih razreda osnovnih škola na području Općine                                                                Hadžići i stvaranja ambijenta za stipendiranje učenika koji izaberu te zanate.NOVI ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Od 1. januara 2017. godine je zaživio novi Zakon o finansijskom poslovanju gdje se sva plaćanja moraju izvršiti u roku od 30 dana, kako bi se uveo red u izvršavanju novčanih obaveza. Ovaj zakon se odnosi na sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti,  i fizičke osobe koje samostalno obavljaju privrednu djelatnost. Rok plaćanja dvije strane mogu ugovoriti do 60 dana, a ako ugovaraju duži rok plaćanja (koji nemože biti duži od 360 dana) dužnik je obavezan izdati povjeriocu neopozivu bankarsku garanciju naplativu na poziv bez prigovora ili avaliranu mjenicu. Ako vam klijent ili kupac odbija platiti robu ili uslugu, novim zakonom je propisano da inspektori Porezne uprave mogu kazniti dužnika koji krši rokove plaćanja. Predviđena kazna za pravni subjekt se kreće između 5.000 i 15.000 KM, a odgovorna osoba u pravnom subjektu kaznit će se kaznom između 1.500 KM i 3.000 KM.

Ovim  Zakonom se reguliše nelikvidnost (tj. utvrđivanje nelikvidnosti i postupanje u uslovima nelikvidnosti). Nelikvidnost je stanje  nemogućnosti izvršavanja dospjelih obaveza. U smislu ovog zakona preduzeće-obrt je nelikvidno: ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće i pripadajućih obaveza državi (porezi i doprinosi) i ako kasni više od 60 dana u izvršavanju kratkorčnih obaveza čiji iznos je veći od 20 posto od iznosa njegovih kratkoročnih obaveza objavljenih u financijskom izvještaju za prethodnu godinu. Uspostava likvidnosti se mora uspostaviti najkasnije u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti i nedonošenje mjera kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 KM

Obračunski načini plaćanja: cesija, asignacija, preuzimanje duga i sl. se moraju evidentirati putem redovnih računa. Nepostupanje u skladu sa ovom odredbom zakona kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 KM.

Sa svim kupcima-dobavljačima neophodno je imati sklopljene ugovore o poslovnoj saradnji u kojima će  biti definisani  rokovi plaćanja, kao i mjere osiguranja od neplaćanja.POTPISIVANJE SPORAZUMA O POSLOVNOJ SARADNJI IZMEĐU OK FBIH I UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA FBIH


Dana 27.01.2017. godine u prostorijama Obrtničke komore Kantona Sarajevo je potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Obrtničke komore FBiH i Udruženje poljoprivrednika  FBiH u cilju ostvarivanja poslovne saradnje među obrtnicima i poljoprivrednicima na nivou čitave Federacije Bosne i Hercegovine. Ova saradnja se ogleda u unapređenju  obrtništva i poljoprivrede gdje bi se članovima omogućilo razmjena informacija i iskustava. Na ovaj način će se omogućiti razmjena publikacija i najnovijih informacija koje se odnose na privredna kretanja, zakonodavstvo u području obrtništva i druge informacija koje predstavljaju međusobne interese u skladu sa zakonom. Potpisivaće se protokoli o pojedinim aktivnostima koji su od posebng interesa.

UPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI


PRAVNI OSNOV:
1.    Član 62 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine broj: 35/09, 42/11 )
2.    Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i osoba koje obavljalju srodne djelatnosti (Sl. novine FbiH, broj: 52/10 i 73/11)
3.    Dopune pravilnika
4.    Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruženja, te udruženja lica koja obavljalju djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničkie komore FBiH, te način uplate komorske članarine

 OBAVEZNICI PLAĆANJA:
•    Obrtnici koji samostalno ili u zajedničkom obrtu obavljalju djelatnost
•    Osobe koje samostalno ili zajednički obavljalju srodnu djelatnost
•    Privredna društva i druge pravne osobe koje su osnovane po drugim propisima, a dobrovoljno su se izjasnila da žele biti članovi komore

(prve dvije kategorije su obveznici po ''Sili zakona'', dok je treća kategorija dobrovoljna)

Napomena: Obaveza plaćanja članarine postoji i za obrte i za djelatnosti koje su srodne obrtu, a registrovane su kao dopunska ili dodatna djelatnost.

Osnovice za obračun doprinosa za 2017. godinu, (Sl. novine FBiH, broj: 04/17 od 20.01.2017.godine.)

Slobodna zanimanja ......................................................................1.405,00
Djelatnosti obrta i srodne djelatnosti ........................................... 830,00 ili 702,00
Djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu ........................................ 370,00 ili 319,00
Stari tradicionalni zanati ............................................................... 319,00
Taxi prijevoz ................................................................................... 319,00

 • Ove osnovice se primjenjuju i za dopunske djelatnosti, bez obzira što ne plaćaju doprinose.
 • Rok za predaju ČOK obrazca je 28. februar tekuće godine.
 • Članarina se odnosi samo na vlasnike obrtničkih radnji, bez obzira na broj uposlenih radnika.
 • Odluku o visini stope za obračun članarine Skupština Obrtničke komore FBiH u pravilu donosi krajem tekuće za narednu godinu i trenutno iznosi 1%.

Uplata se vrši jednim platnim nalogom i to :

Obrtnička komora Kantona Sarajevo, transakcijski račun: 1941013100000107 ProCredit banka Sarajevo, Vrsta prihoda: 722567, šifra općine – sjedište obrta.


ODRŽANE RADIONICE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINA STARI GRAD, VOGOŠĆA I ILIJAŠ

U sklopu nastavka realizacije Projekta održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola, na  području općina Stari Grad, Vogošća i Ilijaš održane su radionice:


Zavod ‘’Mjedenica’’, dana  02.11.2016. godine u 11:30 sati.
OŠ ‘’Mirsad Prnjavorac’’, dana 28.11.2016. godine u 13:15 sati.
OŠ ‘’Hašim Spahić’’, dana  05.12.2016. godine u 12:20 sati.
OŠ ‘’Stari Ilijaš’’, dana 28.12.2016. godine u 12:25 sati.


Kao i na prethodnim radionicama, cilj je bio upoznati  učenike koji donose  životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju su održali zanatlije-majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru njihovog budućeg poziva. BOŽIĆNA ČESTITKA


Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo nadolazeći praznik Božić.

Obrtnička komora Kantona SarajevoSASTANAK SA RUKOVODSTVOM OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD

Dana 04.01.2017.godine u prostorijama OKKS predsjednik Komore Naser Idrizagić, predsjednik UO OKKS Adnan Jusić, član UO OKKS Hamed Čomor su primili  predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Jusufa Pušinu i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sanela Dragolovčanina.
Tema sastanka je bila:
Informacija o radu Obrtničke komori Kantona Sarajevo za prošlu godinu, 
Davanje podrške u prezentaciji tradicionalnih i starih zanata održavanjem radionica učenicima završnih razreda osnovnih škola i stvaranje ambijenta za stipendiranja učenika koji izaberu te zanate
Razmjena ideja u pogledu ''Kuće zanata'' da postane sastavni dio kulturne i turističke ponude grada Sarajeva u održavanju                                                                        slijedećih aktivnosti kao što su informativno – izložbeno – edukativni program, te prodaja proizvoda.  
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA


Svim građanima Bosne i Hercegovine, našim obrtnicama i obrtnicima, poslovnim partnerima i saradnicima, želimo sretnu i uspješnu novu 2017. godinu !

                         Obrtnička komora Kantona SarajevoODRŽANE RADIONICE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO

U sklopu nastavka realizacije Projekta održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola, na  području Općine Novo Sarajevo održane su radionice:

OŠ ‘’Malta’’, dana 21.11.2016. godine u 12:20 sati.
OŠ ‘’Pofalići’’, dana 23.12.2016.godine u 08:50 sati.

Kao i na prethodnim radionicama, cilj je bio upoznati  učenike koji donose  životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju su održali zanatlije-majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru njihovog budućeg poziva. ODRŽANE RADIONICE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI

U sklopu nastavka realizacije Projekta održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola, na  području Općine Hadžići održane su radionice:

OŠ ‘’Hilmi ef. Šarić’’ - Tarčin, dana 06.12.2016. godine u 13:15 sati.
OŠ ‘’9. maj’’- Pazarić, dana 12.12.2016.godine u 12:15 sati.
OŠ ‘’6. mart’’- Hadžići, dana 21.12.2016. godine u 11:35 sati.
OŠ ‘’Hadžići’’- Hadžići, dana 21.12.2016. godine u 12:25 sati.


Cilj je bio upoznati  učenike koji donose životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju su održali zanatlije-majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru njihovog budućeg poziva. ODRŽANE RADIONICE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA

U sklopu nastavka realizacije Projekta održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola, na  području Općine Ilidža održane su radionice:

Prva osnovna škola, dana 28.10.2016. godine u 12:30 sati.
Druga osnovna škola, dana 01.11.2016.godine u 17:50 sati.
Treća osnovna škola, dana 03.11.2016. godine u 12:30 sati.
Osma osnovna škola ‘’Amer Ćenanović’’, dana 11.11.2016. godine u 16:25 sati.
Četvrta osnovna škola, dana 17.11.2016. godine u 12:15 sati.

Cilj je bio upoznati  učenike koji donose životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju su održali zanatlije-majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru njihovog budućeg poziva. OKRUGLI STO I SEMINAR - ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMADana 16.-17.11.2016. godine u hotelu ''EUROPA'' je  održan Okrugli sto na temu: ''Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima – po mjeri obrtnika'' i seminar ''Izazovi modernog obrtničkog sistema'', a organizator je bila Obrtnička komora FBiH. 
Prije početka održavanja Okruglog stola potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji između AKB (Alliance of Kosovare Businesses)  i Obrtničke komore FBiH.Pozdravnu riječ su dali:
Mensur Bektić-predsjednik OK FBiH
Amir Zukić-ministar FMRPO

Izlagači Okruglog  stola bili su:
Predsjednik OK FBiH Mensur Bektić – Zakon po mjeri obrtnika,
Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec – predstavljanje Zakona o obrtu RH – kritički osvrt,
Dragica Sabranović FMPRO - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH prednosti i nedostaci,
Predsjednik OZ Slovenije Branko Meh – Zašto nam treba obrtnička komora,
Slavko Šega OZ – Obrazovanje u Obrtničkoj Zbornici Slovenije,
Mirela Lekić HOK-a – Javne ovlasti Hrvatske obrtničke komore u obrazovanju, 
Federalni Zavod za zapošljavanje FBiH Omer Korjenić – Poticanje samozapošljavanja kroz programe javnih službi za zapošljavanje.

Izlagači seminara na temu: Izazovi modernog obrtničkog sistema su bili:
Direktor Federalne porezne uprave Šerif Isović – Porezni tretman obrta i srodnih djelatnosti
Federalna uprava za inspekcijske  poslove Diana  Ružić – Osvrti na postupak inspekcijskog nadzora, prava i obaveze subjekata nadzora, ovlaštenja inspektora i svrha nalaganja odgovarajućih mjera
Direktor Agencije za statistiku Emir Kremić – Značaj obrta, doprinos ekonomskom mikrorazvoju u FBiH
Univerzitet u Sarajevu: Amel Delić – Konkurentske prednosti udruživanja obrta-pravni aspekti
Univerzitet u Sarajevu: Dževad Šašić – Konkurentske prednosti udruživanja obrta-ekonomski aspekti


Okruglom stolu su bili prisutni svi predsjednici i sekretari Kantonalnih obrtničkih  komora.JAVNI POZIV SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE FINANSIRANJA

Dana 14.11.2016. godine u sredstvima javnog informisanja je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje povoljnog finansiranja, a odnosi se na subjekte male privrede, tj. fizička i pravna lica.
Do objave Javnog poziva je došlo na osnovu potpisanog Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva privrede KS i BBI banke gdje je uspostavljena povoljna finansijska linija za sve privredne subjekte registrovane na području Kantona Sarajevo, dana 25.10.2016. godine.
Namjena finansijskih sredstava ima za cilj:
Pružanje podrške za produktivno poslovanje i rast privrednih aktivnosti
Finasiranje za trajna obrtna sredstva, osnovna sredstva i investicije (dugoročno finansiranje)
                                                       •       Pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje
                                                       •       Pružanje usluga
                                                       •       Veću iskorištenost kapaciteta
                                                       •       Održavanje postojećih radnih mjesta
                                                       •       Prevazilaženje negativnih  učinaka ekonomske krize
                                                       •       Novo  upošljavanje  i povećanje izvoza

Izbor krajnjih korisnika vršit će se na osnovu kriterija iz Javnog poziva, a rok za podnošenje zahtjeva počinje teči od 14.11.2016. godine i traje do 31.12.2016. godine.
SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA ''PROGRES''

Potpisnici Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta ''Pomoć za samopomoć'' u 2016.  godini, Udruženje Progres i Obrtnička komora Kantona Sarajevo su dana 04.11.2016. godine održali sastanak na temu:
Analiza rezultata projekta u periodu od 01.01. do 03.11.2016. godine, 
Prikupljanje i kompletiranje nedostajuće dokumentacije za poslodavce i polaznike,
Prezentacija aktivnosti planiranih za 2017. godinu i mogućnosti nastavka saradnje na realizaciji projekta u 2017.godini.

Nakon održanog sastanka se otišlo u zajedničku posjetu poslodavcima kako bi se obavio monitoring praktične obuke, i to:
OD ''AUTOSERVIS JASA'' (zanimanje automeheničar)
                                                       •       OR FRIZERSKI STUDIO ''KO TE ŠIŠA'' (zanimanje frizer)
 


ODRŽANE RADIONICE U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR


U sklopu realizacije Projekta održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola na  području Općine Centar,  održane su radionice:

OŠ ‘’Silvije Strahimir Kranjčević’’, dana 21.10.2016. godine u 11:30 sati.
OŠ ‘’Alija Nametak’’, dana 25.10.2016.godine u 16:45 sati.
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, dana 25.10.2016. godine u 08:30 sati.
OŠ ‘’Nafija Sarajlić’’, dana 10.11.2016. godine u 13:00 sati.

Cilj je bio upoznati  učenike koji donose životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju su održali zanatlije-majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru njihovog budućeg poziva. POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRIVREDE KS I BBI BANKE

Dana 25.10.2016. godine je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i BBI banke gdje se uspostavlja povoljna finansijska linija za sve privredne subjekte registrovane na području Kantona Sarajevo. Riječ je o projektu koji će privrednicima omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranje po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj stopi od 1,89 posto. 
Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu većem od 40 miliona KM, dok će na nivou 2016.godine za subvencije dijela profitne marže od tri posto Ministarstvo privrede KS obezbijediti iznos od skoro dva miliona.
Maksimalan odobreni iznos finansiranja po jednom korisniku je do jedan milion KM, sa rokom otplate u zavisnosti od visine kreditnog zahtjeva od 36 do 84 mjeseca. Pravo na sredstva po ovoj kreditnoj liniji ostvaruju subjekti male privrede,  fizička i pravna lica koja imaju  proizvodne a posebno izvozno orjentisane djelatnosti.
Izbor krajnjih  korisnika vrši se na osnovu kriterija iz Javnog poziva i na osnovu razvojnih programa koji omogućavaju stvaranje poslovnog ambijenta za nastavak novih i razvoj postojećih  privrednih subjekata i otvaranje radnih mjesta.
U periodu teške ekonomske situacije i visoke nezaposlenosti ovaj projekat dat će  značajnu podršku pokretanju privrede Kantona Sarajevo.SAJAM DOMAĆIH PROIZVOĐAČA

Dana 22.10.2016. godine u periodu 11:00 h – 16:00 h održan je Sajam domaćih proizvođača,  kojeg su organizovali Privredna komora Kantona Sarajevo i Konzum u KONZUM FAMILY CENTRU SARAJEVO.
Osnovni cilj organizovanja  ovog sajma je bio da skrene pažnju porodica koje dolaze u kupovinu  na vrijednost i potencijal domaćih proizvoda i da domaćim proizvođačima omogući direktan kontakt s potencijalnim  kupcima. Na ovaj način je svim zainteresovanim posjetiocima omogućeno da kroz degustaciju probaju kvalitetne domaće proizvode, a izlagačima kroz prodaju svojih proizvoda-usluga omogućena je promocija. ODRŽANA RADIONICA U OŠ ''ZAIM KOLAR''


U sklopu realizacije Projekta održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola na  području Kantona Sarajevo, dana 20.10.2016. godine održana je radionica u OŠ ''Zaim Kolar'' sa područja Općine Trnovo. Cilj je bio upoznati  učenike koji donose životnu odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju su održali zanatlije-majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru budućeg poziva. JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIMA


Dana 07.10.2016. godine, Javna ustanova Federalni zavod za zapošljavanje uputio je Javni poziv poslodavcima za podnošenje Zahtjeva za subvenciju zapošljavanja po Programu sufinansiranja zapošljvanja 2016., i to za mjere:

Prilika za sve 2016.
Vaučer za posao 2016.
Periodično-sezonsko zapošljavanje 2016.

                                                      Prijave za učešće se vrše svaki radni dan u periodu od 08 do 16 sati putem internet stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje                                                               (www.fzzz.ba) do zaprimanja zahtjeva u visini raspoloživih sredstava.


MEĐUNARODNA POSLOVNA KONFERENCIJA 2016

Dana  29.09.2016. godine u hotelu Holiday – Sarajevo, održana je Međunarodna poslovna konferencija u organizaciji Ministarstva privrede  Kantona Sarajevo. Konferenciji su prisustvovali predstavnici političkog, privrednog i finansijskog sektora iz BiH i drugih država, predstavnici kompanija iz sektora građevinarstva, energetike, poljoprivrede, drvno/prerađivačkog, metalnog i IT sektora, turizma i trgovine, te predstavnici privredne i obrtničke  komore KS.
Cilj konferencije je promocija Kantona Sarajevo kao  poželjne investicijske destinacije za strane i domaće investitore, ali i predstavljenje dosadašnjih koraka koje je Vlada KS poduzela s tom svrhom. 
U svom uvodnom izlaganju ministar privrede KS Muharem Šabić je istakao, namjera nam je da pružimo informacije domaćim i stranim investitorima o aktivnostima Vlade KS i kakvi su planovi u predstojećem periodu, a posebno u smislu unapređenja poslovnog ambijenta i drugih mjera. U saradnji sa Privrednom komorom KS napravili smo pregled svih projekata koje smo kandidovali na nivou Kantona, Federacije BiH i lokalnih zajednica. Radi se o oko stotinu projekata iz različitih oblasti – metaloprerađivačke, drvne industrije, IT sektora, turizma i drugih.
Premjer Vlade KS Elmedin Konaković istiće da bi ubrzali ekonomski razvoj Kantona Sarajevo potrebne su ovakve konferencije koje možemo nazvati malim biznis forumima, gdje ćemo imati razmjenu informacija-iskustava sa ljudima iz  privrede i javnih sektora. Donešen je Zakon o podršci malim i srednjim preduzećima, Zakon o građenju, kao i da je formiran Kreditno-garantni fond iz kojeg se sredstvima od 20 miliona KM finansiraju njihove aktivnosti.
Predstavnik Globalne razvojne grupacije Svjetske Banke IFC Tarik Šahović, u svom izlaganju naveo je da je Svjetska banka prije deset mjeseci sa Vladom KS pokrenula projekat skraćenja administrativnih  procedura, i smanjenja troškova sudske adminstracije za oko 80 posto.DRUŽENJE SA NAČELNIKOM OPĆINE STARI GRAD

U povodu Kurban-bajrama načelnik Općine Stari Grad g. Ibrahim Hadžibajrić je upriličio druženje sa predstavnicima Obrtničke komore Kantona Sarajevo u  Saburinoj kući, gdje se analizirala dosadašnja saradnja Obrtničke komore Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad, i to kroz sljedeće aktivnosti:
Održavanje Javne rasprave o Odluci  o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad i rasporedu poslovnih djelatnosti, što je imalo za  posljedicu povećanje visine zakupnine za obrtnike. Zahvaljujući intervenciji OKKS i razumijevanju načelnika g. Ibrahima Hadžibajrića, Službe za privredu i finasije i Općinskog vijeća uspješno je okončana visina Odluke, te su sve povlastice koje su imali obrtnici sa područja Općine Stari Grad ostale na snazi.
Razgovaralo se o novoj Odluci o prodaji poslovnih prostora koja je usvojena na Općinskom Vijeću Stari Grad, gdje su zaštićeni dugogodišnji zakupci, kao i tradiconalni stari zanati i prema obećanju načelnika g. Ibrahima Hadžibajrića proces privatizacije će biti nastavljen u narednom periodu.
Tokom druženja upoznali smo načelnika g. Ibrahima Hadžibajrića s održanim radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' u multifunkcionalnom centru ''Kuća zanata'', koje su sufinansirane od strane Općine Stari Grad, te smo se dogovorili da ovakav vid ove prezentacije  starih zanata učenicima završnih razreda osnovnih škola treba nastaviti i u narednom periodu.
Zaključak  druženja   da  načelnik g. Ibrahim Hadžibajrić daje punu podršku  radu  Obrtničke komore Kantona Sarajevo i zaštite obrtništva na području Općine Stari Grad, a poseban akcenat je dat na zaštiti tradicionalnih i starih zanata koji su simbol Baščaršije.PODRŠKA ORGANIZOVANJU ''SKILLS SHOW SARAJEVO 2016.''

Dana  14.09.2016. godine u prostorijama Privredene komore KS je održana prezentacija projekta Skills Show Sarajevo 2016., s ciljem promocije strukovnih zanimanja i zapošljavanja mladih u regiji Zapadnog Balkana, koja je planirana da se održi 16. i 17. decembra ove godine u dvorani ''Mirza Delibašić''.
Skills Show se sastoji od dvije cjeline: Održavanje konferencije - prvo radno iskustvo i takmičenje srednjih stručnih škola praćeno prezentacijama inovacija. Takmičenje će se održati u četri oblasti: Ljepota i zdravlje, Turizam i uslužne djelatnosti, Drvna i građevinska industrija, Informacione tehnologije i inžinjering. 
''Skills Show Sarajevo2016.'' je nastao po uzoru na britanski 'World's Skills', koji je imao za cilj da kroz dugoročni pristup problemu nezaposlenih mladih rješava uvezivanje obrazovnog sektora sa privrednim, podižući svijest o aktivnostima strukovnih zanimanja kao jednog od najefikasnijih alata za sigurno zapošljavanje mladih ljudi.
Planirano je da održavanje ovog reginoalnog događaja okupi što veći broj predstavnika ministarstava, poslodavaca, direktora i učenika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedenije, Albanije i Kosova.BAJRAMSKA ČESTITKA

Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom nastupajućeg Kurban bajrama.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Obrtnička komora Kantona Sarajevo


OTVARANJE CENTRA ZA POSLODAVCE

Dana 05.08.2016.godine JU ''Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo'' i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske u cilju poboljšanja kvalitete usluga usmjerena prema poslodavcima i modernizaciji cjelokupne službe za zapošljavanje je otvorila Centar za poslodavce na adresi Ložionička 5 u Novom Sarajevu.
Na ovaj način poslodavci dobivaju sljedeće usluge: objavu oglasa prema potrebama poslodavaca, podrške u odabiru kandidata (predselekcija, intervju, mini sajmovi zapošljavanja, itd.), aktivne mjere zapošljavanja – informisanje i savjetovanje o načinu korištenja podsticaja u  zapošljavanju, te pravne savjete vezane za procedure zapošljavanja, informacije o radnim dozvolama (proces i izdavanje radnih dozvola).
Svečanom otvaranju su bili prisutni   Igora Kamočaji,  direktor JU ''Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo'', David Kramer, zamjenik direktora za saradnju u Ambasadi Švicarske, Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku i raseljena lica, mnogobrojni partneri i najzanačajniji poslodavci sa područja Kantona Sarajevo.IZVJEŠTAJ SA SASTANKA U OPĆINI ILIDŽA

Dana  21.07.2016. godine načelnik općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić i stručni saradnik Haris Gutić  su primili delagaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića i  sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila:
Informacije o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje su upoznati ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
Održavanje radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih zanata'' učenicima završnih razrada osnovnih škola i obzirom da na području općine Ilidža ima deset osnovnih škola,  imali smo radionice u:
1. Petoj osnovnoj školi
2. Devetoj osnovnoj školi,
          a ostalo je još osam škola koje nismo obišli.
Donošenje Prednacrta Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji je u fazi izrade,  gdje je konstatovano da bi i sve općine trebale uzeti učešća u ovome.
Načelnik prof. dr.  Senaid Memić je ukazao da Općina Ilidža svim svojim  obrtnicima nastoji da  pomogne da što prije riješe svoje probleme, i jedina su općina koja kada neko hoće da otvori obrt  dostavi službi potrebne papire, koja  daje Rješenje za dva-tri dana. Cijena usluge je smanjena i ona iznosi cca 60 KM. Imaj svoj registar obrtnika.JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA - OBRTA

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata-obrta.

Cilj ovog poziva je prikupljanje zahtjeva zanatlija-obrtnika koji obavljaju djelatnost tradicionalnih i starih zanata-obrta za ostvarivanje novčanih podsticaja iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstva privrede za 2016. godinu. 

Pravo učešća imaju obrtnici čije je sjedište obrta i prebivalište u Kantonu Sarajevo, a koji ispunjavaju uslove i kriterije propisane u čl. 1. i 2. Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br.15/10 i 29/11). Podnosioci zahtjeva moraju da obavljaju stare i tradicionalne zanate-obrte, obuhvaćene popisom obrta-zanata navedenom u članu 2. Uredbe.

Rok za dostavljanje zahtjeva  je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu odnosno do 19.08.2016.godine.

Kompletan Javni poziv, sa zahtjevom  možete vidjeti na linku:

http://mp.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/javni-poziv-za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-za-ocuvanje-i-razvoj-0DONOŠENJE PREDNACRTA ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

Dana  15.07.2016.godine u zgradi Vlade Federacije BiH je održan radno konsultativni sastanak o primjeni Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima te važećim podzakonskim aktima. Na osnovu Zaključka Vlade Federacije  Bosne i Hercegovine broj: 1065/2016 od 13.05.2016.godine kojim se federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta zadužuje da organizuje radno-konsultativni sastanak na temu primjene Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (''Službene novine Federacije BiH, br.35/09 i 42/11) te važećih podzakonskih akata. 
Sastanku su pored ministra Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Amira Zukića, bili predstavnici Grupacije Svjetske banke /Međunarodne finansijske korporacije, predstavnici Ministarstva turizma FBiH, predstavnici Ministarstva trgovine FBiH te predsjednici i predstavnici Obrtničke komore FBiH  i Obrtničkih komora kantona.

Ministar Zukić je sve prisutne upoznao sa aktivnostima koje su oni uradili u svom ministarstvu, a odnose se na Projekat unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Bosni i Hercegovini, gdje je Vlada Federacije BiH  donijela Zaključak koji se odnosi na izradu Prednacrta zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, gdje se zadužuje federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta, da imenuje  komisiju sa zadatkom, da uz podršku Grupacije Svjetske banke (Međunarodne finansijske korporacije IFC) provede kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećeg okvira i pripremi Prednacrt zakona. 
Sastav komisije je tri člana Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te po jedan iz federalnih ministarstva okoliša i turizma, trgovine, financija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pravde, te prometa i komunikacija.
Ova podrška definisana je potpisanim Ugovorom o savjetovanju u kome su definisane aktivnosti koje bi se odnosile za unapređenje legislative i pojednostavljenje registracije sa ciljem poboljšanja poslovnog okruženja kako bi se smanjili troškovi sirovina, proizvodnje, skladištenja i povećanja kapaciteta koji bi ispunjavali zahtjeve proizvođača u skaldu sa EU. Na ovaj način bi došlo do povećanja domaćih i inostranih investicija, smanjenja prekograničnih troškova i kašnjenja u kretanju roba preko granice. Neosporna je činjenica da postoje manjkavosti ovog postojećeg Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, gdje održavanjem ovog sastanka uključujemo sve komore koje će dati primjedbe. Rad na ovome će trajati 6-9 mjeseci i imat ćemo više ovakvih sastanaka.

Senka Eminagić predstavnica Grupacije Svjetske banke, nas upoznaje da se oni bave unapređenjem i razvijanjem poslovnog odkruženja, da do sada se oni nisu bavili problemima obrta i da očekuje od svih prisutnih kvalitetne primjedbe kako bi mogli da riješe mnogobrojni problemi koji postoje u turizmu, ugostiteljstvu, poljoprivredi, trgovini i svi drugi obrti. Cilj je da napravimo rješenja koja će biti efikasna i da ga privatnici prihvataju. Od vas očekujemo da nam svoje primjedbe dostavite, i kada se napravi radna verzija ovog Prednacrta zakona elektronski će vam se dostaviti, ponovo ćemo sjesti i raspravljati o predloženom. Sljedeći sastanak planiramo u septembru mjesecu.

Predstavnici Obrtničkih komora  u svojim izlaganjima su ukazivali  na probleme kao što su: odgovornost obrtnika vlastitom imovinom, nepostojanje obrtnica, nemogućnosti uvoza repromaterijala te izvoza gotovih proizvoda, nemogućnost odbijanja prihoda od rashoda, dnevnica, toplog obroka, edukacije obrtnika, problem registracije djelatnosti koja se istodobno bavi i servisom i prodajom (traženje dvije registracije na temelju dvaju zakona), neprovođenje majstorskih ispita, korištenje prava na bolovanje u obrtništvu, rada na crno i mnogi problemi.
Očekuju da će budući Zakon o obrtu biti po mjeri obrtnika, tj. primjenjiv i praktičan, olakšavajući i stimulativan u cilju potpune zaštite obrta kao djelatnosti.


BAJRAMSKA ČESTITKA


Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN


Obrtnička komora Kantona Sarajevo IZVJEŠTAJ SA SASTANKA PRIVREDNIKA I PREDSTAVNIKA BBI BANKE U OPĆINI STARI GRAD

Dana  09.06.2016.godine u Velikoj sali Općine Stari Grad održan je sastanak privrednika i predstavnika BBI banke gdje je prezentirana povoljna finansijska linija za pravna i fizička lica (obrt) čije sjedište pripada Općini Stari Grad. Općina je obezbijedila novčana sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za regresiranje kamate po  kreditima odobrenim u BBI banci u toku 2016.godine, a banka je planirala sredstva u iznosu do 1.000.000,00 KM. Cilj ovog kreditiranja je zadržavanje postojećeg stanja zaposlenih i upošljavanje novih. 
Razlikujemo sljedeća finansiranja i to;
I  Kratkoročna finansiranja – do 12 mjeseci
Iznos finansiranja  do 50.000,00 KM
Profitna stopa  0,50%  p.a. (visina profitne stope 4,50% p.a., subvencija 4,00%)
                                                       •       EPM 1,44% 
Poseban uslov: zadržavanje istog broja zaposlenih u  toku trajanja finansiranja 

II Dugoročna finansiranja – do 24 mjeseci
Iznos finansiranja do 150.000,00 KM
Profitna stopa 1,99% p.a., (visina profitne stope 5,99% p.a., subvencija 4,00%)
EPM 2,51%
Poseban uslov: zapošljavanje najmanje jednog radnika na svakih 50.000,00 KM najkasnije u roku od tri mjeseca od dana odobrenja finansiranja

III Dugoročna finansiranja – do 36 mjeseci
Iznos finansiranja do 300.000,00 KM
Profitna stopa 1,99% p.a., (visina profitne stope 5,99% p.a., subvencija 4,00%)
EPM 2,34%
Poseban uslov: zapošljavanje najmanje jednog radnika na svakih 50.000,00 KM najkasnije u roku od tri mjeseca od dana odobrenja finansiranja

Naknada za obradu zahtjeva za sva finansiranja jednokratno unaprijed 0,50%

Za finansiranje iz ove linije mogu se javiti pravna lica i obrti koji:
Imaju sjedište i posluju na području Općine Stari Grad
Su 100% vlasništvo državljana BiH
Nemaju neizmirenih obaveza prema Općini (dokazati uvjerenjem Službe za privredu i finansije)
Se ne bave igrama na sreću i  trgovinom na malo oružjem i municijom

Finansiranje se obračunava po navedenim stopama uvećanim za 4%p.a. po ispunjenju ugovorenih uslova Općina Stari Grad regresira retroaktivno korisniku iznos subvencije u visini od 4%.

Posjetite najbližu poslovnicu BBI banke ili nazovite: 0800 200 20


JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ''POTICAJ RAZVOJA MALE PRIVREDE'' ZA 2016. GODINU

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava ''Poticaj razvoja male privrede'' za 2016.godinu, i to za fizička i pravna lica. Sredstva ne mogu se koristiti za sljedeće djelatnosti: trgovinska (veleprodaja i maloprodaja), ugostiteljska, turizam, proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih i akloholnih pića, primarnu poljoprivredu, prevoz stvari, roba i putnika, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.
Projekti  koji će se finansirati su:
1. Subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima
2. Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture
3. Obrazovanje u preduzetništvu
                                                       4.     Unapređenje rada Obrtničke komore i udruženja obrtnika
                                                       5.     Podrška u uvođenju i certificiranju kvaliteta i standarda EU
Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'' odnosno do 15.07.2016.godine.

Kompletan Javni poziv, sa Prijavnim obrascima za svaki od projekata možete vidjeti na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.baOTVORENA MANIFESTACIJA ''DANI OTVORENIH VRATA OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO''

Dana 26.05.2016. godine, na platou ispred sarajevske katedrale u 11:00 sati počela je manifestacija ''DANI OTVORENIH VRATA OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO'', koja će trajati tri dana 26.-28.05.2016.godine  u vremenu od 11-17 sati, u zajedničkom sufinasiranju sa Kantonalnim ministarstvom privrede. Na ovaj način će obrtnici sa dugogodišnjim iskustvom prezentirati svim zainteresovanim, a posebno ženama i mladima mogućnosti i prednosti otvaranja obrta koji je u današnjim uslovima poslovanja najlakši oblik za prilagođavanje datim potrebama tržišta, za čije otvaranje nisu potrebna velika novčana sredstva.
U sklopu ove manifestacije dana 25.05.2016. godine u ''Kući zanata'' je održana prva radionica u cilju prezentacije tradicionalnih i starih zanata učenicima IX razreda starogradske Osnovne škole ''Vrhbosna'', a u narednom periodu i sa učenicima osnovnih škola ''Hamdija Kreševljaković'' i ''Saburina''
Zadnji dan manifestacije je zamišljen da prisustvuju i predstavnici Obrtničkih komora iz Tuzle, Zenice, Travnika, Bihaća, Mostara i Goražda u cilju zajedničkog druženja i razmjene iskustava.DANI OTVORENIH VRATA OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

Svjesni smo činjenice visokog nivoa nezaposlenosti i nedostatka drugih prilika za zapošljavanje u ovoj zemlji. U današnjim uslovima poslovanja obrt je jedan od najlakših načina za otvaranje vlastitog biznisa. 
Danas u Kantonu Sarajevo imamo oko 72.000 nezaposlenih i bez obzira na veliki broj zatvaranja obrta, u zadnje vrijeme uočljivo je da postoji razvijen poduzetnički duh, gdje su nezaposleni, među kojima imamo veliki broj žena i mladih spremnih da preduzmu rizik započinjanja vlastitog biznisa. Kod otvaranja obrta obično se traže savjeti od porodice, prijatelja umjesto da se obrate Obrtničkoj komor Kantona Sarajevo, koja bi im dala neophodne podatke i ako imaju problema prilikom registracije dodatno intervenisala u cilju rješavanja datog problema na obostrano zadovoljstvo. U vrijeme recesije obrti su se pokazali da najbrže rješavaju krizu, gdje za vrlo kratko vrijeme mogu da se preorjentišu na druge vidove poslovanja, za razliku od kompanija.
Poznato nam  je da Vlada Federacije nastoji da realizuje Program zapošljavanje nezaposlenih gdje će u naredne tri godine uložitit po 50 miliona KM, kako bi se uspjelo zaposliti 10.000 nezaposlenih. Ovo je idealna prilika da ako ste nezaposleni, a imate originalnu ideju, dobar plan i volju za radom, mi ćemo vam olakšati i pojasniti kako najlakše osnovati  vlastiti obrt. 
Iz svih navedenih razloga Obrtnička komora Kantona Sarajevo je kroz manifestaciju ''DANI OTVORENI VRATA OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO'' u kojoj će uzeti učešća naši obrtnici sa dugogodišnjim iskustvom u cilju da prezentuju ''zašto i kako'' se otvara obrt, kako bi zainteresovanim prezentirali svoja dugogodišnja iskustva. 
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih privrednih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga
Manifestacija će trajati tri dana, 26.-28.05.2016. godine i to ispred sarajevske Katedrale u vremenu od 11-17 sati.JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2016. GODINU

Na temelju tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 32/16) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“ br.: 50/13, 55/13 i 86/13) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2016. GODINU

Više informacija o Javnon konkursu možete pročitati na linku ispod:

                                                       http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-2016-godine/ODRŽANA RADIONICA U OŠ ''ZAJKO DELIĆ''

Dana  12.05.2016. godine na realizaciji projekta ''Promocija i zaštita tradicionalnih i starih zanata'' je održana radionica učenicima završnih razreda osnovne škole ''Zajko Delić'' - Vogošća, u sklopu Dana škole – ''Otvorena vrata škole''. Tog dana je planirana aktivnost Profesionalne orjentacije u devetim razredima, gdje su pored nas uzeli učešća  Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednje škole metalskih i mašinskih  zanimanja. Na ovaj način žele da učenike upoznamo sa aktuelnim problemima na tržištu rada, zanimanjima i obrazovnim profilima. Da ih informišemo o poslovima iz područja obrazovanja i ospsobljavanja za potrebe obrtništva s ciljem da ih navedene srednje škole upoznaju sa konkretnim informacijama četvrtog, odnosnog trećeg stepena. 
Kvalitetno informisanje doprinosi boljem izboru i u formiranju odgovarajućeg stava prema budućoj srednjoj školi, stvaranju profesionalnog odnosa i zadovoljstva u budućem obrazovanju ili radu. Cilj je da učenik/ca na osnovu korisnih informacija donesu                                                            odluku o svom daljem školovanju ili zanimanju. U toku održavanja radionice bila su prisutna dva razreda gdje je bilo 45 učenika.JAVNI POZIV MLADIMA OPĆINE CENTAR SARAJEVO

Općina Centar je uputila Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih. Javni poziv predstavlja početak implementacije finansijskih mjera podrške preduzetništvu mladih iz Akcionog plana Strategije za mlade Općine Centar 2014-2020 godine. Ova sredstva će se koristiti za takmičenje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova, gdje će se najbolji poslovni planovi nagraditi u maksimalnom iznosu do 15.000,00 KM.  Ova nagrada je namijenjena za pokretanje biznisa kroz finansiranje:
troškova registracije biznisa
troškova sredstava za rad
zakupa poslovnih prostora
                                                       •      obrtnih sredstava
                                                       •      naknada za doprinose i ostalih troškova
 
Kompletan Javni poziv možete vidjeti na linku:
http://www.centar.ba/stranica/konkursi-i-oglasi

Prilikom preuzimanja Javnog poziva,  skrećemo pažnju mladima da preuzmu Izjavu i Biznis plan template (forma biznis plana)POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI

Dana  28.04.2016.godine načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naser Idrizagić su potpisali Sporazum o saradnji na realizaciji projekta ''Promocija i zaštita tradicionalnih i starih zanata'' gdje je planirano održavanje radionica učenicima završnih razreda osnovnih škola na području Općine Vogošća. Za ovu školsku godinu su planirane radionice u sljedećim školama:

OŠ ''Mirsad Prnjavorac''

OŠ ''Zajko Delić''PRVOMAJSKA ČESTITKA

Svim obrtnicama i obrtnicima, građankama i građanima Kantona Sarajevo, kao i Bosne i Herecegovine, povodom 1. Maja - Međunarodnog praznika rada, upućujemo najiskrenije čestitke i želimo mnogo uspjeha u životu i radu.

Obrtnička komora Kantona Sarajevo


JAVNI POZIV OBRTNICIMA ZA IZMJENU ZAKONA O OBRTU

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u toku ove godine priprema novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima. Shodno ovome Obrtnička komora Kantona Sarajevo upućuje Javni poziv svim obrtnicima da dostave svoje prijedloge za izmjenu i poboljšanje zakonske legislative u svrhu razvoja obrtništva. 

Izmjene i dopune dostaviti u vidu: koji član se mijenja i s kojim tekstom izmjena i dopuna, te po mogućnosti šta to znači za obrt, kakav će efekat imati.

Isto je potrebno dostaviti u roku od 15 dana.


VASKSRSNA ČESTITKA

Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo veliki praznik Vaskrs.

                            Obrtnička komora Kantona SarajevoIZVJEŠTAJ SA SASTANKA U OPĆINI ILIJAŠ

Dana  15.04.2016.godine Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Damir Filipović i stručni saradnik za obrt Općine Ilijaš Fadil Beganović su primili delagaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića, sekretara Kemala Isanovića i obrtnika sa područja Općine Ilijaš Admira Avdića. Tema sastanka je bila:
Informacije o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje su upoznati ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
Raspravljalo se o problemima koje imaju obrtnici na području Općine Ilijaš, gdje je spomenuto da imamo obrtnike koji nisu usaglasili  Rješenja sa novom klasifikacionom djeltnošću od 2010. godine, što ima za posljedicu pored novčane kazne i trenutno zatvaranje objekata. Konstatovano je da na području Općine Ilijaš imamo veliki broj zatvaranja obrta zbog loše finansijske situacije, i da treba stvoriti mogućnosti za povećanje obrta. Predstavnici OKKS su ukazali  na promjenu Uredbe o gotovim novcem, koja je dala uštedu svakom obrtniku na godišnjem nivou od 500 KM, kao rezultat rada svih kantonalnih komora i Federalne obrtničke komore. Ukazano je da će Komora u narednom peridu pokušati kroz Javnu raspravu o Zakonu o komunalnim djelatnostima i komunalnoj čistoći nastojati smanjiti obaveze plačanja za odvoz smeća, grijanja i plina.
Postignut je dogovor o mogućem organizovanju tribine pod pokroviteljstvom Općine Ilijaš na kojoj bi bilo informisanje građana o postupku registracije novih obrta, gdje bi obrtnici sa dugogodišnjim iskustvom prezentirali svoje obrte, mogućnosti kandidovanja projekata kod domaćih i inostranih organizacija i fondova radi poticanja samozapošljavanja kao i podrške razvoju malih biznisa.


REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA OKKS

Dana 02.04.2016. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama hotela ''SARAJ'', Nevjestina br. 5 u Sarajevu, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo.  Na sjednici je prisustvovao 21 delegat  sa područja općina: Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, ilidža, Hadžići, Vogošća, ilijaš i Trnovo.

Skupština je usvojila sljedeće:

•    Godišnji izvještaj po završnom računu za 2015. godinu,
•    Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2015. godinu
                                                       •    Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu,
                                                       •    Plan rada i finansijski plan za 2016. godinu.
                                                       SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE NOVI GRAD

Dana 29.03.2016.godine pomočnik načelnika za privredu i lokalni razvoj  Općine Novi Grad Džemaludin Kahrović, savjetnik načelnika Dženan Šarkinović i stručni savjetnik Službe Suada Bećirbašić su  primili delegaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednika Komore Nasera Idrizagića, predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića i sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila:
Informacija o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje su prisutni upoznati ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine, prisutne  je upoznao  Naser Idrizagić.
Dženan Šarkinović, Općina Novi Grad  se  posvetila privrednicima  tako da smo iz godine u godinu  povjerenje privrednika gradili, gdje  je dokazano velikim odzivom na ovom zadnjem privrednom skupu. Nastojali smo da koliko smo u mogućnosti riješimo probleme koje su oni imali. Ova godina je planirana za podsticanje razvoja obrta i da su zainteresovani za saradnju sa Obrtničkom komorom.
Džemaludin Kahrović, u skladu sa Strategijom razvoja Općine Novi Grad već se  održavaju edukacije iz oblasti poljoprivredne prozvodnje ''Povrtlastvo-izvor novog biznisa'', uradili smo vodiče za obrt koje smo prezentirali kroz javne tribine ''Postani poduzetnik/ca'' u okviru Sedmice poduzetništva, gdje smo održali čas poduzetništva u Dobrinjskoj gimnaziji. Kako je cilj Općine stvaranja novih kvalitetnih radnih mjesta, a to je definisano ''Programom pokrenimo Novi Grad zajedno'' gdje bi 5% sredstava iz budžeta  se usmjeravalo u  poticaj privrede. I ove godine smo potpisali sa BBI bankom ugovor koja će ponuditi povoljnu finansijsku liniju u ukupnom iznosu od 10 miliona KM, s tim da Općina ulaže 300.000 KM za sufinansiranje kamate koja će se kretati  u iznosu od 0,49 do 2,99%.
Održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola.  Osnovni cilj ove radionice je upoznavanje učenika koji donose životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju će držati majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru budućeg poziva. Pokazan je interes za ovu radionicu i traženo je  da im u pisanoj formi to prezentiramo. USKRŠNJA ČESTITKAVjernicima katoličke vjeroispovijesti najsrdačnije čestitamo veliki praznik Uskrs.

                            Obrtnička komora Kantona Sarajevo


SAJAM SREDNJIH ŠKOLA

Dvodnevni sajam srednjih škola koji je održan u Srednjoj školi metalskih zanimanja dana 18.-19.03.2016.godine je posjetilo oko 600 učenika završnih razreda osnovnih škola. Direktor Srednje škole metalskih  zanimanja Elmedin Lukač na svečanom otvaranju kazao je da ovaj sajam ima za cilj  da učenicima devetih razreda i njihovim roditeljima  pomogne u odabiru njihovog budućeg poziva u pogledu nastavka školovanja u srednjim školama. Na sajmu su bile 24 srednje škole koje su pokazale  što im nude, koje obazovne profile, kakve uslove i koje nastavne programe, kojeg je podržalo  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS. Osim škola na sajmu su uzeli učešća i Privredna komora KS, Porodično savjetovalište KS, Služba za zapošljavanje KS i Obrtnička komora KS, koji su dali dodatne informacije svim zainteresovanim u cilju donošenja ispravne odluke o izboru budućeg poziva i mogućnosti zaposlenja.

SASTANAK SA KANTONALNIM MINISTROM KOMUNALNE PRIVREDE

Dana 18.03.2016.godine ministar komunalne privrede Kantona Sarajevo Senad Hasanspahić je primio delegaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića, dopredsjednika Komore Faruka Arnautovića i sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka su bili problemi obrtnika vezano za plaćanje komunalnih usluga, a odnose se na: plin, voda, grijanje i odvoz smeća.
Ministar nas je upoznao da je Vlada Kantona Sarajevo  utvrdila i prema Skupštini uputila prijedloge Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunanoj čistoći, kojim će biti tačno definisane nadležnosti u ovom segmentu. Razlog ovog donošenja je pravni vakum nastao nakon što je Ustavni sud presudio da u prethodnom donošenju ovih zakona bilo povrijeđeno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu. Kada ovi navedeni Zakoni budu u formi Nacrta,  isti će se uputiti Javnim pozivom za raspravu, gdje tražim od Obrtničke komore Kantona Sarajevo da se uključi i zaštiti interese obrtnika. 
Na kraju sastanka je konstatovano da su cijene komunalnih usluga za obrtnike previsoke te da ih je neophodno što prije korigovati sa čim se složio i ministar.SRETAN 8. MART
Najiskrenije čestitke povodom 8. Marta/ožujka našim članicama i svim damama želi Obrtnička komora Kantona Sarajevo!

SAJAM SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

Javni poziv za sve učenike završnih razreda osnovnih škola da dođu na sajam srednjih škola Kantona Sarajevo koji će se održati u Srednjoj školi metalskih zanimanja i to 19. i 20. marta 2016.godine u vremenu od 10:00 do 17:00 sati.
Sajam srednjih škola Kantona Sarajevo ima osnovni cilj a to  je:
pomoći ćemo vam da donesete najbolju odluku za izbor srednje škole,
predstavićemo vam sve obrazovne smjerove srednjih škola,
upoznat ćemo vas sa stvarnim potrebama tržišta rada,
čekamo vas otvorenih vrata koja vas vode ka boljoj i ljepšoj budućnosti,
organizovane posjete možete najaviti na tel.: 033 275 600; 033 275 601; 033 275 605 i 061 894 090 ili 
                                                               e-mail: metalskaskola@bin.net.ba

Reklamni spot sajma možete pogledati na : https://www.youtube.com/watch?v=zF5dc4z_kEUIZVJEŠTAJ SA SASTANKA U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH

Dana  02.03.2016.godine predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je  primio delagaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića, člana UO Hameda Čomora i  sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila:
Informacije o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje su upoznati ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
Predsjednik  Bruno Bojić je naglasio da problemi privrednika i obrtnika su isti kada se gledaju svi poreski i drugi nameti, zatim Zakon o radu, pokušaj izjednačavanja električne energije za privredu na nivo domaćinstva. Dana 09.03.2016. godine održavaju Okrugli sto na temu vezano za akcizu za naftu i naftne derivate, auto plin, pivo i alkoholna pića i poziva nas da uzmemo učešća na tom stolu. Ovih dana rade video materijal za nastupajuću turističku sezonu i nastojat će da uključe tradiconalne stare zanate sa Baščaršije, kao doprinos u  očuvanju tih zanata. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine stoji na raspolaganju Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo u cilju rješavanja zajedničih problema na obostrano zadovoljstvo.IZVJEŠTAJ SA SASTANKA U OPĆINI VOGOŠĆA

Dana  29.02.2016.godine načelnik općine Vogošća Edin Smajić i pomoćnik općinskog načelnika Dženana Bešlija služba za privredu i  finansije su primili delagaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića i  sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila:
Informacije o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje su upoznati ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
Održavanje radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih zanata'' učenicima završnih razrada osnovnih škola. Od pet osnovnih škola OKKS je 2012.godine održala radionicu  u OŠ ''Izet Šabić'' gdje je načelnik dao svoju podršku za održavanje i u drugim školama u kojima nismo bili. 
Načelnik Edin Smajić je ukazao činjenicu da obrtnici sa područja Vogošće u odnosu na druge obrtnike u kantonu, jako loše posluju  zbog male kupovne moći stanovništva, navodeći primjer cijene kafe u kafićima koja je u Vogošći 1 KM a u Sarajevu od 2 KM pa naviše. Daje podršku Komori da pokuša izdejstvovati  smanjenje cijene komunalnih usluga, vode, struje, taksi na istaknutu firmu kod svih nadležnih službi, za obrtnike. Općina Vogošća ima najbržu administraciju što se tiće izdavanja svih neophodnih rješenja koji su potrebni za otvaranje obrta. Ukazuje na rad inspekcija koje su nemilosrdne prema obrtnicima (da prvi dolazak inspekcije bude u vidu opomene  i uklanjanja nedostataka, a ne kako se dešava da obrtnici   plačaju jako visoke kazne) i zašto iste nisu ravnomjereno raspoređene u kontroli na području čitave Federacije. Saglasan je da se uvedu strožije kazne za rad na crno.IZVJEŠTAJ SA PRIVREDNOG SKUPA ODRŽANOG U OPĆINI NOVI GRAD

Dana  24.02.2016. godine općina Novi Grad je organizovala skup pod nazivom ''Lokalno partnerstvo za ekonomski razvoj'' na kojem je bilo prisutno više od dvije stotine predstavnika privrednih subjekata. Ovo je bila prilika da se analiziraju rezultati programa mjera podsticaja privredi i zapošljavanju koje je općina provela u zadnje tri godine, s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih, razmjena iskustava i da se čuje riječ privrednika.
Džeamaludin Kahrović, pomoćnik načelnika za privredu je istakao da je osnovni cilj općine stvarati nova kvalitetna radna mjesta i to je definisano  ''programom pokrenimo Novi Grad zajedno'' i da 5% sredstava iz bužeta bude usmjereno u podsticaj privredi. Po treći put je potpisan Ugovor sa BBI bankom koja će u ovoj godini ponuditi povoljnu finansijsku liniju u ukupnom iznosu od 10 milona KM, s tim da će općina sa svoje strane uložiti 300.000,00 KM za sufinansiranje kamate koja će iznositi od 0,49 do 2,99 %. U budućnosti jedna od mjera podrške privredi je finansiranje start-up kompanija,  podsticati razvoj obrta i da će aktivnije raditi na prekvalifikaciji radne snage, kako bi bila konkuretnija na tržištu rada.
Tokom susreta je predstavljen je Poslovni savjet općine Novi Grad kojeg čine istaknuti privrednici kao što su: Erdal Trhulj, Sejfudin Čengić, Hamid Ramić (Euro-Asfalt), Huso Ćesir, Amer Bukvić (BBI banka). Potpredsjednik poslovnog Savjeta Erdal Trhulj je prezentirao stanje privrede u N. Gradu: aktivnih firmi ima 1439, aktivnih obrtnika 300, od 500 evidentiranih.


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIMA

Javna ustanova Federalni zavod za zapošljavanje, dana 18.02.2016. godine je uputila Javni poziv poslodavcima za subvencije radi zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez iskustva ili za samozapošljavanje. Za ovu relizaciju Vlada Federacije je obezbijedila 50 miliona KM, sa ciljem da uposli 8.000 do 11.000 mladih ljudi u ovoj godini. Na ovaj način se ispunjava obaveza iz Reformske agende, i ujedno nam je ovo  najdraža mjera od početka mandata Vlade FBiH – rekao je Novalić.  Direktor FZZ-a Omer Korjenić je pojasnio koje uslove moraju ispunjavati da bi mogli  koristiti te Vladine subvencije:
Da redovno plaćaju poreze i doprinose
Da nemaju neplaćenih kazni za rad na crno
Da ne spadaju u djelatnost trgovine, ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću i javnog sektora
Da u poslednjih osam mjeseci nisu smanjivali broj zaposlenih,  osim u slučaju penzionisanja
Zavod će zajedno sa Poreznom upravom nadzirati proces zapošljavanja, odnosno korištenja subvencija. Akcenat je na one firme koje se bave proizvodnjom. Poslodavci su dužni zadržati novouposlenu osobu u vremenskom periodu od 24 mjeseca. Kazne za one koji zloupotrebe ovaj proces se kreću od 3.000 KM do 10.000 KM, o čemu će se postarati Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Kompletne Javne pozive možete vidjeti na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.baIZVJEŠTAJ SA SASTANKA U OPĆINI CENTAR

Dana  05.02.2016.godine pomoćnik Općinskog načelnika Fahrudin Kurtović služba za finansije i pomoćnik Općinskog načelnika Munevera Hodžić služba za privredu i LER su primili delagaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića, sekretara Kemala Isanovića i predsjednika Udruženja ''Progres'' Elvira Čauševića. Tema sasatanka je bila:
Informacije o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje su upoznati ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
Održavanje radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih zanata'' učenicima završnih razrada osnovnih škola. Osnovni cilj tih radionica je upoznavanje učenika koji donose životnu odluku ''šta upisati'', gdje kroz prezentaciju koju će držati majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u odabiru budućeg poziva
Elvir Čaušević, je upoznao prisutne o potpisanom Memorandumu o zajedničkoj implementaciji projekta ''Pomoć za samopomoć'' u 2016.godini potpisan između OKKS, njemačke Fondacije WoH-D  i Udruženja ''Progres'' u cilju davanje podrške mladim nezaposlenim osobama u cilju njihovog stručnog obrazovanja, kvalitetne praktične obuke i lakšeg zapošljavanja. Pozvana je i općina Centar da se uključi u partnersku  mrežu koji će doprinijeti uspjehu Projekta
Fahrudin Kurtović nas je upoznao da je općina pristupila projektu privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja (LIFE), kojeg realizuje Međunarodna finansijska korporacija (IFC), a koja djeluje kao grupacija Svjetske banke. Projekat finansijski podržava Ambasada Velike Britanije BiH u iznosu od 130.000 KM, a Općina Centar učestvuje sa 8.000 KM. Na ovaj način će raditi na ubrzanju  postupaka i procedura tokom izvavanja dozvola, saglasnosti i uvjerenja koja Općina  Centar izdaje privrednicima, sa ciljem privlaćenja stranih investicija.


ODRŽAVANJE SAJMA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

Dana 28.01.2016.godine u Srednjoj metalskoj školi održan je sastanak sa predstavnicima 25 tehničkih i stručnih škola sa pokretanjem inicijative za organizaciju Sajma srednjih škola. To će biti jedinstvena prilika da se na jednom mjestu učenici osnovnih škola i njihovi roditelji upoznaju o mogućnostima pravilne profesionalne orjentacije. Planirano je da se dobiju informacije o trenutnoj situaciji na tržištu rada iz Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Obrtničke komore i Privredne komore Kantona Sarajevo koja treba da dodatno doprinese ispravnoj odluci osnovaca pri odabiru buduće profesije. Po riječima organizatora Sajma direktora metalske škole Elmedina Lukača, Sajam je planiran da se održi u terminu 19.-20.03.2016.godine (subota i nedjelja), i da do 04. februara pošalju prijave sve zainteresovane škole koje će uzeti učešća na Sajmu. U toku mjeseca februara i marta će biti medijska podrška od strane Kantonalne TV, koja će kroz tematske emisije Barometar i Dobre vibracije biti prilika za sve škole, da svoje programe prezentiraju u navedenim emisijama.

SASTANAK SA AGENCIJOM ZA KNJIGOVODSTVO ''E i E''

Na inicijativu knjigovodstvenog ureda AGENCIJE ''E i E'', predsjednik Upravnog odbora Obrtničke komore Kantona Sarajevo Adnan Jusić i sekretar Kemal Isanović su dana 29.01.2016. godine održali u prostorijama istog  sastanak sa obrtnicima, na kojem su prisutne upoznali sa radom OKKS i aktivnostima koje su provedene u proteklom periodu u zaštiti obrtnika kao i starih i tradicionalnih zanata. Prisutnima  su iznijeli plan budućih aktivnosti OKKS u narednom periodu. Ujedno su pozvali obrtnike da se mogu besplatno reklamirati na stranici Komore u rubrici ''Naši obrtnici''.

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Dana 28.01.2016.godine je održana 36 sjednica  Općinskog vijeća Stari Grad  koja je jednoglasno usvojila  Odluku o dodjeli u zakup poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i raporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad. Zahvaljujući pisanim intervencijama Obrtničke komore Kantona Sarajevo, Federalne Obrtničke komore i razumijevanju načelnika Ibrahima Hadžibajrića sa saradnicima uspjeli smo u Odluku uvrstiti zanate kojih u Nacrtu nije bilo i sačuvati popust od 50%  na zakupninu za poslovni prostor.

SASTANAK SA NAČELNIKOM OPĆINE HADŽIĆI

Dana 25.01.2016.godine načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović, je primio delegaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednika Upravnog odbora Adnan Jusića, člana UO Hameda Čomora i sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila:
Informacija o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje je načelnik upoznat ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
Upoznavanje načelnika sa radom Obrtničke komore Kantona Sarajevo u 2015.godini, gdje je naglašeno da je  postignut veliki uspjeh u zajedničkoj akciji svih kantonalnih i Federalne obrtničke komore u izmjeni donešene Uredbe o uslovima i naćinu plaćanja gotovim novcem, prema kojoj su obrtnici trebali predavati pazar u banke svaki dan. Rezultat toga je da sada obrtnici čiji dnevni pazar ne prelazi iznos od 200 KM, su dužni jednom sedmično u banku da predaju i na taj način  napravili uštedu na godišnjem nivou u iznosu od 400-600 KM, a tradicionalni i stari zanati su izuzeti iz ove Uredbe.  
Ponovo je ukazano na održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola za sve tri osnovne škole, koja polako prelazi u jednu tradiciju. Osnovni cilj ovih radionica je upoznavanje učenika koji donose životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju će držati majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru budućeg poziva. Načelnik je podržao ovu inicijativu.SASTANAK SA NAČELNIKOM OPĆINE STARI GRAD

Dana 22.01.2016. godine načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, sa šefom Odsjeka za privredu Senadom Resićem je primio delegaciju Obrtničke komore Kantona Sarajevo, predsjednika Upravnog odbora Adnana Jusića i sekretara Kemala Isanovića. Tema sastanka je bila:
Informacija o održanim Izborima u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, gdje je načelnik upoznat ko su novi predstavnici Komore u mandatu od četri godine.
Održana  Javna rasprava o Odluci o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo, gdje smo dobili informaciju da su ubačeni svi zanati koji su nedostajali, koji su dati u pisanoj formi.
Održavanje  radionica na temu: ''Prezentacija tradicionalnih i starih zanata'' učenicima završnih razreda osnovnih škola u multifunkcionalnom centru ''Kuća zanata''. Osnovni cilj ove radionice je upoznavanje učenika koji donose životnu  odluku ''šta upisati'', da kroz prezentaciju koju će držati majstori dobiju što više informacija koje bi mogle biti i presudne u  odabiru budućeg poziva. Načelnik je podržao ovu inicijativu, i dao svoju podršku.
Načelnik nas je upoznao da će sa BBI bankom biti realizovana povoljna finansijska linija za sve privrednike, obrtnike i stare tradicionalne zanate sa područja Općine Stari Grad u cilju dobijanja malih kredita sa minimalnom kamatom.
Poziv od šefa Odsjeka za privredu Senada Resića da ovakve sastanke održavamo i češće u toku godine na obostrano zadovoljstvo.


POTPISIVANJE UGOVORA SA HIFA-PETROL

Sa zadovoljstvom obavještavamo sve naše članove da je dana 14.01.2016.godine potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo i Obrtničke komore Kantona Sarajevo o kupoprodaji goriva na benzinskim pumpama HIFA GROUP. Ovim Ugovorom članovi (obrtnici) Obrtničke komore Kantona Sarajevo stiču prava koja su utvrđena Ugovorom o poslovnoj saradnji i Ponudom br.1442/15 od 28.10.2015.godine. Po potpisivanju pojedinačnih Ugovora HIFA-PETROL se obavezuje da će izdati HIFA CARD – kartice za točenje goriva, putem kojih će se ostvarivati niz pogodnosti na benzinskim pumpa HIFA GROUP. 
Pozivamo sve članove Obrtničke komore Kantona Sarajevo da nam se jave, kako bi ih upoznali sa detaljima potpisanog Ugovora.POKRETANJE INICIJATIVE ZA SMANJENJE BANKARSKIH USLUGA

Naši obrtnici u zadnja 2-3 mjeseca su primjetili povečanje bankarskih usluga i to kako za vođenje računa, te uplatu virmana i polog pazara koje se kreće od 30-50 %. Još više troškova imaju oni obrtnici koji imaju radnike gdje imaju još veći broj virmana. Obrtnička komora Kantona Sarajevo je uputila dopis prema Obrtničkoj komori FBiH koja će datu Inicijativu proslijediti nadležnoj Agenciji za bankarstvo, Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom ministartsvu poduzetništva, razvoja i obrta. Nadamo se da će povećanje ovih bankarskih usluga se vratiti na nivo kakav je bio.  

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA


Svim obrtnicama i obrtnicima želimo sretnu i uspješnu novu 2016. godinu !
                      

                             Obrtnička komora Kantona SarajevoOBAVIJEST


Poštovani,

Porezna uprava FBIH uz punu diskreciju poziva građane da Poreznoj upravi prijave nepoštivanje poreznih zakona, zapošljavanje neprijavljenih radnika, neizdavanje fiskalnih računa i druge koruptivne radnje. Prijave se mogu dostaviti putem e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba, putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610 i putem besplatnog poziva 080 020 333. Učinimo korak za pravednije društvo.JAVNA RASPRAVA O ODLUCI

Dana 15.12.2015. godine u 17:00 u prostorijama Općine Stari Grad je održana Javna rasprava na Nacrt odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine stari Grad i raspodjelu poslovnih prostora na području Općine Stari Grad, a predlagač je Služba za privredu i finansije. Oko trideset obrtnika je bilo na toj raspravi i žestoko su se usprotivili gdje su postavljali sljedeća pitanja i primjedbe. Pored primjedbi na Odluku postavljali su pitanja koja su godinama problem i niko ih ne rješavava:
 •  Najviše primjedbi su imali na član br. 23 koji nabraja ko su tradicionalni i stari zanati, gdje je od 83 zanata koji su evidentirani u Uredbi o tradicionalnim i starim zanatima (sl. novine Federacije br. 66/09, 38/10 i 16/12) nabrojanao 24 zanata. Najvše pitanja se odnosilo ko to ima pravo iz općine da iz navedebe Uredbe uzima ''što mu se sviđa'', ako se zna da je Uredba o tradicionalnim i starim zanatima na području Kantona usaglašena sa Uredbom na nivou Federacije, i da ista vaši za sve općine.Prijedlog je da se nevedu zanati koji neodostaju ili da kao što je u važećoj Odluci član br. 24 se samo poziva na zanate koji su navedeni u Uredbi o tradicionalnim i starim zanatima.
 •  Cijena zakupnina da se smanji, jer po ovom kako je nevedeno doći će do poskupljenja istih za cca 13 %. Pojašnjenje svih tih popusta su toliko iskomplikovali da se niko ne može snaći i predlažem da se to pojednostavi. Koristim sve pogodnosti od boračke i druge i nikako ne mogu da dobijem popust od 70 %. Ovo što daju popuste boračkim udruženjima, mladima, udruženjima obrtnika, s tim se slažem, ali, popust za razne političke stranke, vjerske organizacije je bespotrebno.
 • Zašto su ponovo mijenjali Odluku kada je već jednom donešena u toku ove godine i nekako smo se jedva navikli, a sada donose novu i predlažem da se postojeća ne mijenja.
 •  Krojač kao zanat je jedan od starih zanata i nije mi jasno zašto je izostavljen sa spiska, uredno plaćam sve doprinose za sebe i svoju radnicu od 1996. godine pa do današnjih dana.
 •  Već treća generacija održava stare zanate i ne mogu da shvatim općnu da to ne zna da cijeni naš ručni rad, jer ovo što ima na Baščaršiji, ima samo još u Turskoj, Iraku i Iranu. U Mostaru stari zanati se cijene i oni su oslobođeni plaćanja kirija i predlažem da bi i mi trebali da budemo oslobođeni plaćanja.
 • Šta je sa ljudima koji na Baščaršiji prodaju robu iz Turske, Kine i Kaknja, oni nisu stari zanati i ne mogu imati pogodnosti koje im daje općina, jer su oni klasična trgovina.
 • I dalje ostaje problem otkupa poslovnih prostora. 
Kako Javna rasprava traje do kraja mjeseca, sve navedene primjedbe i one koje dođu u međuvremenu, će biti proslijeđene Službi za privredu i finansije Općine Stari Grad.


IZBORNA SKUPŠTINA
Dana 06.12.2015. godine u hotelu ''SARAJ'', Nevjestina 5, 71000 Sarajevo, su održani redovni izbori Obrtničke komore Kantona Sarajevo.  Za organe upravljanja u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo izabrani su sljedeći kandidati:
   • Predsjednik Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Slobodan Bjelović, Centar

   • Dopredsjednici Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Mario Jozeljić, Ilidža
   2. Darko Lazarević, Centar

   • Predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Naser Idrizagić, Stari Grad

   • Dopredsjednici Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Šerif Hodović, Novi Grad
   2. Faruk Arnautović, Vogošća


   • Predsjednik Upravnog odbora Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Adnan Jusić, Stari Grad

   • Članovi Upravnog odbora Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Dženita Kapetanović – dopredsjednica UO, Novo Sarajevo
   2. Nermina Alijagić, Centar
   3. Jakup Jakupović, Novo Sarajevo
   4. Hamed Čomor, Hadžići

   • Predsjednik Nadzornog odbora Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Senad Smajović, Centar

   • Članovi Nadzornog odbora Obrtničke komore Kantona Sarajevo:

   1. Adnan Talić, Stari Grad
   2. Melisa Tolja-Mešić, Ilidža

   • Redovni članovi Obrtničke komore Kantona Sarajevo za Skupštinu Obrtničke komore FBiH: 

   1. Naser Idrizagić, Stari Grad
   2. Mensur Bektić, Stari Grad
   3. Senad Smajović, Centar
   4. Ismet Šarančić, Stari Grad 

   • Zamjenski članovi Obrtničke komore Kantona Sarajevo za Skupštinu Obrtničke komore FBiH: 

   1. Dženita Kapetanović, Novo Sarajevo
   2. Adnan Jusić, Stari Grad
   3. Midhat Grebić, Novo Sarajevo
   4. Almir Muminović, Novi Grad


 PROJEKTNO VEČE

Po drugi put je održano ''Projektno veče'' u uz svečano uručenje internih certifikata u okviru projekta ''Pomoć za samopomoć'' u hotelu ''Hollywood'' od strane Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost i Njemačke Fondacije Wings of Hope iz Minhena dana 26.11.2015. god. u 18:30 sati. Uvodnu i pozdravnu riječ je dao Elvir Čaušević koji se zahvalio svim prisutnim gdje je ponovio da je cilj projekta dati mladim ljudima profesionalnu perspektivu.

 Istakao je, da bi projekat uspio potrebni su mu poslodavci, nezaposleni, obrtničke komore i podrška finansijska koja dolazi iz Njemačke ambasade i fondacije. Drago mu je što su učešće uzeli ljudi iz različitih gradova kao što su Foča, Goražde, Tuzla, Bihač, Sanski Most, Prijedor, Mostar i Sarajevo. Cilj nam je da večeras,  pored podjele certifikata se ljudi  upoznaju i razmjene iskustva.

Susanne Mattis ataše ambasade Njemačke je istakla da joj je ovo drugi put da je prisutna ovakvoj večeri i da  je prijatno iznenađena odzivom i brojem ljudi koji su implementirani u ovaj projekat. Tačno se vidi da je novac uložen u edukaciju za ovu godinu u 52 polaznika, gdje iz izjava vidimo da je ovaj projekat promjenio njihov život tj. nakon edukacije dobijaju posao koji im daje samopouzdanje i sigurnost. Veći dio ovih polaznika su jedini hranioci u svojim porodicama, što nas obavezuje da i dalje dajemo svoju podršku ovom projektu.

Ispred Obrtničke komore Kantona Sarajevo se javio Naser Idrizagić predsjednik upravnog odbora, koji je ukazivao na problem nezainteresovanosti mladaih za zanatima, i kako Komora održava radionice po osnovnim školama učenicima završnih razreda s ciljem da im se predstave ti zanati u namjeri da se lakše odluče u izboru budućeg zanimanja.


POTPISIVANJE UGOVORA SA MERKUR BH OSIGURANJEM

Dana 04.11.2015.godine je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa ''Merkur BH osiguranje'' d.d. Sarajevo sa ciljem pružanja usluga iz svoje registrovane djelatnosti članovima Obrtničke komore Kantona Sarajevo sa važećim uvjetima osiguranja i tarifama osiguranja Merkura, internim pravilima, te zakonskim propisima i pravilima struke. Potpisivanje je obavljeno u prostorijama Obrtničke komore Kantona Sarajevo, gdje je ispred ''Merkur BH osiguranje'' bila prisutna ovlaštena osoba za prezentaciju produkata osiguranja gđica. Advija Suljić i predsjednica Komore gđa. Dženita Kapetnović

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

Javna ustanova ''Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo'' u skladu sa članom 9. Stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevu (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 4/04, 29/09 i 18/13) te programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevu u 2015.godini objavljuje:

1.    Javni poziv poslodavcima  da se prijave za učešće u programu obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba, za poznatog poslodavca, sa području Kantona Sarajevo. Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije  je maksimalno 6 mjeseci. Ona se može relizovati u ustanovama, centrima za obuku i kod poslodavca. Planirana sredstva za relizaciju ovog programa iznose 136.600,00 KM koja treba da zaposle 91 nezaposlenu osobu.  Finansijski troškovi po osobi će iznositi maksimalno 1.500 KM, uz obavezu poslodaca da istu osobu zaposli na period od najmanje 6 mjeseci.

2.    Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme. Planirana sredstva iznose 2.228.024,00 KM a u cilju je  zapošljavanje 369 pripravnika i to: 267 VSS i VŠS i 102 SSS i KV stručne spreme koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

Kompletne Javne pozive možete vidjeti na linku ispod:
www.juszzks.com.ba

Spisak prijedloga članova Skupštine Obrtničke komore Kantona SarajevoNa osnovu člana 19. Pravilnikom o izbornoj proceduri u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo objavljuje Izborne prijedloge za Skupštinu u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo
Spisak prijedloga članova Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo


Izborna jedinica br. 1 opština Stari Grad:

Predstavnici:
1. Idrizagić Naser
2. Bektić Mensur
3. Jusić Adnan

Zamjenski predstavnici:
1. Ismet Šarančić
2. Talić Adnan
3. Eldin Sprečo

Izborna jedinica br. 2 opština Centar:

Predstavnici:
1. Alijagić Nermina
2. Smajović Senad
3. Bjelović Slobodan
4. Darko Lazarević

Zamjenski predstavnici:
1. Zuko Danina
2. Spahić Elvira
3. Dedić Dževad
4. Dženana Sadiković

Izborna jedinica br. 3 opština Novo Sarajevo:

Predstavnici:
1. Kapetanović Dženita
2. Jakupović Jakup
3. Tomičić Zvonko

Zamjenski predstavnici:
1. Grebić Midhat
2. Bajrović Alma
3. Hurić-Šatrović Edina

Izborna jedinica br. 4 opština Novi Grad:

Predstavnici:
1. Hodović Šerif
2. Tinjak Damir
3. Muminović Almir

Zamjenski predstavnici:
1. Dedić Arnel
2. Devedžija Fatima
3. Obhodžaš Nihad

Izborna jedinica br. 5 opština Ilidža:

Predstavnici:
1. Tolja-Mešić Melisa
2. Jozeljić Mario

Zamjenski predstavnici:
1. Šurković Enver
2. Tabaković MirsadSporazum o suradnji između Obrtničke komore Istarske županije i Obrtničke komore Kantona Sarajevo

U Puli je 8.10.2015. potpisan sporazum o suradnji između Obrtničke komore Istarske županije i Obrtničke komore Kantona Sarajevo. Gosti iz Bosne i Hercegovine borave u Puli povodom 18. Obrtničkog sajma Istre, a izaslanstvo čine predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić, predsjednica Obrtničke komore Kantona Sarajevo Dženita Kapetanović, predsjednik Upravnog odbora Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naser Idrizagić, te predsjednik Obrtničke komore Posavske županije Petar Senković.

U uvodu, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Mario Paliska istaknuo je kako je suradnja dviju komora započela već prije dvije godina, uspješno realiziranim projektima promocije gastronomskih tradicija u Sarajevu i u Istri, te kako potpisani sporazum pruža velike mogućnosti. Sporazum predviđa sudjelovanje i zajedničku organizaciju poslovnih susreta, promotivnih i edukativnih susreta i druge aktivnosti.

Mensur Bektić, čestitavši domaćinima Dan neovisnosti Republike Hrvatske, izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, te je najavio da će sporazum potpisati i još dvije obrtničke komore – Obrtnička komora Posavske županije i Obrtnička komora Brodsko posavske županije.

Zahvalio je na pomoći koju je Obrtnička komora Istarske županije uputila obrtnicima Federacije za nedavnih poplava, dodavši kako se prijatelji prepoznaju u teškim trenucima.

Izrazio je uvjerenje kako će vrlo skoro i članovi komore Federacije Bosne i Hercegovine nastupati na Obrtničkom sajmu Istre, te kako su upravo obrtnici oni koji će prvi prevazići barijere.

Dženita Kapetanović istaknula je veliki značaj suradnje, i navela kako je na vlastima dviju zemalja da stvore uvjete za lakšu suradnju obrtnika.

Nakon potpisivanja sporazuma, u ime Obrtničke komore Istarske županije, predsjednik Mario Paliska i potpredsjednik Enrico Cernecca dodijelili su Mensuru Bektiću Zahvalnicu za doprinos razvoju suradnje među dvjema institucijama i obrtnicima dviju zemalja, obrazloživši je njegovim iniciranjem zajedničkih projekata, zalaganjem za suradnju i unapređenje gospodarske i kulturne razmjene.

UPOZNAVANJE OBRTNIKA O ZNAČAJU SANITARNO-EKOLOŠKE ZAŠTITE

Ugovor o poslovnoj saradnji sa Komorom sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje rentabilnijeg procesa rada u okviru registrovanih djelatnosti, pružanja usluga, zajedničke realizacije pojedinih projekata, je potpisan u aprilu 2015.godine.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga sanitarne i ekološke zaštite primjenjujući principe rada po HACCP sistemu, zajedničkog održavanja okruglih stolova na principu dobre higijenske prakse i provedbe HACCP sistema članovima Obrtničke komore Kantona Sarajevo u cilju educiranja i upoznavanju istih, kao i drugih aktivnosti u vezi poslovanja ugovorenih strana. Komora sanitarnih inžinjera će dogovorati da za članove Obrtničke komore Kantona Sarajevo provedbu izvođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, izdavanje sanitarnih knjižica, provedbu sanitarnog minimuma, certifikaciju tj. ISO 9001 i HACCP i HALAL standarda, kontrolu hrane i mikrobiološki brisevi, uspije dogovoriti  popust do 15% u redovnom godišnjem održavanju na navedene usluge.

Analogno navedenomo dana 29.06.2015.godine smo dobili dopis od Komore sanitarnih inžinjera na temu upoznavanja obrtničke djelatnosti o značaju sanitarno-ekološke zaštite (cijeli tekst dostavljamo u prilogu) u kome nas obaviještavaju da je izašao  Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (''Sl. novine  Federacije BiH'', br.81/14) u kome se definišu termini vremena obaveznog održavanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, i  za one koji to ne urade novčane kazne (koje se kreću od 3.000-10.000 KM).

- Pekari, mesari, trgovci, ugostitelji, čevabdžinice, slastičari za sebe i svoje radnike moraju imati sanitarne knjižice (koja važi šest mjeseci),  moraju ići na kurs za higijenski minimum svake četvrte godine gdje dobijaju potvrdu o položenom ispitu (kojeg sanitarna inspekcija prizna). Obavezna preventivna dezinfekcija svakih 30 dana, dezinsekcija svakih 90 dana i deratizacija svakih 180 dana.

- Frizeri, kozmetičari, manikiri, pedikiri za sebe i svoje radnike moraju imati sanitarnu knjižicu (koja važi šest mjeseci), moraju ići na kurs za higijenski minimum svake četvrte godine gdje dobijaju potvrdu o položenom ispitu (kojeg sanitarna inspekcija prizna). Obavezna preventivna dezinfekcija svakih 60 dana, dezinsekcija svakih 180 dana i deratizacija svakih 180 dana.

- Ostali obrtnici za sebe i svoje radnike ne moraju imati sanitarnu knjižicu, ne moraju ići na kurs za higijenski minimum. Obavezni su da u svojim poslovnim prostorima i radionama obavljaju  preventivnu dezinfekciju svakih 60 dana, dezinsekciju svakih 180 dana i deratizaciju svakih 180 dana.


JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2015. GODINU

Na temelju točke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i članka 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“ br.: 50/13, 55/13 i 86/13) kao i drugih akata kojima se utvrđuje izbor korisnika poticajnih financijskih sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA 2015. GODINU

Više o Javnom natječaju možete pročitati u prilogu.

PERSPEKTIVA I STANJE OBRTA U SLOVENIJI I EU

Dana 01.08.2015.godine u Sanskom Mostu prije održavanja redovne Skupštine FOK je održano predavanje Predsjednika Obrtničke komore Slovenije na temu: Perspektiva i stanje obrta u Sloveniji i EU.
Gosti su bili:
predsjednik Obrtno-Poduzetnička  Zbornica Slovenije Branko Meh po zanimanju stolar, i Slavko Šega (po zanimanju vozač) kao član kolegija predsjednika OZS i u ulozi domaćina predsjednik Federalne Obrtničke komore FBiH Mensud Bektić.

Pozdravnu riječ i dobrodošlicu je uputio gdin Mensud Bektić.

Po riječima gdin Branka, Slovenačka  komora ima tradiciju od 65 godina, sa godišnjim prihodom od 2.000,000 €. Obrtnička zbornica koja se sastoji od obrtnika i poduzetnika, imaju 26 područja (kao mi kantona) i 30 sekcija. Broj zaposlenih koji rade je 58 u krovnim strukturama + 100 u sekcijama.

Osnovni cilj je zastupanje, posredovanje i savjetovanje naših obrtnika. Sarađujemo sa Vladom i ministarstvima koja se tiću obrta. Politika treba da nas sluša, a ne mi njih tako da smo mi u tome i uspjeli. Šta radimo, imamo novine i dobre odnose sa novinarima, imamo svoje portale, elektronsku mrežu sa sekcijama. Savjetujemo članove (održavamo okrugle stolove), promovišemo sajmove (Italija, Srbija, Njamačka, Austrija, BiH itd..), organizujemo poslovno surađivanje privrednika.

Što se tiče članarine imali smo obavezno, a sada je dobrovoljno i visina članarina je 27€ za one koji zapošljavaju radnike, 18 € koji ne zapošljavaju i 10 € obrtnici koji prave suvenire. Koristimo kartice koje omogučuju popuste, imamo Dajners karticu. Vodimo obrtni registar, dajemo potvrde koje važe na području EU. Takođe omogučujemo našim obrtnicima da polažu  majstorske ispite, dajemo certifikate za proizvode, dajemo za prevoznike papire koji im trebaju vani.

Omogućujemo ispite za servisere koji dobijaju certifikat kako bi mogli raditi. Dajemo certifikat za domaću proizvodnju, licence za vozače. Dajemo uputstva našim obrtnicima  kako da se ponašaju u drugim državama. Imamo dobre veze sa ambasadama koje nam daju te informacije. Kod dobrovoljnog članstva imamo 30.000 obrtnika, a kada je bilo obavezno cifra je bila 50.000. Sve što vam je potrebno stojimo vam na raspolaganju. Planirano je da potpišemo Ugovor o poslovnoj saradnji, u cilju zajedničkog učestvovanja u fondovima EU, a koji će sada i vama biti dostupni.

Postignut je dogovor da se u terminu septembar-oktobar održi zajednički sastanak ministara nadležnih za obrt i predsjednika komora Slovenije i Federacije BiH.

ŽENSKI SAJAM U SARAJEVU

Prvi put u BiH je održan Ženski sajam, dvodnevni događaj namijenjen isključivo nježnijem spolu. Sajam je održan u dvorani ''Mirza Delibašić'' u Skenderiji 30. i 31. maja, gdje je 60 izlagača iz zemlje i inozemstva predstavilo svoje proizvode, te osiguralo kupovinu po diskontnim cijenama.

Obrtnička komora Kantona Sarajevo je uzela učešća zakupivši štand, u kome su deset obrtnika uzeli učešća. U dva dana je prezentiran bogat program u kojem su dame doznale sve o njezi lica, tijela i kose, o zdravom životu, borbi s kilogramima i održavanju vitke linije.

Održane su i modne revije svečanih haljina  i vječanica, kupaćih kostima, casual i sportskog programa te proslavljenih  domaćih dizajnera u produkciji Džejle  Glavović-Očuz.

PROJEKTNO VEČE

Njemačka Fondacija Wings of Hope iz Minhena zajedno sa Udruženjem za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost ''Progres'' iz Sarajeva je  20.05.2015. godine u hotelu ''Terme-Ilidža'' u 18:30 sati održala svečanu dodjelu internih certifikata uspješnim polaznicima praktične doobuke u okviru projekta ''Pomoć za samopomoć''. Projekat se implementira u oba BiH entiteta i predstavlja direktnu pomoć mladim ljudima, sa akcentom na stručnom osposobljavanju, prevazilaženju osjećaja nemoći, stabilizaciji ličnosti, samim tim i društva u cjelini.

Fondacija Wing of Hope Deutschland još od 2005. godine uspješno implementira, na prostorima Bosne i Hercegovine, humanitarni projekat pod nazivom ''Pomoć za samopomoć''. Smisao ovog projekta je omogućavanje praktične doobuke, stručno osposobljavanje i konačno zapošljavanje mladih.

Ciljna grupa su nezaposleni mladi ljudi u dobi od 18 do 35 godina, koji žive na rubu siromaštva, bez izgleda da dobiju stalni posao i stvore uslove za normalan život. Projekat  ima kontinuiranu finansijsku podršku njemačkih donatora, Ministarstva vanjskih poslova – Berlin i Fondacije Lous Leitz (Luj Lajc) – Štutgart. Lokalni bosanskohercegovački partneri (kantoni, općine, gradske uprave, obrtničke komore i brojni poslodavci) iz devet projektnih regija sve više i odlučnije finansijski podržavaju projekat. Posebno je važno naglasiti da se i Federalni zavod za zapošljavanje u 2014. godini, po prvi put uključio u sufinansiranje ovog projekta, te je iz svojih fondova izdvojio ukupno 28.800,00 KM za  12 polaznika praktične doobuke, u šest projektnih regija u Federaciji BiH. To  je izuzetno pozitivan trend koji obećava održivost projekta u budućnosti. Od februara 2010. godine implementacija se odvija u partnerstvu sa Udruženjem za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost ''Progres'' Sarajevo.

Uz pomoć lokalnih bh-partnera iz regija u kojima se projekat implementira, Federalnog zavoda za zapošljavanje i podršku njemačkih donatora, Fondacija Wings of Hope Deutschland je u Bosni i Hercegovini za posljednjih devet godina omogućila praktičnu doobuku i stručno osposobljavanje za oko 445 mladih nezaposlenih osoba od 18 do 35 godina starosti, od kojih je preko 300 danas u stalnom radnom odnosu.

ZAVRŠEN NAPREDNI KURS STARIH ZANATA

Dana 21.04.2015.godine u 18:00 u prostorijama Turskog kulturnog centra Yunus Emre Sarajevo je završen napredni kurs pod imenom ''Od kalfe do majstora'' u filigranstvu i zlatovezu.

Većina polaznika koji su odslušali ranije osnovni kurs koji je trajao 14 mjeseci, su uzeli učešća i u ovom naprednom kursu. Na svečanoj ceremoniji dodjele priznanja je predočena izložba, na kojoj su prezentirani  konačni proizvodi učesnika kursa.

Svi posjetioci ove izložbe su mogli da uživaju gledajući primjere zlatoveza kod radova u kaligrafiji, izrada kutija za nakit, ženskih ručnih tašni. Kod filigrana polaznici kursa su se predstavili sa radovima od srebra kao što su narukvice, naušnice, prstenovi, lančići i broševi.

Organizator ovih kurseva svečano otvaranje je zavšio sa rječima da svi polaznici šire svoje stečeno znanje i  prezentuju svim zaniteresovanim ljudima.

POTPISIVANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI S KOMOROM SANITARNIH INŽINJERA FEDERACIJE BiH

Dana 08.04.2015. godine je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa Komorom sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje rentabilnijeg procesa rada u okviru registrovanih djelatnosti, pružanja usluga, zajedničke realizacije pojedinih projekata.

Predemet ovog ugovora je pružanje usluga sanitarne i ekološke zaštite primjenjujući principe rada po HACCP sistemu, zajedničkog održavanja okruglih stolova na principu dobre higijenske prakse i provedbe HACCP sistema članovima Obrtničke komore Kantona Sarajevo u cilju educiranja i upoznavanju istih, kao i drugih aktivnosti u vezi poslovanja ugovorenih strana. Komora sanitarnih inžinjera će dogovorati ''da'' za članove Obrtničke komore Kantona Sarajevo provedbu izvođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, izdavanje sanitarnih knjižica, provedbu sanitarnog minimuma, certifikaciju tj. ISO 9001 i HACCP i HALAL standarda, kontrolu hrane i mikrobiološki brisevi, uspije dogovoriti  popust do 15% u redovnom godišnjem održavanju na navedene usluge.

Svečano potpisivanje je obavljeno u prostorijama Obrtničke komore Kantona Sarajevo, gdje je ispred Komore sanitarnih inžinjera F BiH potpisao predsjednik gdin. Amar Ibrulj, a ispred Obrtničke komore Kantona Sarajevo je potpisala predsjednica gđa. Dženita Kapetanović.

Činu potpisivanja su bili prisutni  predsjednik Upravnog odbora gdin. Naser Idrizagić i uposlenici Komore.UNAPREĐENJE OBRTNIČKOG SISTEMA

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Projekta ''Unapređenje obrtničkog sistema'' je 28.-29.03.2015. godine na Bjelašnici u hotelu Maršal održala dvodnevnu radionicu u cilju  unapređenja obrtništva i obrtničkog sistema.

Učešće u radu radionice su uzeli sljedeći gosti predavači:

- Dragica Sabramović iz Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta, - Obrtnički  sistem na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i Pravilnik o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama
- Mirza Hujić iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, - mogućnosti uvoza – izvoza
- Srećko Žmukić iz Ministarstva obrazovanja – primjena majstorskog ispita
- Anis Ajdinović iz Federalne uprave za inspekciju  - novi zakoni za inspekciju
- Violeta Jelić iz Hrvatske obrtničke komre – primjeri dobre prakse u obrtničkom ustrojstvu i djelovanju HOK-a
- Igor Kamočaji iz Kantonalnog zavoda za zapošljavanje – perspektive zapošljavanja u obrtu
- Omer Korjenić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje – obrt i posao s perspektive Federalnog zavoda za zapošljavanje
- Sanjin Halimić iz Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta – planovi FMRPO u 2015. godini po pitanju obrta

Sve Kantonalne komore su bile prisutne i  uzele učešća u ovoj radionici, gdje je usvojen set zaključaka:

- Da se zakonsko normiranje koje se primjenjuje direktno ili indirektno na obrtnike ne može donositi bez aktivnog sudjelovanja obrtničkog sistema
- Problem nemogućnosti izvoza-uvoza za obrtnike koji se pojavio proteklih mjesec dana i mora se riješiti po hitnom postupku, gdje će obrtnici primjeniti sva zakonom dopuštena sredstva kako bi se ovaj gorući problem obrtništva riješio
- Izjednačavanje prava u poslovanju s ostalim privrednim subjektima
- Zajedničko učešće s ključnim akterima u sprječavanju rada na crno
- Rad s ministarstvima za pitanje obrazovanja s naglaskom na pitanje stručne osposobljenosti, kvalifikacije i dokvalifikacije, te jačanju stručnih kompetencija
- Ostvarivanja prava obrtnika koji su članovi obrtničkih komora kod nadležnih institucija
- Još veća saradnja s međunarodnim obrtničkim organizacijamaGODIŠNJA SKUPŠTINA OKKS U 2015.

Sjednica godišnje Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo održana je dana 21.03.2015.godine sa početkom u 11:00 sati u sali Vanjskotrgovinske komore BiH.

Skupština je usvojila sljedeće:

- Zapisnik sa prošlog sastanka

- Dorada i usvajanje Statuta u skladu s odbredbama člana 116.  Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', br. 35/09 i 42/11)

- Usvajanja neophodnih Odluka potrebnih  za nesmetano  funkcionisanje Komore

- Godišnji  izvještaj  po završnom računu za 2014.godinu  i Izvještaj o radu Nadzornog odbora,  predsjednica Nadzornog odbora Nermina Alić

- Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2014.godinu, predsjednik Naser Idrizagić

- Plan rada i finansijski plan OKKS za 2015.godinu, predsjednica Dženita Kapetanović

- Odluka o kontroli završnog računa od strane nezavisne institucijeUPUTSTVO ZA OBRAČUN I UPLATU ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI

PRAVNI OSNOV:
1.    Član 62 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine broj: 35/09, 42/11 )
2.    Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i osoba koje obavljalju srodne djelatnosti (Sl. novine FbiH, broj: 52/10 i 73/11)
3.    Dopune pravilnika
4.    Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruženja, te udruženja lica koja obavljalju djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničkie komore FBiH, te način uplate komorske članarine

 OBAVEZNICI PLAĆANJA:
•    Obrtnici koji samostalno ili u zajedničkom obrtu obavljalju djelatnost
•    Osobe koje samostalno ili zajednički obavljalju srodnu djelatnost
•    Privredna društva i druge pravne osobe koje su osnovane po drugim propisima, a dobrovoljno su se izjasnila da žele biti članovi komore

(prve dvije kategorije su obveznici po ''Sili zakona'', dok je treća kategorija dobrovoljna)

Napomena: Obaveza plaćanja članarine postoji i za obrte i za djelatnosti koje su srodne obrtu, a registrovane su kao dopunska ili dodatna djelatnost.

OSNOVICE, ROKOVI I STOPE ZA OBRAČUN ČLANARINE ZA 2015. GODINU

Osnovice (Osnovica za obračun doprinosa za 2015. godinu, Sl. novine FBiH, broj: 103/14 od 19.12.2014.god.

Slobodna zanimanja ......................................................................1.397,00
Djelatnosti obrta i srodne djelatnosti ........................................... 826,00 ili 699,00
Djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu ........................................ 445,00 ili 318,00
Stari tradicionalni zanati ............................................................... 318,00
Taxi prijevoz ................................................................................... 318,00

Ove osnovice se primjenjuju i za dopunske djelatnosti, bez obzira što ne plaćaju doprinise.
Rok za predaju ČOK obrazca je 28. februar tekuće godine.
Članarina se odnosi samo na vlasnike obrtničkih radnji, bez obzira na broj uposlenih radnika.

Uplata se vrši jednim platnim nalogom i to :

Obrtnička komora Kantona Sarajevo, transakcijski račun: 1941013100000107, Vrsta prihoda: 722567, šifra općine – sjedište obrta
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI OBRTNIČKIH KOMORA I FEDERALNOG MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA, RAZVOJA I OBRTA

Riječ je o zajedničkom projektu Kantonalnih Obrtničkih komora i Obrtničke komore FBiH  u saradnji sa Federalnim ministarstvom poduzetništva, razvoja i obrta.
Naime, problemi  sa kojima se susreću svi obrtnici i komore na području Federacije Bosne I Hercegovine su identični, gdje su grupisani u 14 tačaka:

1.  Izmjene i dopune Pravilnika o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i obrtničkoj komori Federacije Bosne I Hercegovine
2.  Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti
3.    Izmjene osnovice za obračun doprinosa obrtnika
4.    Izmjena i dopuna Uredbe o visini i načinu plaćanja usluga Instituta za mjeriteljstvo Bosne I Hercegovine
5.    Određivanje planova i programa za polaganje majstorskog ispita
6.    Smanjivanje fiskalnih i parafiskalnih nameta
7.    Smanjivanje taksi i nameta od strane kantonalnih i općinskih tijela za obrtnike
8.    Omogućivanje obrtnicima koji sami obavljaju djelatnost korištenja bolovanja preko 42 dana
9.    Nemogučnost uvoza i izvoza za obrtnike
10.    Nemogućnost odbijanja rashoda od prihoda tj. koji se ne priznaju u poslovanju obrtnika: topli obrok vlasnika obrta, dnevnice, edukacija …
11.    Problem registracije djelatnosti koja se istodobno bavi servisom i prodajom (traženje dvije registracije na temelju dvaju zakona)
12.    Plan i program upošljavanja novih djelatnika u obrtu
13.    Beneficije za obrnike koji su stradali u poplavama i klizištima u proteklom razdoblju
14.    Članski doprinos

Dana 13. novembra 2014.godine u prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je Plan aktivnosti između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Obrtničke komore Federacije  Bosne I Hercegovine, a potpisali su ga Sanjin Halimović ministar i Mensur Bektić predsjednik. Na ovaj način su se definisale obaveze potpisnica ovog Plana a u cilju stvaranja povoljnih uslova i razvoja obrtništva, razmjene informacija i iskustva, koordiniranja rada i dogovaranja o pitanjima od zajedničkog interesa, gdje će se dugogodišnji problemi obrtnika  početi rješavati u narednom periodu tj. u zavisnosti od njihove realizacije.ODRŽAVANJE RADIONICA PO OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U 2014.GODINI

I ove godine smo održali radionice u kojima smo prezentirali tradicionalne i stare zanate, sredstva obezbijeđena u zajedničkom sufinansiranju sa BH Telecoma. Iznos sredstava je bio dovoljan da obiđemo tri osnovne škole u kojima su naši majstori učenicima predstavljali svoje zanate. Svaki od njih je prezentirao istoriju dolaska tog zanata u Sarajevu, ako ima porodičnu tradiciju i ono što je najvažnije daje se situacija tih zanata u današnjim uslovima tržišnog poslovanja. Oni ukazuju učenicima da je odabir budućeg zanimanja jako bitno, s ciljem bržeg zaposlenja, a ne da završe fakultet i budu ''crna'' statistika biroa za zapošljavanje.

Svaki majstor je pozvao učenike da dođu grupno ili sa svojim roditeljima u njihove radionice-dućane kako bi dobili još više podataka o tom zanatu.

U toku prezentacija bilo je prisutno oko cca 300 učenika, koji su pokazali veliko interesovanje, a pedagozi i direktori su izrazili želju da im dođemo i iduće godine. Broj osnovnih škola koje smo obišli i održali radionice od 2012.godine je 26.

Ove godine smo obišli sljedeće škole:

- OŠ ''OSMAN NAKAŠ''
- OŠ ''VELEŠIĆKI HEROJI''
- OŠ ''HASAN KIKIĆ''

Prezentaciju zanata su vršili sljedeći obrtnici:

- NASER IDRIZAGIĆ – brico
- NERMINA ALIJAGIĆ – proizvodi od stakla
- NERMINA ALIĆ – kazandžija
- HARIS PRELJEVIĆ – knjigovezac
- HAMED ČOMOR – proizvodi od kože
- BEĆAR MIDHAT – filigranista
- KAZAZ DINO – kazandžija
- ŠERIF HODOVIĆ – majstor centralnog grijanja
- TINJAK DAMIR – majstor centralnog grijanja
- SMAJLOVIĆ ADNAN – dimnjačar
- SANELA KERIĆ – frizer
- ISMET HUSEINOVIĆ – kazandžija
-JUSIĆ ADNAN – limar

STRUČNO MIŠLJENJE NA NACRT ZAKONA O POTICAJU MALE PRIVREDE


Dana 24.09.2014.godine smo od Vas dobili Nacrt zakona o poticaju razvoja male privrede, gdje je Skupština Kantona Sarajevo donijela Zaključak da se provede Javna rasprava, i da Vam svoje primjedbe i sugestije dostavimo u roku od 45 dana.


Obrtnička komora Kantona Sarajevo zastupa i štiti interese obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području čitavog kantona i jedina ih predstavlja pred kantonalnim i općinskim tijelima (po Zakonu o obrtu br.35/09), gdje je Upravni odbor OKKS održao sastanak na kojem se raspravljalo o ovom Zakonu i donio sledeće mišljenje:

 • Po prvi put se zakonom uređuje razvoj male privrede u Kantonu Sarajevo;
 • Cilj ovog zakona je da se propiše planiranje, osiguranje sredstava i provođenje mjera i aktivnosti razvoja male privrede;
 • Jasno se deklarišu ko su subjekti male privrede, a to su fizička i pravna lica odnosno dobijaju naziv mikro subjekti, sa jednim zaposlenim ili dva do devet zaposlenih;
 • U članu br. 9. jako su dobro definisani ciljevi razvoja od prve do poslednje stavke i pozdravljamo ovu zadnju stavku koja se odnosi na očuvanje tradicionalnih i starih zanata;
 • U članu br. 12. jako su dobro definisane poticajne mjere, a naročito dajemo podršku koje se odnose na povećanje zapošljavanja, te podrška razvoja preduzetništva ciljnih grupa, podrška učestvovanja na sajmovima i programima edukacije, podrška za uvođenje certifikata i zaštiti i revitalizaciji tradicionalnih zanata;
 • Članom br. 16. smo nosioci Programa, što nam predstavlja čast i obavezu koju ćemo ispoštovati;
 • Nacrt Zakona o poticaju razvoja male privrede nije u suprotnosti sa Zakonom o obrtu (Službene novine Federacije BiH br. 35/09), s tim u vezi na dostavljeni Nacrt Zakona nemamo primjedbi.Potpisan Ugovor o međusobnoj suradnji sa OD"SiA Dizajn"

Dana 01.07.2014.godine je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa OD "SiA Dizajn" sa ciljem stvaranja povoljnijih uslova za predstavljanje firmi putem interneta, ovim se našim obrtnicima ukazuje na važnost predstavljanja firmi na internetu u cilju poboljšanja poslovanja kao i ostvarivanja bržeg kontakta sa budućim klijentima.

Kao primjer navodimo citat Jack Welch-a (U 2006. njegovo bogatstvo procijenjeno je na 720 milijuna dolara.) koji glasi "Internet je promijenio naš način komunikacije, način na koji učimo o svijetu oko nas i način na koji vodimo naše poslovanje. "

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga izrade i dizajna web stranica, registrovanje domene, pružanje usluga hostinga, kao i mjesečno održavanje web stranice, članovima Obrtničke komore Kantona Sarajevo.

OD "SiA Dizajn se obavezuje":

- izraditi web stranicu prema specifikaciji web stranice;
- izraditi internet stranicu na osnovu predloženog, dizajnerskog, funkcionalnog i sadržajnog rješenja po aktuelno važećim pravilima struke i tehničkim dostignućima i u roku od 15 (petnaest) dana;
- odobriti popust u iznosu od 50,31 % na usluge koje su obuhvaćene specifikacijom web stranice;

DETALJNA SPECIFIKACIJE WEB STRANICE

- Unikatni web dizajn
- Do 5 stranica sadržaja (Početna, O nama, Kontakt, itd.)
- 5 Fotogalerija (do 100 fotografija)
- 1 Slide show ili multimedijalna animacija
- Google mapa (lokacija)
- Kontakt forma
- 1 e-mail adresa
- Osnovna SEO On-page optimizacija
- Prijava i implementacija Google analytics statistike
- Web hosting – BASIC (1 godina)
- Site map;
- Registracija domene .com (1. godina);
- Mjesečno održavanje 3 izmjene po mjesecu (6. mjeseci);
- Predstavljanje obrtnika (unos teksta i slika na web stranicu www.okks.ba);
- Logo i link na web stranici Iznajmi.ba (6. mjeseci);
- Inicijalno punjenje sadržajem web stranice;

Cijena paketa za članove OKKS (sa uračunatim popustom od 50, 31%) iznosi: 400,00 KM

*Član Obrtničke komore je obavezan prihvatiti i ponašati se u skladu sa Opštim uslovima i pravilima korištenja usluga web hostinga navedenih na web stranici www.siadizajn.ba.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOLIMO DA SE OBRATITE NA:
BROJ TELEFONA: 033  975-791
BROJ MOBITELA: 061 265 386, 062 348 824
E-MAIL: info@siadizajn.ba

WEB STRANICA: www.siadizajn.baSarajevskim zanatlijama uručeni certifikati za originalnost

U Bošnjačkom institutu u Sarajevu dana 28.04.2014.godine je održana ceremonija dodjele certifikata ''Original Sarajevo Quality'' autentičnim sarajevskim zanatima, odnosno zanatlijama koji proizvode autentične zanatske proizvode. Certifikat o autentičnosti geografskog porijkla dobilo je 18 zanatlija koji su predati na certifikaciju Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Ova svečanost označila je završetak dugog procesa certificiranja autentičnosti tradicionalnih zantaskih vještina i proizvoda Baščaršije, a ujedno predstavlja i prvi korak da ovi zanati, kao dio nematerijalne baštine budu adekvatno prepoznati i vrednovani kao dio ukupnog turističkog proizvoda Sarajeva. Cjelokupnu aktivnost certificiranja su inicirali i podržali USAID-Sida FIRMA projekat, ZUP Baščaršija, dok je implementator aktivnosti bila agencija BE Konsalting iz Sarajeva.

Institut za zaštitu intelektualnog vlasništva BiH po prvi put je proveo ovakav proces certifikacije. Proces je podrazumijevao i izradu Pravilnika, te pripremu mape puta. Time su, uz potvrdu autentičnosti prve grupe zanata i zanatlija, stvoreni uslovi da i dodatni zanati u nekom narednom periodu budu priznati kao autentični.

Prva grupa certificiranih zanata, vještina i proizvoda uključuje: sarajevski kazandžija, sarajevsko zlatarstvo, sarajevski filigran, sarajevske papuče, sarajevska boza i sarajevski salep. Jedan od rezultata ove aktivnosti je da će u budućnosti turisti koji posjećuju Sarajevo biti u mogučnosti da jasno razlikuju autentične baščaršijske zantaske proizvode od onih uvezenih sa strane, uz pomoć oznaka koje će biti vidno izložene na zanatskim radnjama koje su stekle pravo korištenja oznake ''Original Sarajevo Quality''.

Nosioci geografske oznake:

Sarajevski kazandžija:

1. Huseinović Muhamed, Kazandžiluk 18
2. Huseinović Ismet, Kazandžiluk 18
3. Alić Nermina, Kovači 19
4. Kazaz Edin, Kovači 29

Sarajevski zlatar:

1. Zlatar Mensur, Mali Kujundžiluk 5
2. Ferušić Muhamed, Mali Kujundžiluk 5
3. Begović Nermina, Gazi Husref-begova 45
4. Sofić Fahrudin, Gazi Husref-begova 53
5. Kasumagić Fuad, Gazi Husref-begova 57
6. Sofić Sead i Senad, Gazi Husref-begova 39

Sarajevski filigran:

1. Midhat Bećar, Gazi Husref-begova 30
2. Halvo Muhsin, Gazi Husref-begova 47
3. Halvo Nihad, Gazi Husref-begova 47
4. Bektić Mensur, Kazazi 10

Sarajevski papudžija:

1. Kalajdžisalihović Ahmed, Saraći 15

Sarajeveska boza:

1. Nezirović Dženan, Sarači 1

Sarajevski salep:

1. Nezirović Snježana, Ferhadija 41

Poziv malim i srednjim preduzećima/obrtnicima na području Kantona Sarajevo

Riječ je o zajedničkom projektu USAID/SIDA, sa šest gradova u BiH (Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina, Tuzla, Bihać, Ljubuški). Na području Sarajeva (općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža I Vogošća) su potpisale Memorandum o razumijevanju između USAID/SIDA projekata unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) gdje je glavni cilj snažna podrška lokalnim zajednicama na ekonomskom razvoju, privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta.

Pozivaju se svi zainteresovani obrtnici da se u sklopu GOLD projekta kojeg finansiraju USAID/SIDA, u cilju privlačenja većeg broja stranih investicija u BiH iz Turske (prvi investitori su iz Turske, a kako ovaj projekat traje pet godina, imaćemo i iz Evrope u narednom period).

BIGMEV je Fondacija za razvoj odnosa između Turske I BiH koji organizuje edukacijske ciklus pod nazivom ‘’ Pisanje I implementacija investicijskih projekata’’, gdje na ovaj način žele da educiraju uposlenike datih firmi u pisanju projekata. U tih pet dana učesnici seminara će ujedno i raditi projekat vezan za firmu, koji će se elektronski slati BIGMEV-u kako bi se revidirali i ako zadovolje uslove biti će ponuđeni investitorima u Turskoj.

Rokovi za prijavu su do 19.05.2014.godine, a terimini održavanja edukacije je 02.-06.06.2014.godine.

Zvanične dokumente možete pogledati ili snimiti na svoj kompjuter na sljedećem linkovima FORMULAR ZA APLIKACIJU i USLOVI UČEŠĆA.

Zainteresovani obrtnici svoje aplikacione obrasce trebaju dostaviti Fondaciji BIGMEV na e-mail: almir.mukaca@bigmev.org najkasnije do 19.05.2014. godine uz obavezno prijavljivanje Općinama I to sledećim GOLD koordinatorima:

Stari Grad, Enida Osmanagić tel. 033/282-364
Centar, Predrag Slomović mob. 061/207-173
Novo Sarajevo, Nermina Krupalija tel. 492-182
Novi Grad, Elma Omerović tel. 033/466-729
Ilidža, Lamija Halilović tel. 033/775-680
Vogošća, Amir Misirlić tel. 033/586-452
Potpisivanje ugovora sa Bosna Sunce osiguranjem

Dana 21.02.2014.godine je potpisan Ugovora o poslovnoj saradnji sa BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje rentabilnijeg procesa rada u okviru registrovanih djelatnosti, pružanja usluga, zajedničke realizacije pojedinih projekata.

Predmet ovog Ugovora je pružanja usluga osiguranja Komori i članovima Komore. Bosna Sunce Osiguranje se obavezuje za članove Komore ponuditi posebne ''pakete osiguranja'' ili pojedinačne vrste osiguranja, za iste odobriti posebne pogodnosti.

Svečano potpisivanja je obavljeno u prostorijama Bosna Sunce Osiguranje, gdje je ispred BSO potpisao Predsjednik Uprave gdin. Željko Pervan, a ispred Obrtničke komore Kantona Sarajevo potpisala gđa.Predsjednica Komore Dženita Kapetanović.
Javni poziv za učešće na sajmovima

Pozivamo sve naše obrtnike koji su zainteresovani da uzmu učešće na sledećim sajmovim i to:

Mostarski sajam koji se održava u vremenu od 08.-12.04.2014.godine

Gračanički sajam koji se održava u vremenu od 22.-25.04.2014.godine

Detaljnije podatke i prijave možete dobiti na telefon 033/200-771.

Ko je zanatlijama uzeo hljeb iz ruku

Istraživački novinarski tim je u tri grada Sarajevo, Zagreb i Beograd ispitivao zašto tradicionalni stari zanati se zatvaraju. Vrlo interesantna priča, gdje našim posjetiteljima preporučujemo, da se linkuju na “Ko je zanatlijama uzeo hljeb iz ruku”. Može se vidjeti da bez obzira što se radi o tri različita grada, problem starih zanat je isti.

Dani Istre u Sarajevu

Od 21.-24.02.2014. godine su u Sarajevu održani Dani Istre u Sarajevu u organizaciji Obrtničke komore FBiH, Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH i hotela Evropa, koji su tri dana ponudili obrtničko – gastronomsko – enološke čari Istre, te priliku privrednicima da unaprijede svoju saradnju.

U sklopu ovoga, je održan radni sastanak sa predstavnicima Obrtničke komore Istarske županije i to predsjednik Komore Mario Paliska, tajnik Eros Sorić, a sa druge strane presjednik Komore OKKS Dženita Kapetanović, predsjednik Upravnog odbora Naser Idrizagić, član Upravnog odbora Hamed Čomor, sekretar Komore Kemal Isanović, i predstavnici Obrtničke komore FBiH predsjednik Mensur Bektić i tajnik Domagoj Andrijanić.

Pokazano je obostrano zadovoljstvo što je došlo do zajedničkog sastanka, na kome su prezentirani osnovni podaci, želja da se potpiše zajednički Ugovor o poslovnoj saradnji koja će to omogučiti.

Velika je želja pokazana da se nastavi sa održavanjem manifestacije Dani Istre u Sarajevu, kao i Dani Sarajeva u Istri, i uzimanja učešća na njihovom sajmu u Istri koji se održava u desetom mjesecu.
ODRŽAVANJE RADIONICA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI

U sklopu projekta ''Promocija tradicionalnih i starih zanata BiH'' su održane radionice za prezentaciju starih i tradicionalnih zanata po osnovnim školama na području općine Hadžići, koja je ove godine bila i sufinansijer .
U dogovoru sa direktorima osnovnih škola, učenicima završnih razreda smo prezentirali tradicionalne stare zanate, ali i ukazivali smo da je obrtništvo širok pojam tako da izaberu zanimanje koje vole oni raditi gdje posjeduju neko određeno znanje. U današnjem vremenu krize željeli smo da im ukažemo da je bavljenjem obrtom zanimanje za koje nisu potrebna velika finansijska sredstva, gdje se to u zavisnosti od vrste obrta dobrim dijelom može obavaljati kod kuće, gdje može učestvovati i porodica.

Sa druge strane ovde imamo jako jednostavnu i jeftinu registraciju, male mjesečne obaveze, samozaposlenjem do radnog mjesta, biti samostalan itd. Ukupan broj djece koji je bio na radionicama je 260.

Po prvi put učešće su uzeli studetni završne godine na filozofskom fakulteta smjera odsjeka za pedagogiju i to:1. Alma Smajić
2. Emina Alajbegović
3. Medina Mehović

Prezentaciju zanata su vršili sledeći obrtnici: 1. Naser Idrizagić, brico
2. Nermina Alijagić, proizvodi od stakla
3. Nermina Alić, kazandžija
4. Haris Preljević, knjigovezac
5. Hamed Čomor, proizvodi od kože
6. Ismet Šarančić, obućar
7. Bećar Midhat, filigranista
8. Kazaz Dino, kazandžija
09. Šerif Hodović, monter centralnog grijanja
10. Tinjak Damir, monter centralnog grijanja
11. Smajlović Adnan, dimnjačar
12. Dženita Kapetanović, frizer i nadogradnja noktiju
13. Fikret Selimović, brico
14. Ifet Šehović, majstor za optiku

Osnovne škole koje smo obišli: 1. OŠ ''Hilmi efendija Šarić'', Tarčin
2. OŠ ''9. maj'' Pazarić
3. OŠ ''6 mart'', Hadžići
JAVNI POZIV ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE OPTIČAR

JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, Obrtnička komora Kantona Sarajevo i Udruženje društvo optičara u F BiH su u skladu člana 56. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine F BiH br.35/09) obratili sa zahtjevom za izradu i donošenje Programa za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar.

Ministar za obrazovanje, je na osnovu člana 35. I 36. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo br.23/10) člana 56. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine FBiH br. 35/09) i člana 4. Pravilnika o polaganju majstorskog ispita (Sl. novine FBiH br. 54/09), Rješenjem broj 11-04-38-30470/13 od 08.01.2013.godine imenovao Komisiju koja je izradila Prijedlog Programa za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar i dostavila ga Ministarstvu na daljnju proceduru.

Ministar je ocjenio da je Program urađen u skladu sa zakonom i odgovarajućim provedbenim aktima te je prihvatio prijedlog Komisije i dana 22.07.2013.godine donio Program za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar i katalog pitanja u elektronskoj formi, koji će se primjenjivati u tekućoj i sledećim školskim godinama.

U cilju dalje njegove provedbe, dana 10.09.2013.godine je održan sastanak u prostorijama JU Srednja škola metalskih zanimanja, gdje su pored predstavnika u ulozi domaćina bili i predstavnici Udruženja društvo optičara FBiH i predstavnici Obrtničke komore Kantona Sarajevo, gdje je konstatovano da je ovo prvi Pravilnik za polaganje majstorskog ispita na nivou Federacije.

Postignut je jedan zajednički dogovor da Udruženje i Obrtnička komora putem svojih web stranica upozna svoje članstvo da je urađen Program za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar, i da upute Javni poziv svim zainteresovanim koji žele da polažu kako bi se moglo pristupiti u daljnju realizaciju, što ujedno i činimo.

Svi zainteresovani mogu da se prijave na telefone Obrtničke komore Kantona Sarajevo i to: 033/200-771, i 033/212-645, kontakt osoba je sekretar Kemal Isanović.
UPOZNAVANJE STUDENATA FILOZOFIJE SA STARIM ZANATIMA

U okviru Nastavnog plana i programa na II ciklusu studija na Odsjeku za pedagogiju studenti slušaju predmet Profesionalna orijentacija. Prof. dr. Hašim Muminović i sekretar mr. Amina Isanović Odsjeka za pedagogiju smatrali su da bi kao dio aktivnosti u okviru ovog predmeta bilo izuzetno korisno da se studenti upoznaju sa starim zanatima, kako bi znanje prenosili učenicima sa kojima će raditi kada otpočnu angažman u školama.

Cijeneći značaj Obrtničke komore Kantona Sarajevo u očuvanju i promociji starih zanata, obratili su nam se sa prijedlogom da im omogućimo relaizaciju nekoliko posjeta njihovih studanata odabranim zanatima.

To je urađeno 21.05.2013.godine gdje su studenti bili podijeljeni u četri grupe i obišli sledeće obrtnike:

• Nerminu Alić, kazandžijski zanat
• Naser Idrizagić, brico
• Dino Kazaz kazandžija
• Ismet Šarančić obućar

Nakon obilaska studenti su bili puni utisaka, jer imali su priliku da po prvi put dobiju podatke o istoriji nastanka tog zanata, njegovog dolaska na naše prostore, zatim način šta i kako proizvode, gdje i koje materijale koriste, kako se nose sa nelojalnom konkurencijom koja prodaje mašinske proizvode za razliku od ručne proizvodnje i koja je simbol Baščaršije. Iskoristili su da upitaju sve što ih je zanimalo za taj zanat. Na ovaj način su dobili puno podataka što im olakšava posao u prenošenju tog znanja učenicima.
Prisustvovanje danima Obrtničke komore Zagreb

Dana 20.03.2013.godine a na poziv delegacija u sastavu Mensur Bektić i Naser Idrizagić je boravila svečanom obilježavanju Dana Obrtničke komore Zagreb.

Data situacija je iskorištena za učvršćivanje postojeće saradnje a posebno kako Republika Hrvatska ulazi u EU za dva mjeseca.
SASTANAK SA DELEGACIJOM SSD BiH

Dana 26.02.2013.godine delegacija Svjetskog Saveza Dijaspore BiH je boravila u prostorijama Obrtničke Komore Kantona Sarajevo. Delegaciju je predvodio predsjednik Zaim Pašić, Kemal Baysak počasni član SSD, Faruk Tičić šef pravne službe i Anes Cerić sekretar. Prvu posjetu u Sarajevu pored velikih obaveza, predsjednik Zaim je održao datu riječ da će doći sa članovima kordinacionog odbora, u cilju povezivanja SS dijaspore sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo.

U toku sastanka su razmijenjene informacije gdje je rečeno da je SSD ima svoja predstavništva u 23 zemlje gdje gotovo imaju prisutnost od Amerike do Australije. Postignut je dogovor da će oni gdje budu imali svoje manifestacije u toku godine dostavljati vremenske termine održavanja istih kako bi mi ako nam se ukaže potreba da iste posjetimo u cilju prezentiranja obrtnika i Komore.
Održavanje radionica po osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

U sklopu programa ''Promocija tradicionalnih i starih zanata BiH'' su održane radionice za prezentaciju starih i tradicionalnih zanata po osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, i to u vremenu od 01.11. – 14.12.2012.godine. Da bismo to mogli održavati morali smo dobiti Saglasnost od strane Kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Obilazili smo završne razrede (osmi i deveti razred), gdje ovi učenici moraju donijeti vrlo važnu odluku a to je odabir budućeg zanimanja. Ukazivali smo da odabir budućeg zanimanja određuje šta će raditi, gdje će raditi i za koliko novca, i da je bitno odabrati ono zanimanje koje će voljeti raditi, za koje imaju sposobnost ili talent, koje je zanimljivo, koje će ih ispunjavati i omogućiti im samostalnost i materijalnu sigurnost.

Obišli smo 20 osnovnih škola, ukupni broj učenika je bio oko 950 i što nas je najviše iznenadilo velika zainteresovanost kako nastavnog kadra, tako i samih učenika. U dogovoru sa direktorima oni su zahtijevali da što više prezentujemo zanata, tako da u sklopu svih ovih radionica je uključeno 18 obrtnika . Jedna zajednička konstatacija direktora svih škola je da ova prezentacija pređe u stalnu praksu gdje će oni tražiti od Ministarstva da se uvede ovaj način prezentacije za sve škole na području Kantona.
Kao rezultat ove radionice se primjećuje u konstatnom dolaženju učenika sa roditeljima kod naših majstora u njihove prostore, da se što više upoznaju sa tim zanatom.Prezentaciju zanata su vršili sledeći obrtnici: 1. Naser Idrizagić, brico
2. Nermina Alijagić, proizvodi od stakla
3. Nermina Alić, kazandžija
4. Haris Preljević, knjigovezac
5. Hamed Čomor, proizvodi od kože
6. Sprećo Eldin, kazandžija
7. Ismet Šarančić, proizvodi od kože
8. Bećar Midhat, filigranista
9. Kazaz Dino, kazandžija
10. Šehić Ifet, automehaničar
11. Šerif Hodović, majstor centralnog grijanja
12. Tinjak Damir, majstor centralnog grijanja
13. Smajlović Adnan, dimnjačar
14. Dženita Kapetanović, frizer i nadogradnja noktiju
15. Fikret Selimović, brico
16. Zvonko Tomčić, automehaničar
17. Drežnjak Redžo, proizvodi od kože
18. Ifeta Šehović, majstor za optiku

Osnovne škole koje smo obišli nalaze se na području Kantona gdje su zastupljene sve općine i to: 1. OŠ ''Hasan Kaimija'', Centar
2. OŠ ''Grbavica I'', Novo Sarajevo
3. OŠ Deveta osnovna škola, Ilidža
4. OŠ ''Čengić Vila'', Novi Grad
5. OŠ ''Vladislav Škarić'', Centar
6. OŠ ''Edhema Mulabdića'', Stari Grad
7. OŠ ''Pofalići'', Novo Sarajevo
8. OŠ ''Hašim Spahić'', Ilijaš
9. OŠ ''Hilmi efednija Šarić'', Tarčin
10. OŠ ''Zaim Kolar'', Dejčići
11. OŠ ''Malta'', Novi Grad
12. OŠ ''Mula Mustafe Bašeskije'', Stari Grad
13. OŠ ''Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju'', Centar
14. OŠ ''Grbavica II'', Novo Sarajevo
15. OŠ ''Isak Samokovlija'', Centar
16. OŠ ''9. maj'' Pazarić
17. OŠ Peta osnovna škola, Ilidža
18. OŠ ''Izet Šabić'', Vogošća
19. OŠ ''6 mart'', Hadžići
20. OŠ ''Meša Selimović'', Novi Grad